Connect with us

Samospráva

Mesto žiada z envirofondu 482-tisíc eur

Published

on

Reklama

Radnica podala tri žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 z Envirofondu Ministerstva životného prostredia SR. Vyhodnotenie projektov bude zverejnené koncom decembra.

[singlepic id=48687 w=340 h=220 float=right]Prvý projekt, ktorý mesto podalo na schválenie má názov Nákup technologických zariadení pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Piešťany. Jeho cieľom je obstaranie čelného nakladača, radlice, lopaty, traktora, štiepkovača a drviča. Túto technológiu budú využívať Služby mesta Piešťany.

Reklama

Výška požadovanej dotácie je 253 080 eur s DPH, čo je 95% z celkovej sumy. Zvyšok zaplatí mesto. Cieľom projektu je rozšírenie technických kapacít na zber a separáciu biologicky rozložiteľného odpadu, účinnejšia starostlivosť o plochu zelene, zníženie nákladov na údržbu a opravy prevádzkovanej techniky.

Druhý projekt sa zameriava na vybavenie Zberného strediska pre separovaný zber. Rieši nákup veľkokapacitných kontajnerov na separovaný zber. Tých je aktuálne nedostatok. Cieľom projektu je zefektívniť nakladanie s odpadmi, znížiť náklady na dočisťovanie, triedenie a následné zneškodnenie odpadov na skládke. Výška požadovanej dotácie je stanovená na 39 187,50 eur. Aj v tomto prípade sa bude mesto podieľať uhradením 5% z tejto sumy.

Reklama

Tretí podaný projekt je smerovaný na nákup zametacieho vozidla, ktoré má byť využívané celoročne na polievanie, zametanie komunikácii, starostlivosť o zeleň v oblasti zlepšenia kvality životného prostredia aj čistoty ovzdušia. V letnom období bude technika využívaná na elimináciu prašnosti a čistenie komunikácií. V zime zasa hlavne na likvidáciu následkov zimného posypu. Výška dotácie 189 905 eur pokrýva 95% nákladov.

Text: Tlačová správa MsÚ (krátené) Ilustr. foto: Martin Palkovič

Populárne články