Connect with us

Samospráva

Poslanci hovorili o územnom pláne, dotáciách a kúpalisku

Published

on

Reklama

Tretie tohtoročné mestské zastupiteľstvo malo na programe niekoľko problémových tém. Poslanci sa  29. marca zaoberali zmenami územného plánu, rozdeľovaním dotáciíi, riešením dlhotrvajúceho súdneho sporu aj informáciami o možnosti využívania liečivej vody na plánovanom kúpalisku.

[singlepic id=15321 w=320 h=240 float=right]Posudok zaplatia vlastníci pozemkov

Reklama

Krajský úrad životného prostredia žiadal vypustiť pozemky v Malej vrbine, na Vážskom ostrove a v lokalite Heinola z návrhu aktualizácie územného plánu. Nesúhlasí totiž s tým, aby prišlo k zmenám ich funkčného využitia. Ak zastupiteľstvo jeho požiadavke nevyhovie, má byť vypracovaný špeciálny posudok, ktorý rozhodne o vplyve prípadných zmien na životné prostredie.

Poslanci ani jednu z týchto lokalít z aktualizácie územného plánu nevyradili, ale rozhodli, aby vypracovanie posudku v hodnote 10-tisíc eur zaplatili vlastníci pozemkov, ktorí zmenu funkčného využitia na týchto pozemkoch žiadajú. Zmeny územného plánu mali byť prijaté na konci tohto roka. Spracovanie posudku posunie tento termín asi o päť mesiacov.

Reklama

Vodnopólisti sa môžu uchádzať o dotáciu na prevádzku Evy

Zastupiteľstvo ďalej rozhodlo, že radnica zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v oblasti Podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Z tejto časti rozpočtu dostáva každoročne prostriedky na letnú prevádzku kúpaliska Eva Klub vodného póla Kúpele Piešťany. Žiadať o ne teda môže aj tento rok.

Nasledovalo rozdelenie dotácií v oblasti športu, kultúry, školstva, zdravotníctva a ekológie. Podporu mesta získali Basketbalový klub mládeže (492 €), krasokorčuliarsky oddiel TJ AKO (200 €), MFF Cinematik (700 €), súbor Coro Laudamus (400 €), Dom umenia (300 €), Nota Bene (1 000 €), Materské centrum Úsmev (1 000 €), Adeli (1 000 €), Place 4 U (1 000 €), Centrum výskumu rastlinnej výroby (500 €), občianske združenie Kvas (900 €).

Podľa platného nariadenia rozhoduje o žiadostiach v hodnote menej než tisíc eur primátor. Na základe jeho súhlasu preto získajú finančnú pomoc aj ďalšie subjekty. V tohtoročnom rozpočte bolo na dotácie vyhradených 113-tisíc eur 19 916 eur (oprava 4. apríla pozn. red.).

V spore nech rozhodne súd

Najdlhšie sa diskutovalo na tému súdne sporu medzi Mestom Piešťany a Štefanom Bartovicom o vypratanie nehnuteľnosti na Kukučínovej ulici. Navrhované urovnanie by podľa primátora Rema Cicutta nebolo pre mesto výhodné. Poslanci sa s jeho názorom stotožnili a rozhodli sa počkať na verdikt súdu.

Nasledovalo otvorenie mestského rozpočtu. Zastupiteľstvo súhlasilo s prevodom prostriedkov z Fondu rozvoja bývania na vybudovanie verejného osvetlenia na uliciach Rastislavova, Chalúpkova, Matúškova, Alexandra Dubčeka – Ružová, Alexandra Dubčeka – Krížna.

[singlepic id=24979 w=320 h=240 float=right]O využívanie zdroja liečivej vody sa mesto nepokúsi

Na záver dostali poslanci informáciu o možnostiach využitia zdrojov liečivej vody. „V blízkosti (plánovaného kúpaliska, pozn. red.) sa nachádzajú štyri vrty. Dva pri hoteli Slovan a dva pri Kolonádovom moste. Kúpele aj Inšpektorát kúpeľov a žriediel nám potvrdili, že nie sú využívané a nie sú v dobrom technickom stave. Inšpektorát nás ďalej upozornil, že na získanie termálnej vody, či už vlastným vrtom alebo spoluprácou s kúpeľmi, budú potrebné pomerne vysoké náklady,“ povedala vedúca odboru správy MsÚ Eva Pobjecká a dodala, že môže ísť aj o milióny eur. Povoľovací proces na vlastný vrt trvá podľa jej slov roky.

Využitie existujúcich vrtov treba prerokovať s ich vlastníkom, teda Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany. Na túto tému hovorili zástupcovia radnice s manažmentom spoločnosti. Podmienky využitia je však potrebné prerokovať so samotným majiteľom.

Prezentácia projektu nového kúpaliska pred zástupcami Asociácie PPP zatiaľ nepriniesla žiadne výsledky. „Neboli to konkrétni investori, ale zástupcovia stavebných firiem, bánk, poradenských firiem. Po oboznámení sa s údajmi, ktoré sme im dali, sa oni rozhodnú, či do toho pôjdu a budú hľadať potenciálneho partnera,“ vysvetlil primátor. V tomto bode nepredložili nikto z poslancov žiadny návrh. Mesto sa zrejme o využitie zdroja liečivej vody v blízkej budúcnosti pokúšať nebude.

Text: M. Palkovič Ilustr. foto: T. Hudcovič Vizualizácia: MsÚ

Populárne články