Connect with us

Samospráva

Debatu zastupiteľstva rozprúdila zmena územného plánu aj možnosť revitalizácie Evy

Published

on

Reklama

Mestskí poslanci sa vo štvrtok 24. marca stretli na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí. Rokovaniu dominovali tri témy – zmena územného plánu v lokalite Vážskeho ostrova, určenie spôsobu akým budú distribuované materiály poslancom na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva a výstavba bazéna resp. možnosti rekonštrukcie kúpaliska Eva.

[singlepic id=11488 w=320 h=240 float=left]Prvým bodom, ktorý vyvolal diskusiu bol návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany v lokalite Vážskeho ostrova. Vrámci zmeny sa v dotknutej lokalite mení predovšetkým jej funkčné využitie, keď pôvodne prírodná zóna s hlavnou rekreačnou funkciou je v novom územnom pláne definovaná ako plocha zariadení športu a rekreácie. Zmenu územného plánu inicioval investor Abdullatif Rumaih, ktorý chce na pozemku za jazdeckým areálom vybudovať agroareál. Investor začal s výstavbou bez povolení a dopustil sa viacerých priestupkov za čo mu boli mestským úradom udelené pokuty takmer vo výške 60-tisíc eur. Primátor Remo Cicutto potvrdil, že všetky pokuty udelené mestom boli uhradené. Podľa informácií, ktoré odzneli na zastupiteľstve bol investor podvedený, keďže si na zabezpečenie výstavby najal firmu, resp. osobu, ktorá mala vybaviť aj všetky potrebné povolenia, avšak nestalo sa tak. Podľa poslanca Juraja Brnu schválením navrhovaných zmien územného plánu dochádza k nebezpečnému precedensu, keď v biokoridore Váhu na pozemkoch, ktoré patria Slovenskému pozemkovému fondu, [singlepic id=11487 w=320 h=240 float=right]môže dôjsť k zvýšenému tlaku na výstavbu v lokalite Vážskeho ostrova. Poslankyňa Eva Wernerová povedala, že vrámci zmeny územného plánu boli definované veľmi prísne regulatívy, čo sa v danom území môže a čo nie. Poslankyňa Iveta Babičová hovorila o tom, že všetci kandidáti na poslancov mali vo svojich volebných plánoch podporu cestovného ruchu a víta akúkoľvek aktivitu, ktorá by mu mohla pomôcť.

Reklama

Primátor Remo Cicutto o zmen územného plánu v lokalite Vážsky ostrov.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bhjk_hCitck[/youtube]

Reklama

Druhým výraznejšie diskutovaným bodom bolo určenie spôsobu spracovania a distribúcie materiálov pre poslancov na rokovanie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Po diskusii o tom, či je ekonomicky výhodnejšie doterajšie distribuovanie materiálov v tlačenej podobe, alebo by bolo lepšie mať materiály v elektronickej podobe a kúpiť poslancom notebooky, ale aj o tom aké parametre by notebooky mali mať, či kde na ne zobrať peniaze, zastupiteľstvo neprišlo k žiadnemu riešeniu. Podľa prepočtov pracovníkov mestského úradu ani jeden z variantov nie je výrazne ekonomickejší. Poslanec Marián Urbánek, ktorý inicioval diskusiu o spôsobe distribúcie materiálov tvrdí, že pri nákupe a práci s notebookmi by mesto za štyri roky ušetrilo relatívne slušný obnos financií. Medzi poslancami sa objavili aj hlasy, že by mohli využívať vlastnú techniku. Keďže bolo zrejmé, že názory sú príliš rozdielne a nedôjde k dohode, na návrh poslankyne Evy Kollárikovej bolo rokovanie o tomto bode prerušené a materiály vrátené na opätovné prerokovanie do všetkých orgánov. Stále tak zostáva v platnosti distribúcia materiálov v tlačenej podobe a možnosť stiahnuť si ich v elektronickej podobe z webovej stránky mesta Piešťany. (odsek doplnený a aktualizovaný 25.3.2011 o 14:36 h)

[singlepic id=11486 w=320 h=240 float=left]Búrlivá diskusia sa rozvinula v bode rôzne, kde poslanec Juraj Brna vystúpil s návrhom na zriadenie komisie, ktorá by bola poverená rokovaním s vedením piešťanských kúpeľov o možnosti revitalizácie kúpaliska Eva. Poslancovi Brnovi sa nepozdáva suma takmer 5 miliónov eur, ktorá je predpokladaná na vybudovanie prvej etapy Plaveckého centra, teda vonkajšieho kúpaliska v mestskom parku. Myslí si, že je to príliš veľa financií na bazén s využiteľnosťou tri-štyri mesiace a bez termálnej vody. Podľa jeho informácií by si rekonštrukcia Evy vyžiadala cca. 2,15 milióna eur. Myslí si, že by bolo možné rokovať s kúpeľmi o tom, aby sa na tejto investícii spolupodieľali. Primátor Remo Cicutto uviedol, že stanovisko kúpeľov je jasné už dlho, sú ochotné Evu prenajať, ale nie podieľať sa na financovaní jej opravy, pretože to nie je ich priorita. Za návrh Juraja Brnu hlasovalo 10 poslancov, 8 poslancov sa zdržalo hlasovania a päť bolo proti, takže neprešiel. Diskusia bola ďaleko širšia, takže sa jej budeme venovať v samostatnom materiáli. Objavila sa v nej však ešte jedna dôležitá infomácia, že na výstavbu krytého bazéna určite financie v dohľadnej dobe nebudú, a že sa uvažuje o možnosti ľahkého prekrytia plánovaného vonkajšieho bazénu.

Primátor: Remo Cicutto o aktuálnom stave v hľadaní možností financovania Plaveckého centra.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZI8D90o4GvM[/youtube]

 

Remo Cicutto o aktuálnom stave v hľadaní možností financovania Plaveckého centra.

Populárne články