Connect with us

Blogy

PARKOVANIE v Piešťanoch cez víkendy a sviatky ZADARMO – blízka budúcnosť!?

Published

on

Reklama

Čo by ste povedali na to, keby sa v Piešťanoch cez víkendy  a sviatky parkovalo úplne zadarmo? Koniec preplnenému parkovisku v Auparku, koniec rozmieňaniu peňazí za parkovné pri 20-minútovom nákupe na trhovisku, koniec lakomým mimomestským vodičom, ktorí bezcharakterne parkujú svoje autá v obytnej zóne cez víkendy.

V súčasnosti v Piešťanoch platíme za parkovanie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania č. 8/2008 v znení VZN č. 6/2011, ktoré je účinné od 3. augusta 2011. Sadzba úhrady za parkovanie sa pritom pohybuje od 0,50€ /hod. až po 1€ za každú začatú polhodinu (parkovisko na Rázusovej a pri hoteli Eden, pričom prvá hodina stojí 0,50€). [opravené 18.09.2012]

Reklama

[singlepic id=29131 w=520 h=400 float=center]

Sadzobník úhrad za parkovanie podľa VZN (nie sú zahrnuté sadzby parkovacích kariet a platby úhrady parkovania autobusov):

Reklama

a)  jednotná sadzba za parkovanie

0,50€ /hod.

b)  sadzba v dopravne exponovaných lokalitách – parkovisko Rázusová a parkovisko pri hoteli Eden

0,50€ /30 min.

1,00€ za každú ďalšiu aj začatých 30min

0,50€ /30 min. minimálna sadzba

Vyššie uvedený cenník je platný cez týždeň, ako aj cez víkendy a sviatky. [opravené 18.09.2012]

Podľa môjho názoru by malo byť parkovanie v našom meste zadarmo úplne. Bohužial, zaviesť bezplatné parkovanie na území Piešťan by znamenalo veľký škrt cez rozpočet a mesto by si takýto výpadok príjmov nevedelo nahradiť resp. vedelo nahradiť len veľmi veľmi ťažko (a to predovšetkým v súčasne ekonomicky nepriaznivom období). Za posledné tri roky totiž príjem z parkovania predstavoval pre mesto príjmy vo výške 111 483 € v roku 2009, 124 416 € v r. 2010 a126 342 € v r. 2011, čo nepredstavuje zanedbateľnú čiastku.

Bezplatné parkovanie cez víkendy a sviatky

Zaviesť bezplatné parkovanie počas víkendov a sviatkov je však už z môjho pohľadu o mnoho reálnejšie. Prečo? Výpadok z mestskej kasy by sa v takomto prípade pohyboval niekde na úrovni 25 – 30% zo sumy vyzbieranej za parkovanie každý rok, pričom takýto výpadok je už reálnejšie nahradiť.

[singlepic id=10178 w=320 h=240 float=left]Výhody bezplatného parkovania cez víkendy a sviatky

Parkovanie zadarmo cez víkendy a sviatky považujem za službu mesta tak ako občanom, tak aj jednodňovým víkendovým návštevníkom nášho mesta, ktorí ušetrené peniaze na parkovnom radšej nechajú na káve v meste. Okrem iného pokladám za výhody napr. uvoľnenie parkoviska v Auparku, ktoré je cez víkendy neustále zapratané autami. Parkujú tam pritom v mnohých prípadoch práve tí vodiči, ktorí nie sú návštevníkmi nákupného centra, ale  idú do mesta, pričom svoje auto prirodzene radšej odparkujú na bezplatnom parkovacom mieste, akoby mali mestu niečo platiť. Týmto spôsobom majú sťažené podmienky návštevníci spomínaného nákupného centra, o čom som sa neraz presvedčil na vlastnej koži. Občania Piešťan tiež určite radi uvítajú, keď sa zbavia mimomestských vodičov parkujúcich na parkovacích miestach v obytných zónach, ktoré sú určené v prvom rade obyvateľom mesta.

REKLAMA

Okrem toho sa Mestská polícia nebude musieť cez víkendy a sviatky zaoberať neplatičmi parkovného. Namiesto toho môže sústrediť svoju energiu na monitorovanie a pokutovanie vodičov, ktorí porušujú predpisy prejazdom a parkovaním v zakázaných zónach ako je napríklad vjazd do parku od kina Fontána smerom ku Kursalonu, alebo Winterova ulica pri hoteloch Eden, Jalta a City, či na parkovisku na starom trhovisku pri Cylindri.

Nevýhoda

Nevýhoda zavedenia bezplatného parkovania počas víkendov a sviatkov je z môjho pohľadu len jedna, a to výpadok príjmu z mestskej kasy (konkrétne z kasy Služieb mesta Piešťany, vzhľadom na to, že SMP sú prevádzkovateľom parkovísk), ktorý bude činiť zhruba 27 900 € až 37 900 € ročne (pričom vychádzam z príjmov z parkovania za posledné tri roky a približného podielu víkendov a štátnych sviatkov na celkovom výbere).

Momentálne pracujem na tom, ako nahradiť spomínaný výpadok, pričom konkrétny návrh predložím na septembrovom zastupiteľstve. Finančne sa to však nedotkne občanov mesta Piešťany.

Rozhodovať bude zastupiteľstvo

Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva sa bude konať 27.09.2012. Na tomto zasadnutí plánujem predložiť návrh na uznesenie, ktorým uložíme zložkám Mestského úradu povinnosť vypracovať novelu VZN, ktorou sa zavedie bezplatné parkovanie na území mesta Piešťany cez víkendy a štátne sviatky. Môj návrh bude taktiež obsahovať možnosť riešenia výpadku financií v mestskej kase.

Michal Hynek- poslanec MsZ Piešťany

Populárne články