Connect with us

Samospráva

Kontrola v CVČ našla pochybenia starého aj nového vedenia

Published

on

Reklama

Kontrola v Centre voľného času Ahoj zistila viaceré pochybenia. Informoval o tom 30. novembra poslanec Michal Hynek (SMER-SD). Závažnosť zistených pochybení nechcel hodnotiť on, ani hlavný kontrolór Peter Konečný. Riaditeľka CVČ Katarína Babičová sa bráni, že mnohé pochybenia boli spravené ešte za jej predchodkyne a prisľúbila, že do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva (15. decembra) budú napravené.

[singlepic id=22691 w=320 h=240 float=right]Kontrola našla pochybenia vo všetkých šiestich oblastiach, na ktoré bola zameraná. Ide rozhodnutia v súvislosti so začiatkom školského roka, pracovné zmluvy a dohody, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vzdelávania, vedenie pedagogickej dokumentácie, účtovníctvo a vynakladanie finančných prostriedkov. Hlavný kontrolór Peter Konečný uviedol, že vo forme v akej bola táto kontrola prevedená, nikdy predtým CVČ Ahoj nepreverovali: „Vyplynulo to zo zadania mestského zastupiteľstva.“

Reklama

„Neodvážim sa hodnotiť zistené pochybenia, ale centrum by mohlo fungovať aj lepšie,“ povedal Michal Hynek. Konkrétne nedostatky sa verejnosť aj poslanci dozvedia z materiálu, ktorý bude predložený na decembrové rokovanie zastupiteľstva.

Poslanec Michal Hynek nahradil v Rade školy pri CVČ Ahoj Martina Cifru. Koncom júna o tom rozhodlo zastupiteľstvo. Pár dní potom sa stala novou riaditeľkou CVČ Ahoj Katarína Babičová. „Už od prvého zasadania rady, ktoré sa nepodarilo uskutočniť na prvýkrát som mal zmiešané pocity. Neskôr prišlo druhé zasadnutie, kde sme prerokovali koncepčný plán rozvoja a ja som postrehol určité nezrovnalosti v samotnom pláne aj v plnení [singlepic id=22692 w=320 h=240 float=left]výchovno-vzdelávacej činnosti zamestnancov,“ vysvetlil poslanec Hynek. Aj toho viedlo k tomu, aby dal návrh na vykonanie kontroly. V novembri incioval aj rozšírenie rady školy a to preto, lebo rada školy nebola na svojom stretnutí uznášania schopná, práve vtedy, keď mali byť prerokované dôležité dokumenty. Zastupiteľstvo delegovalo do rady školy ďalších dvoch poslancov Jozefa Chudého (SMER-SD) a Elišku Gockú (nezávislá).

Reklama

Podľa riaditeľky CVČ Kataríny Babičovej sa rodičia a pedagogickí zamestnanci vtedy rady nezúčastnili zo zdravotných dôvodov. Ona sama na zasadnutie prišla. K vykonanej kontrole uviela: „Neviem na základe čoho bola zorganizovaná. Som tu zamestnaná dva mesiace, nič som tu neukradla ani nespreneverila, ja sa snažím robiť najlepšie podľa môjho vedomia a svedomia. Zdá sa mi nehorázne, aby niekto takýmto spôsobom znevažoval moju prácu.“

Ďalej povedala, že aj ona sa až na základe kontroly dozvedela o nedostatkoch, ktoré zdedila po predchádzajúcom vedení. Ide o vysoký účet za telefón, chýbajúce knihy a nedoplatok za plyn. Medzi problémy odhalené kontrolou, ktoré vznikli počas je vedenia zaradila napríklad nezaplatené školné od niektorých detí, chýbajúce výpisy trestov externých pracovníkov. Nedostatky budú podľa nej čoskoro napravené.

[singlepic id=22693 w=320 h=240 float=right]Kontrola údajne riaditeľke tiež vyčítala, že jeden z krúžkov vedie iba 16 ročná študentka muzikálového herectva. „Na týchto hodinách je však prítomný pedagogický dozor,“ argumentovala Katarína Babičová s tým, že krúžok je medzi deťmi veľmi obľúbený.

„Výsledky kontrol rozdelil hlavný kontrolór mesta do 6 okruhov. Z týchto šiestich okruhov možno prisúdiť jeden práve bývalému vedeniu. Čo sa však týka zvyšných 5, tieto sa týkajú terajšieho vedenia CVČ. Úprimne, bol som nemilo prekvapený, pretože som nečakal až také závažné pochybenia, akými konkrétne dve zistenia boli,“ uviedol Michal Hynek. On ani kontrolór žiadny z nedostatkov nekonkretizovali.

[singlepic id=22694 w=320 h=240 float=left]Na margo zvýšeného záujmu zastupiteľstva o centrum riaditeľka Katarína Babičová uviedla: „Ja si myslím, že to má iné pozadie, aj viem aké, ale nebudem sa zatiaľ o tom konkrétne rozširovať. Je to zaujímavé, že práve CVČ je tá inštitúcia, okolo ktorej sa výri voda.“

„Kontrola je bežným legitímnym prostriedkom ako samospráva dohliada na to, či je všetko v inštanciách, ktoré pod ňu spadajú, v poriadku alebo nie. Pokiaľ nie, je potrebné prijať nápravné opatrenia. Nerozumiem tomu, prečo niektorí vnímajú kontrolu ako útok, alebo ako niečo zlé. To, že je pani riaditeľka vo funkcii len niekoľko mesiacov? To je úplne jedno. Veď to nemá žiadny veľký vplyv na samotný výsledok kontrol. Nakoniec kontrola vie rozoznať, ktoré pochybenia boli spôsobené už za minulého vedenia, a ktoré za súčasného, a preto nemôže dôjsť k tomu, že by niekto niesol zodpovednosť za niečo, čo bolo spôsobené niekym iným v minulosti. Tak je tomu aj pri výsledkoch kontrol CVČ Ahoj,“ uzavrel Michal Hynek.

Text a foto: Martin Palkovič

Populárne články