Connect with us

Samospráva

Kandidátov na Cenu primátora môžete navrhnúť aj vy

Published

on

Reklama

Odborné útvary Mestského úradu – referát sociálnych vecí, referát kultúry, športu a mládeže a referát životného prostredia pripravujú aj tento rok odovzdávanie Ceny primátora mesta Piešťany.

[singlepic id=9226 w=320 h=240 float=right]Cena sa udeľuje za výnimočné aktivity v sociálnej oblasti (za charitatívnu činnosť, ochranu zdravia, pomoc v núdzi), ďalej v kultúrnej oblasti, kde sú dve kiategórie – kultúrna osobnosť roka a kultúrny počin roka (za realizáciu podujatí, činnosť kultúrnych inštitúcií a záujmových združení) a v environmentálnej oblasti (za ochranu prírody a životného prostredia).

Reklama

„Udeľovanie cien má spoločensky, morálne i finančne podporiť tých jednotlivcov i podnikateľské subjekty, ktorí v uplynulom roku 2010 výrazne prispeli k rozvoju jednej z vyššie uvedených oblastí, k šíreniu dobrého mena mesta Piešťany, či k jeho reprezentácii v zahraničí. Sledujeme tým predovšetkým ich ďalšiu motiváciu, aby rozvoj občianskych aktivít prispieval k zlepšovaniu života v našom meste,“ informuje webová stránka mesta Piešťany.

Návrhy na ocenenie môžu predkladať občania s trvalým pobytom na území mesta Piešťany a inštitúcie, ktoré tu majú sídlo. Návrhy musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít, ktoré v roku 2010 zrealizoval a musia byť zaslané do 31. januára 2011 na adresu:

Reklama

Mestský úrad

Nám. SNP č. 3

921 45 Piešťany

Na obálku je potrebné uviesť názov príslušného referátu (podľa druhu aktivít nominovaného subjektu alebo jednotlivca) a heslo: „Cena primátora“.

Zdroj: www.piestany.sk Ilustračné foto: hugophoto agency

Populárne články