Connect with us

Komunálne voľby 2010

Mgr. Radovan Pagáč

Published

on

Reklama

Mgr. Radovan Pagáč, 28 rokov

riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu, Koalícia SDKÚ – DS, KDH a MOST-HÍD

Reklama

volebný obvod č. 4, kandidát číslo 14

[singlepic id=7424 w=320 h=240 float=left]Absolvoval Fakultu manažmentu na Prešovskej univerzite, odbor Manažment verejnej správy a regiónov. Pracoval ako ekonóm – analytik, finančný manažér a v súčasnosti pôsobí na poste riaditeľa jednej z najväčších detských a mládežníckych organizácií na Slovensku. Popri práci v skautingu sa začína venovať aj svojmu občianskemu združeniu PRO CIVITATE, prostredníctvom ktorého by chcel viac pomáhať Piešťanom. Dlhodobo sa zaoberá problematikou detí a mládeže, je členom poradnej komisie ministra školstva SR pre podporu detských a mládežníckych organizácií. Ženatý, 1 dieťa.

Reklama

Nie je mi ľahostajný osud Piešťan. Chcem pridať ruku k dielu a prispieť tak k zlepšeniu podmienok pre život občanov v meste. Piešťany sú atraktívne mesto, treba sa zasadzovať za jeho ďalší rozvoj. Ponúkam svoje skúsenosti z oblasti práce s deťmi a mládežou, starostlivosti o prírodu a verejné prostredie.

Mojimi prioritami budú hlavne:

– rozšírenie ponuky aktivít pre deti a mládež v meste

– realizácia a obnova detských ihrísk

– viac miest na šport a aktívny oddych

– zatraktívnenie mesta pre návštevníkov a turistov

– zriadenie informačného centra pre mladých

– zachovanie, obnova a rozšírenie zelene v meste a hlavne na sídliskách

– aktívne riešenie problému parkovania na sídlisku Adam Trajan

– aktívna pomoc pri dokončovaní revitalizácie toku Dubová a priľahlých plôch

– budovanie bezpečných cyklochodníkov naprieč celými Piešťanmi a blízkym okolím

– obnova rekreačného areálu na Lide

– poskytovanie informácií o činnosti mesta, prevode mestského majetku a aktívne zapájanie občanov do rozhodovacích procesov mesta.

Rovnako sa budem zasadzovať za to, aby sa veci a podnety od občanov a smerom k občanom riešili transparentne, za ich účasti a s ich podporou.

Populárne články