Connect with us

Aktuality

Poslancov čaká aj schvaľovanie vyšších daní

Published

on

Reklama

Obyvatelia Piešťan v budúcom roku pravdepodobne zaplatia viac za dane z nehnuteľností, komunálny odpad aj za užívanie verejného priestranstva. Mesto na svojom webe 30. novembra zverejnilo návrhy zmien všeobecne záväzných nariadení, ktoré by mali prerokovať poslanci v decembri.

[singlepic id=19847 w=320 h=240 float=left]„Tieto návrhy sa môžu ešte zmeniť. Musia totiž prejsť mestskou radou aj zastupiteľstvom,“ povedala Daniela Barabasová, vedúca referátu daní a poplatkov MsÚ. Občania ich môžu pripomienkovať 11 dní od vyvesenia na úradných tabuliach a web stránke mesta. Pripomienku treba zaslať elektronicky alebo poštou na príslušný referát.

Reklama

Daň z nehnuteľností za stavby na bývanie a drobné stavby navrhuje radnica zvýšiť z 0,15 eura na 0,29 eura za meter štvorcový v katastrálnom území Kocurice a z 0,20 eura na 0,29 eura v k. ú. Piešťany. Rovnako má narásť aj daň z bytov a nebytových priestorov. Majitelia priemyselných stavieb, ktoré slúžia energetike, stavebníctvu alebo stavieb využívaných na skladovanie vlastnej produkcie alebo na vlastnú administratívu zaplatia namiesto pôvodných 3 eur o 50 centov viac. „Dane za nehnuteľnosti sa naposledy zvyšovali v roku 2004 a v roku 2008 sa zaokrúhľovali kvôli prijatiu eura,“ informovala D. Barabasová.

Za komunálny odpad by sme si mali v nasledujúcom roku priplatiť 1 cent, teda 0,07 eura za osobu a deň. To by znamenalo ročné navýšenie o 3,66 eura. Podľa Daniely Barabasovej ani po tejto zmene daň nepokryje všetky náklady, ktoré mestu s odpadom vznikajú.

Reklama

Vo VZN o užívaní verejného priestranstva, by mohli pribudnúť nové odstavce, ktoré určujú sadzby za reklamné akcie alebo za nakrúcanie filmových a televíznych programov, či reklamných spotov na verejnom priestranstve. Ďalšia nová sadzba dane sa má dotýkať stojanov s tovarom pred prevádzkami. Obchodník by v tomto prípade zaplatil vo vonkajšej zóne mesta 20 centov, vo vnútornej zóne 35 centov za m2 a deň. Zmeniť sa má tiež sadzba za trvalé a súvislé parkovanie vozidla. Väčšinou ide o vraky, ktoré ich majitelia odstavia na parkovacom mieste.

Okrem Piešťan avizujú zvýšenie niektorých daní aj v Trnave, Bratislave, Liptovskom Mikuláši a Banskej Bystrici.

Text a foto: Martin Palkovič

Populárne články