Úvod Samospráva O amfiteáter nie je záujem

O amfiteáter nie je záujem

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mestskí poslanci vo februári dostanú znovu na stôl návrh ponuky na prenájom prírodného amfiteátra v mestskom parku 식품공전 2019 다운로드. Nikto totiž neprejavil záujem o jeho prenájom podľa podmienok, ktoré schválili v septembri.

[singlepic id=20383 w=320 h=240 float=right]Potvrdila to prednostka mestského úradu Denisa Bartošová: „Predložíme to do najbližšieho metského zastupiteľstva opätovne so stanovením súťažných podmienok verejnou obchodnou súťažou Download Angelic Magazine. Poslanci rozhodnú, čo ďalej.“

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Aj tentoraz musia prijať dve uznesenia – prvým je forma súťaže, ktorá by podľa D Download the band band. Bartošovej mala zostať zachovaná. Stanovenie podmienok je na dohode v zastupiteľstve. „Ide o finančnú zábezpeku a výšku nájomného, tie určia poslanci.“

Návrh podmienok schválený v septembri, musel podľa nej vychádzať zo znaleckého posudku, aby bol dodržaný zákon mobile naver videos. Nájomné počas rekonštrukcie, ktorá mohla trvať maximálne dva roky, bolo stanovené na 11 900 eur za rok. Ďalších 28 rokov mal nájomca platiť toľko, koľko ponúkne vo svojom súťažnom návrhu Don't love you mp3 downloads. Zvíťazila by najvyššia ponúknutá suma. Využite amfiteátra však bolo omedzené na zariadenia kultúry, hygienické a občerstvovacie zariadenia, detské ihriská alebo malú architektúru nenarúšajúcu charakter územia web template.

Text a foto: Martin Palkovič

REKLAMA