Connect with us

Samospráva

Mesto by malo hľadať výhodnejší model plaveckého centra

Published

on

Reklama

Vyplýva to zo štúdie uskutočniteľnosti, ktorú dala vypracovať samospráva. Podľa externého odhadu sa dá vonkajšia časť projektu postaviť za polovicu plánovaných nákladov. O osude plaveckého centra rozhodnú mestskí poslanci v piatok.

kupalisko-03

Reklama

Štúdiu uskutočniteľnosti dala vypracovať radnica na základe schválenia návrhu poslanca Jozefa Malíka mestským zastupiteľstvom. Podľa faktúry zverejnenej na internete stála 4 500 eur. Štandardne sa štúdia uskutočniteľnosti spracováva ešte pred rozbehnutím spracovania projektovej dokumentácie. V Piešťanoch sa tak nestalo. O tom, že projekt plaveckého centra sa má realizovať v mestskom parku rozhodlo ešte predchádzajúce zastupiteľstvo začiatkom roka 2010.

Na záver štúdie uskutočniteľnosti jej autori uvádzajú, že „projekt v podobe, v akej je naprojektovaný, nie je uskutočniteľný.“ Samospráva by podľa nich mala hľadať „výhodnejší ekonomický model plaveckého centra, ktorý zodpovedá finančným možnostiam mesta.“

Reklama

Ich ročný odhad celkových príjmov je približne 259-tisíc eur bez DPH. Celkové výdavky by pritom boli 989-tisíc eur bez DPH. Najväčšiu časť tejto sumy tvoria kapitálové náklady (687 000). Aj bez nich by mal projekt v prvom roku stratu 42-tisíc eur. Po ich započítaní by sa ročná strata pohybovala okolo sumy 700-tisíc eur a to až do roku 2024.

„Pôvodný návrh projektu PCP sa dá, podľa nášho názoru, realizovať s nižšími finančnými nárokmi bez toho, aby plavecký komplex stratil svoju funkčnosť,“ píšu autori v štúdii uskutočniteľnosti. Súčasné náklady na výstavbu vonkajšej časti sú odhadované na 6 mil. eur (bez DPH). Ušetriť je možné pri stavbe budov, ale aj na bazénoch, ktoré by neboli antikorové. V taktom prípade môže vonkajšia časť stáť 2 až 3,3 mil. eur.

Investor by mal tiež uvažovať o prekrytí bazéna. Náklady na pohyblivú konštrukciou predstavujú približne 500 až 600 eur za meter štvorcový. Centrum by potom bolo využívané celoročne, čím by sa zvýšili jeho príjmy. Celoročnú prevádzku žiadali aj zástupcovia športových klubov a škôl, ktorých autori štúdie oslovili.

V piatok mestskí poslanci rozhodnú, či bude radnica pokračovať v príprave projektu podľa pôvodného zadania. S touto alternatívou sa stotožnila mestská rada. Druhou možnosťou je zapracovať do projektu návrhy na zníženie investičných nákladov na budovy a bazény. Posledná možnosť počíta so zastavením prípravných prác na tomto projekte.

Tie trvajú od roku 2009. Po vypracovaní urbanisticko – ekonomickej štúdie vybralo zastupiteľstvo lokalitu pri futbalovom štadióne, určilo parametre bazénov a postupnosť realizácie v dvoch etapách – najprv vonkajšia, potom vnútorná časť. Nasledovalo spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, hydrologický vrt, podpísanie zmluvy so spoločnosťou Proma, ktorá realizovala PD pre stavebné povolenie. Podľa dostupných informácií doteraz stála príprava projektu viac než 70-tisíc eur. V mestskom rozpočte sú vyhradené aj prostriedky na PD pre realizáciu vo výške 27-tisíc eur.

Celú štúdiu uskutočniteľnosti, spolu s rekapituláciou prípravných prác a možnosťami financovania nájdete v materiáloch predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sú umiestnené na tejto adrese.

Text: Martin Palkovič, Vizualizácia: MsÚ/Proma

REKLAMA

pnky_1-ab-contact-sept

Populárne články