Connect with us

Samospráva

Poslanci budú hovoriť aj o územnom pláne

Published

on

Reklama

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22. mája o 14.00 h v Mestskej knižnici, má na programe návrhy na poskytnutie dotácií, ale aj zmeny a doplnky územného plánu v súvislosti s výstavbou na Lodenici.

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

Reklama

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 17. 04. 2014

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

Reklama

4. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúra

5. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti športu

6. Návrh na poskytnutie dotácie v oblasti ekológie a environmentalistiky

7. Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany 08/2008 – v súvislosti s výstavbou relaxačno-rezidenčného komplexu „Lodenica“ – vyhodnotenie pripomienok

8. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., v lokalite areálu futbalového štadióna v Piešťanoch

9. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech mesta Piešťany, v lokalite Mojmírova ulica

10. Návrh na nájom pozemku pre Annegretu Teškovú a Frideriku Kosákovú, lokalita ul. Stromová

11. Návrh na nájom pozemku pre Mgr. Katarínu Arnouldovú, lokalita Nábr. I. Krasku

12. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 6. zasadnutia MsZ r. 2014

13. Rôzne

14. Interpelácie poslancov

15. Záver

(red)

Populárne články