Connect with us

Blogy

Ako to bolo v stredu na zasadaní v Trnave

Published

on

Reklama

V stredu som do Trnavy dorazil už o 12:30 h, takže som sa pred rokovacou miestnosťou objavil ako prvý z poslancov a musel som ešte chvíľku počkať, kým pripravia nový zasadací poriadok. Nový preto, lebo je to novinka. Každý má presne určené miesto s menovkou. Toto sa niektorým nepozdávalo, teda osobne ani mne veľmi nie. Keďže som teda mal ešte chvíľu čas, stihol som vyplniť potrebné tlačivá a odovzdať ich.

erbttsk

Reklama

Zišlo sa nás 38 poslancov (dvaja sa ospravedlnili), takže takmer načas sme mohli začať. Program zasadnutia sme si schválili, aj to, že hlasovanie bude verejné. Vyskytli sa síce nejaké technické nedostatky pri prvých hlasovaniach, ale všetko bolo promptne vyriešené.

Prvým bodom bol poslanecký sľub p. Józsefa Nagya, ktorý absentoval v decembri a potom už sme postupne odhlasovali nasledujúce body – podpredsedov TTSK a zloženie Rady TTSK. Pri štvrtom bode, ktorý bol rozdelenie jednotlivých poslancov do komisií a určenie predsedov a podpredsedov, sa vyskytol prvý konflikt. Pán Mikuš navrhol niekoľko zmien v zložení komisií a jedna zo zmien sa nepozdávala poslancom strany MOST – HÍD, ktorý požadovali svojho kandidáta v zdravotnej komisii, ako bolo dohodnuté predtým. Ich návrh na pôvodné zloženie však neprešiel. Následne bolo schválené zloženie komisií s navrhnutými zmenami.

Reklama

Piatym bodom bolo schvaľovanie si odmien. Už tento spôsob určovania si odmien samým sebe na základe návrhu a hlasovania nie je ten najšťastnejší, keďže je zákonom stanovená len horná hranica, dáva to priestor na špekulácie. Lepším riešením by asi bol určitý stanovený tarif. No a tu počas prvého hlasovania som prišiel do rany pánovi predsedovi aj ja, keďže som sa ako jediný v hlasovaní postavil proti tomuto návrhu odmien. Bolo mi niekoľkokrát navrhnuté, aby som teda svoje odmeny daroval nadácii TTSK, ktorá vie komu treba pomôcť. Našťastie niekoľko poslancov bolo nespokojných so svojimi hlasovacími zariadeniami a pri opätovnom hlasovaní sme boli proti už piati, takže som nebol jediný, ktorému bolo takmer vnucované tlačivo nadácie Dar. (Keď som si dnes pozrel stránku tejto nadácie, bohužiaľ som na nej nenašiel výkazy príjmov a výdavkov, len zoznam obdarovaných, z čoho neviem usúdiť, koľko takáto nadácia spotrebuje financií na svoju existenciu. To radšej priamo podporím časťou svojich odmien šport a mládež u nás priamo.) Inak proti som bol preto, lebo si myslím, že na to, aby sme si zaslúžili maximálnu odmenu podľa zákona, by sme mali najskôr niečo spraviť. A potom o pol roka trebárs si ju môžme udeliť, ak to bude také super.

Po tomto malom rozptýlení nasledovala zasa kľudnejšia časť s voľbou nového hlavného kontrolóra, ktorým sa stala p. Tibenská. Ďalšími bodmi boli návrh na zrušenie niekoľkých starších neinvestičných projektov, žiadosti o nenávratné pôžičky na rekonštrukcie pamätihodností a inštitúcií v správe TTSK. Odchádzajúci hlavný kontrolór predniesol správu za rok 2013 a na záver oficiálnej agendy sme odsúhlasili zmenu v zmluve o partnerstve s nemeckým energetickým partnerom a odsúhlasili sme aj termíny nasledujúcich zasadnutí.

Ostávajúce dva body programu boli znova trošku živšie. Najskôr v bode rôzne si udelil slovo p. Mikuš a prečítal nám list od ministra Kaliňáka s informáciou o programe ESO pre Piešťany a o žiadosti o prevod Vodohospodárskeho učilišťa z TTSK na štát. Túto aktivitu v komentároch podporili p. Babičová, p.Tamajka a aj p. Cicutto (viď aj http://www.pnky.sk/samosprava/kalinak-chce-zmenit-uciliste-na-urady-eso/) a poslanci ju jednohlasne odsúhlasili. Tento bod p. Mikuš relatívne rýchlo ukončil a prešli sme k záverečným interpeláciám.

V interpeláciách sa podľa očakávania otvorila téma Krajinského mosta. Prvý vystúpil p. Tamajka, kde zhrnul situáciu ostatných dní v Piešťanoch po ohlásení spôsobu rekonštrukcie celkovou uzávierkou mosta, nespokojnosť občanov, starostov a podnikateľov. Vyjadril aj nespokojnosť s prípravou projektu a komunikácie, ako aj s výškou sumy na rekonštrukciu. Pán predseda to ohodnotil len tým, že p. Tamajka podľahol tlaku starostov. Ako druhá vystúpila p. Babičová, ktorá bola rovnako nespokojná s priebehom celého projektu, ale p. Mikuš odpovedal, že nepodala žiadne návrhy, ako to riešiť, a oni na krajskom úrade to robia najlepšie, ako sa to dá v rámci možností, ktoré sú. K nespokojnosti sa pridal aj primátor Hlohovca, ktorého v prípade nepostavenia náhradného premostenia ochromí ďalší nával motoristov na moste v Hlohovci.

Atmosféra na oboch stranách sa vystupňovala a p. Mikuš striktne nástojil na písomnej forme interpelácie pred vystúpením, čo spôsobovalo, že odobral slovo p. Ottingerovi, ktorý sa chcel k téme vyjadriť a aj p. Cicuttovi. Následne vystúpil p. Nagy s interpeláciou ohľadne prenájmu parkoviska pri nemocnici v Dunajskej Strede, počas ktorej si p. Cicutto pripravil svoj príspevok na papier a pýtal sa, prečo investor neinformoval verejnosť o všetkých možných alternatívach náhradného riešenia dopravy počas rekonštrukcie. Následne p. Babičová predniesla ešte jednu otázku ohľadne mosta, keď sa to dalo v 1991, prečo nie teraz, na ktorú p. Mikuš odpovedal, že v 1991 to bolo súčasťou taktického cvičenia. Na záver to okomentoval, že sa len predvádzame, a keď chceme bojovať (s ním), tak on sa prispôsobí a bude bojovať.

Tak celkom takto som si to nepredstavoval.

P.S.: záznam zo zasadania na http://www.infonet.tv/TRNAVA-VuC.html?aid=3850

Foto: www.infonet.tv

 

Populárne články