Connect with us

Komunálne voľby 2010

PhDr. Jozef Malík

Published

on

Reklama

PhDr. Jozef Malík, 27 r.

vedúci tímu zákazníckeho servisu, nezávislý kandidát

Reklama

volebný obvod 1, kandidát číslo 7

[singlepic id=7052 w=320 h=240 float=right]

Reklama

Mojou prioritou je priniesť nové myšlienky zakladajúce sa na ekologických, morálnych, kultúrnych hodnotách a tým sa podielať na zvyšovaní atraktivity a prosperity mesta. Budem iniciovať, podporovať a propagovať záujmy spoluobčanov.  Veľmi mi záleží, aby sme posunuli naše mesto do novej, lepšej kvality života pre ľudí.

Sústredím sa na tieto priority, ktoré budem v mestskom zastupiteľstve iniciovať, propagovať, podporovať a kontrolovať. Dohliadnem, aby:

• sa peniaze z daní občanov Piešťan rozumne, užitočne a efektívne využívali v prospech rozvoja mesta, aby sa tak stalo atraktívnym miestom pre jeho obyvateľov a turistov

• odmeny primátora, viceprimátora a ostatných volených členov mestského zastupiteľstva boli vyplácané podľa ich mimoriadnych a nadštandardných pracovných úspechov a splnených úloh vykonaných navyše

• sa majetok mesta zbytočne nepredával, ale sa hľadali finančné zdroje šetrením, efektívnym využívaním existujúcich prostriedkov a maximálnym možným využívaním štrukturálnych fondov z EÚ

• sa vedenie mesta vážne zaoberalo otázkou nezamestnanosti občanov mesta Piešťany a zahrnulo do svojich pracovných úloh aj tento problém a teda ho aj riešilo v rámci svojich pracovných povinností

• sa prehĺbila spolupráca s mestskou políciou, a tak sa zvýšila bezpečnosť občanov v starých Piešťanoch, ako aj v celom meste

• predstavitelia mesta systémovo riešili koncepciu materských škôl ako významných predškolských zariadení

• sa križovatka v starých Piešťanoch na Vŕšku – Žilinská cesta a Kláštorská ulica – stala bezpečnou pre chodcov, cyklistov ako aj motoristov

• sa z bezpečnostného a ekologického dôvodu budovali chodníky pre cyklistov

• autobusové spojenie zo starých Piešťan, linka č. 18, ráno premávalo až na polikliniku, aby sa tak uľahčila návšteva lekára, predovšetkým starších občanov

• sa vyhradili prostriedky na vybudovanie mestskej plavárne, zrekonštruovanie súčasných športovísk v areáloch škôl, ako aj iných častiach mesta a tým zabezpečili deťom a mládeži dostatok zdravého pohybu a vyplnenie ich voľnočasových aktivít

• mesto organizovalo projekty a súťaže pre žiakov a študentov, týkajúce sa čistoty a skrášľovania mesta, napr. projekt čistenia brehov Váhu a ulíc mesta, súťaž o najkrajšie
okolie školy a pod.

Populárne články