Connect with us

Samospráva

Mestskí policajti vždy pokutovať nemusia

Published

on

Reklama
Reklama

Rozhodnutie akú sankciu udelia, je len na nich. Ak nie je priestupok vážny, môžu ho riešiť iba napomenutím.

mestska policia2

S otázkou ohľadom povinností príslušníkov mestskej polície, sme sa obrátili na jej náčelníka na základe listu od čitateľa. „Pri nesprávnom parkovaní som argumentoval tým, že som nikdy predtým neporušil pravidlá cestnej premávky a prosil som policajta, aby mi právom uloženú pokutu odpustil. Odpovedal, že mu to zákon nedovoľuje a pokutu mi musí dať,“ napísal nám čitateľ.

Podľa náčelníka mestskej polície Marcela Mihálika sú priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky riešené v zmysle priestupkového zákona č.372/1990. Za nesprávne parkovanie môže policajt uložiť blokovú pokutu do výšky 50 eur. „Priestupok možno vybaviť aj napomenutím, ak zaň podľa tohto zákona nemožno uložiť zákaz činnosti alebo prepadnutie veci. Napomenutie sa nepovažuje za sankciu,“ citoval Marcel Mihálik príslušný zákon a dodal: „Podľa tohto výkladu je určená maximálna výška blokovej pokuty a aká sankcia bude udelená je len na rozhodnutí samotného príslušníka.“ Ak vám teda policajti tvrdia, že vám musia dať pokutu a nemôžu priestupok riešiť len dohovorom, nehovoria pravdu.

Reklama

Policajti  by  pri riešení priestupku mali prihliadnuť na závažnosť, jeho okolnosti a prípadne škodu, ktorú vodič spôsobil. Toto posudzovanie však môže byť veľmi individuálne. Nedá sa vylúčiť, že policajt sa rozhodne aj na základe sympatií.

(red) ilustr. foto: archív

REKLAMA

pnky_1-ab-contact-sept

Populárne články