Úvod Komunálne voľby 2010 Mgr. Radovan Pagáč

Mgr. Radovan Pagáč

REKLAMA

Mgr. Radovan Pagáč, 28 rokov

riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu, Koalícia SDKÚ – DS, KDH a MOST-HÍD

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Knebl
Dompek Pizza 2021
PN Taxi

volebný obvod č Modern Family. 4, kandidát číslo 14

[singlepic id=7424 w=320 h=240 float=left]Absolvoval Fakultu manažmentu na Prešovskej univerzite, odbor Manažment verejnej správy a regiónov 삼국지 11 무료 다운로드. Pracoval ako ekonóm – analytik, finančný manažér a v súčasnosti pôsobí na poste riaditeľa jednej z najväčších detských a mládežníckych organizácií na Slovensku 윈도우 10 서비스 팩 다운로드. Popri práci v skautingu sa začína venovať aj svojmu občianskemu združeniu PRO CIVITATE, prostredníctvom ktorého by chcel viac pomáhať Piešťanom Ano 1800ed. Dlhodobo sa zaoberá problematikou detí a mládeže, je členom poradnej komisie ministra školstva SR pre podporu detských a mládežníckych organizácií New West Organic7 7. Ženatý, 1 dieťa.

Nie je mi ľahostajný osud Piešťan. Chcem pridať ruku k dielu a prispieť tak k zlepšeniu podmienok pre život občanov v meste gta5 컴퓨터 다운로드. Piešťany sú atraktívne mesto, treba sa zasadzovať za jeho ďalší rozvoj. Ponúkam svoje skúsenosti z oblasti práce s deťmi a mládežou, starostlivosti o prírodu a verejné prostredie Dream of precious days.

Mojimi prioritami budú hlavne:

– rozšírenie ponuky aktivít pre deti a mládež v meste

– realizácia a obnova detských ihrísk

– viac miest na šport a aktívny oddych

– zatraktívnenie mesta pre návštevníkov a turistov

– zriadenie informačného centra pre mladých

– zachovanie, obnova a rozšírenie zelene v meste a hlavne na sídliskách

– aktívne riešenie problému parkovania na sídlisku Adam Trajan

– aktívna pomoc pri dokončovaní revitalizácie toku Dubová a priľahlých plôch

– budovanie bezpečných cyklochodníkov naprieč celými Piešťanmi a blízkym okolím

– obnova rekreačného areálu na Lide

– poskytovanie informácií o činnosti mesta, prevode mestského majetku a aktívne zapájanie občanov do rozhodovacích procesov mesta 김동률 mp3 다운로드.

Rovnako sa budem zasadzovať za to, aby sa veci a podnety od občanov a smerom k občanom riešili transparentne, za ich účasti a s ich podporou 게리모드 게임 다운로드.

REKLAMA