Connect with us

Novinky

Poslanci Národnej rady prídu na prieskum piešťanského letiska

Published

on

Reklama

V pondelok 21. novembra predložil Boris Kollár na rokovaní Výboru NRSR pre verejnú správu a regionálny rozvoj požiadavku na poslanecký prieskum, ktorá bola schválená všetkými členmi. Prieskum sa má uskutočniť do 29. novembra, kedy je zvolané valné zhromaždenie s bodom, v ktorom sa má hlasovať o likvidácii letiska.

kollar (22)

Reklama

 

„Ministerstvo dopravy už dávno vyzvalo listom aj vyšší územný celok, aj mesto Piešťany, že im za euro odovzdáme akcie, lebo my so svojimi dvadsiatimi percentami nemáme absolútne vplyv na chod tejto spoločnosti. Tak sú nastavené aj stanovy, za ktoré sme my nehlasovali – ani nemáme možnosť za to zahlasovať. Od roku 2012 všetky majetkové práva sú priamo výkonom len štatutárnych orgánov,“ povedal na zasadnutí výboru štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček.

Reklama

Štát nie je zastúpený v predstavenstve, ani v dozornej rade spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., čím sa stavia do podobnej pozície ako mesto Piešťany. Pri rozvíjaní letiska treba podľa Stromčeka brať do úvahy, že jedna skupina ľudí má z rozvoja cestovného ruchu radosť, zatiaľ čo iní sa sťažujú na vyššiu hladinu hluku.

DSC_0538

„My nie sme presvedčení o tom, že fungovanie piešťanského letiska a jeho manažmentu by práve dávalo základy nejakého dobrého rozvoja, keď to porovnáme napríklad s Popradom, kde sa prosto snažia. (…) Radšej budeme finančné prostriedky sústrediť na bratislavské letisko ako do Piešťan, keby sme aj mohli, ale pravidlá Európskej únie a štátna pomoc zamedzuje to, aby štát finančne podporoval piešťanské letisko,“ dodal Stromček.

„Pre nás ako štát to bude vždy rozhodnutie o regiónoch. (…) Sme pripravení dať rovným dielom aj mestu Piešťany, aj na vyšší územný celok naše akcie. Do toho času nesúhlasíme s tým, aby letisko zatvárali bez toho, aby sa nepokúsili o nejakú revitalizáciu a nepredložili nejaký plán na rozvoj tohto letiska. (…) Na druhej strane, vždy budeme pripravení podporovať letisko ako štát v tej miere, v akej je to dovolené z hľadiska štátnej pomoci,“ povedal Viktor Stromček.

DSC_0551

Predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Boris Kollár reagoval: „Je to prosto nezvyklé, keď niekde štyridsať percentný akcionár nemá nikoho v dozornej a správnej rade, keď sa musí pozerať na to, ako sa tuneluje majetok alebo sa nesprávne s ním hospodári. Toľko veľa rokov nevedieť naštartovať to letisko a dávať si takéto nezmyselné odmeny a zaťažiť spoločnosť šesťsto tisícmi… Ja som presvedčený o tom, že to si niekto chystá na pekné ukradnutie. (…) Treba tam okamžite vymeniť manažment a pozrieť sa na to aj z trestnoprávnej roviny.“ 

V prípade, že ministerstvo dopravy nezahlasuje 29. novembra na valnom zhromaždení za likvidáciu, nebude celkovo dostatok hlasov potrebných na schválenie likvidácie letiska. Do tohto dátumu sa ešte na letisku uskutoční poslanecký prieskum, ktorý jednomyseľne odsúhlasili členovia výboru.

DSC_0566Podľa primátora Piešťan Miloša Tamajku mesto podniklo maximum krokov vedúcich k záchrane letiska. „Podľa mňa reštrukturalizácia má byť na prvom mieste, pretože sú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú ozdravným procesom. (…) Prídu profesionáli, ľudia, ktorí vedia, čo je to krízový manažment a začnú vykonávať reštrukturalizáciu a ozdravný plán,“ povedal Tamajka pre TV Karpaty a dodal: „Iniciujeme a posielame list predsedovi Trnavského samosprávneho kraja, aby zrušil valné zhromaždenie s bodom likvidácia letiska a aby naopak akceptoval našu požiadavku a zvolal valné zhromaždenie s cieľom konsolidácie a vypracovania ozdravného plánu pre letisko Piešťany.“

-vv, ilustr. foto: archív-

 

Populárne články