Connect with us

Samospráva

Na výnimočných pedagógov nezabudli ani tento rok

Published

on

Reklama

Pedagógov, na ktorých sa nezabúda, ocenil pri príležitosti Dňa učiteľov primátor Miloš Tamajka a predsedníčka Komisie pre školstvo a mládež pri Mestskom zastupiteľstva v Piešťanoch Iveta Babičová vo štvrtok 26. marca v Kursalone.

IMG_9781 (1)

Reklama

REKLAMA

kia-042015-500

Reklama

Za mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese získali ocenenie títo piešťanskí pedagógovia:

Beáta Antalová  pracovala v školstve 31 rokov ako učiteľka Materskej školy (MŠ) na Staničnej ulici.  Beáta Blahunková – učí slovenský a nemecký jazyk na Základnej škole (ZŠ) Mojmírova. Katarína Čermáková  vyučuje hru na klavír na Základnej umeleckej škole (ZUŠ) Piešťany. Alena Černíková – je učiteľkou výtvarného odboru na ZUŠ. je fotografia, grafika alebo architektúra. Pavlína Garafová – učila na ZŠ na Rázusovej ulici. Jana Hetényiová – pôsobila na MŠ Staničná. Oktávia Hlobeňová – vyučovala na ZŠ Mojmírova slovenčinu a angličtinu. Marianna Hromadová – pracovala ako učiteľka v MŠ Staničná. Beáta Hudcovičová – pôsobí v ZŠ na Holubyho. Mária Kinzelová – ako dôchodkyňa učí podľa potreby nemecký a ruský jazyk na ZŠ Holubyho. Ľubica Majtánová – pôsobí tiež v ZŠ na Holubyho ulici. Ľubomíra Melasová – vyučuje na ZŠ Brezová. Darina Patriková – pracovala ako učiteľka aj ako zástupkyňa riaditeľa na ZŠ Vajanského. Sidónia Podhradská – pôsobí na ZŠ F. E. Scherera, venuje sa aj   špeciálnej pedagogike. Eva Pontesová – vyučuje na ZŠ Brezová slovenský jazyk a občiansku náuku. Monika Rotáková – vzdeláva na ZŠ F. E. Scherera deti s  poruchami učenia v  špeciálnych triedach. Beáta Šišková – pôsobila v MŠ Staničná. Marta Trgiňová – pracovala na ZŠ Vajanského ako učiteľka prvého stupňa a vychovávateľka. O kultúrny program sa postarali žiaci zo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch. Oceneným gratulujeme!

7641574d0b

-ts-, foto: www.piestany.sk

Populárne články