Connect with us

Aktuality

Viac návštevníkov? Spoločný cielený marketing a vydržať, hovorí odborník

Published

on

Reklama

„Autentický marketing nie je umením predávať to, čo robíte, ale vedieť, čo máte robiť,“ hovorí citát od jednej z najväčších autorít súčasného marketingu, profesora Philipa Kotlera.  Umenie predaja, propagácie alebo modernejší termín – marketing sa dnes skloňuje vo všetkých oblastiach podnikania. Má ale svoje miesto aj vo verejnej správe, v riadení miest a obcí? O odpoveď na túto a ďalšie otázky sme požiadali Piešťanca Michala Čuridla, zakladateľa, generálneho sekretára asociácie Historické hotely Slovenska a riaditeľa internetovej marketingovej agentúry.

wth_20100916_4354

Reklama

Oslava prvého výročia Historických hotelov Slovenska v Sandor Pavillone (M. Čuridlo prvý zľava).

Myslíte si, že mestá a obce na Slovensku by sa mali orientovať na občanov a návštevníkov, tak ako firmy na zákazníka a využívať pritom aj dostupné formy marketingu?

Reklama

Určite áno.  V prípade miest a obcí treba rozlišovať, s kým idem komunikovať, či chcem osloviť turistu, aby prišiel do mesta alebo občana, ktorému ponúkam nejakú podnikateľskú činnosť, napríklad prostredníctvom služieb mesta. Tu poskytuje elektronická forma marketingu veľkú výhodu, lebo je cielený a má merateľný výsledok. Keby služby mesta ponúkali napríklad kosenie trávy ako podnikateľskú činnosť, nemá význam osloviť ľudí v činžiaku, ale tých, ktorí majú veľkú záhradu a podobne. Netvrdím, že elektronický marketing je jedinou možnosťou, ale štatistiky ukazujú, že reklama na internete má stúpajúcu tendenciu. Používa sa dokonca častejšie ako televízia a rozhlas, či už ide o bannery, video spoty a podobne. Chodievam na konferencie aj do zahraničia a vidím, aké sú trendy. Internet poskytuje veľký priestor  –  fotky, videá, recenzie, hodnotenia, to všetko umožňuje ľuďom rozhodnúť sa napríklad pre miesto na svoju dovolenku a Piešťany sú v konkurencii s inými destináciami.

A ako by ste zhodnotili prezentáciu Piešťan na internete?

Mestu podľa mňa chýba  jednotná stratégia, ako sa prezentovať na verejnosti. V súkromnom sektore funguje korporátna identita, súhrn pravidiel, ako sa prezentovať, čo zahŕňa  napríklad aj logo, farby, hlavičkový papier, ale tiež slogan, motto a ďalšie jednotné prvky, ktoré danú firmu charakterizujú a majú svoj význam. Na ne potom nadväzuje aj stratégia ako postup práce, ktorá sa nerobí do šuplíka, ale na to aby fungovala a podľa nej sa postupovalo.  Ako chceme mesto prezentovať? Ako Mesto snov? Alebo niekde som zachytil ako symbol – veveričku? Rezort Piešťany má zasa napríklad logo, ktoré nič nehovorí o jeho činnosti…

mesto snov

Ako sa chceme prezentovať?

REKLAMA

Laser_banner

Ďalší problém vidím aj v prílišnej roztrieštenosti organizácií mesta. Z mestskej web stránky sa dostanete len na niektoré, každá organizácia má svoju vlastnú, o ktorú sa niekto stará, napĺňa ju, niekomu sa za ňu platí, a tak ďalej a každá je iná. Ak by sa tieto služby zjednotili, mali by spoločného koordinátora, návštevník by sa nielen ľahšie zorientoval, ale ušetrili by sme aj veľa peňazí. Okrem toho, aby bola prezentácia účinná, je dôležité aj vedieť, čo vlastne od mesta občania či podnikatelia v turizme očakávajú. Ak chceme napríklad robiť kampaň v zahraničí, mala by využívať všetky dostupné možnosti, ktoré nie sú na Slovensku bežné, aby sme uspeli aj v konkurencii iných destinácii.

Väčšinou očakávajú, aby mesto vyriešilo ich požiadavky…

Ale sú všetky požiadavky reálne? Povedzme, že podnikatelia očakávajú prísun návštevníkov. Čo môže urobiť mesto? Môže napríklad prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu zozbierať konkrétne požiadavky jednotlivých subjektov, pôsobiacich v cestovnom ruchu, sústrediť ich, vyhodnotiť a podľa toho urobiť stratégiu. Potom treba definovať aj podmienky a produkt, ktorý môžeme ponúknuť. Z neho vyplýva cieľová skupina a smerovanie marketingu. Napríklad sa zameriame na ľahkých cyklistov z Nemecka nad 50 rokov. Vieme, že do Berlína máme letecké spojenie, preto nebudeme oslovovať Mníchovčanov, pre ktorých je cesta autom skôr nereálna. Cieľom je spoločne pritiahnuť záujem o našu destináciu a klienti  si potom už vyberú hotel, v ktorom chcú bývať .

thermia

Je dôležité, aby sa podnikatelia spájali práve v oblasti marketingu, lebo dokážu osloviť oveľa viac ľudí, ako keď si propagáciu robí každý hotel či obchodník samostatne. A práve na toto môže slúžiť jedinečné spojenie verejno-súkromného partnerstva v oblastnej organizácii cestovného ruchu (OOCR). Napríklad v Rakúsku, keď sa takéto organizácie vytvárali, zákon ukladal podnikateľom, že majú povinnosť do nej vstúpiť. Členské bolo, samozrejme, odstupňované podľa toho, kto mal aký podiel na tvorbe cestovného ruchu, ale vstúpiť musela napríklad aj taká lekáreň, lebo predávala lieky tiež návštevníkom.

rezort

Myslíte si teda, že Rezort Piešťany ako OOCR je riešením pre rozvoj cestovného ruchu?

V súčasnej podobe nie. Ak sa pridajú ďalší členovia, s odstupňovaním členského poplatku tak, aby to zvládli aj menšie subjekty, áno. A mali by byť aj motivovaní, aby doňho vstupovali. Napríklad taký detail, na webovej stránke Rezortu v sekcii Hotely a penzióny sú všetky ubytovacie zariadenia v meste. Na jednej stránke je to fajn, ale na druhej strane, ako to motivuje členov? A zároveň, ak by podnikatelia nemali záujem participovať, ale zároveň by profitovali na činnosti OOCR, odporúčal by som použiť aj reštrikčné opatrenia.

Na princípe spolupráce a spoločnej prezentácie fungujú tiež rôzne iné združenia, asociácie… Napríklad v Čechách majú aj takú Asociáciu cyklomiest. U nás na Slovensku sme ale stále málo otvorení spolupráci.

cyklo

Všetko, čo ste povedali, znie veľmi dobre, a všetci si vieme predstaviť, čo by sa dalo urobiť, ale skúste spomenúť aj reálne príklady, kde to v praxi aj funguje.

Veľmi dobre takto fungujú Košice, ktorým sa podarilo spoluprácou mesta a rezortu rozlietať linku Košice-Londýn, ďalej aj taká Trnava. Hoci nemá ani zďaleka toľko atrakcií ako Piešťany, vymysleli víkendovú vínnu cestu, ktorú mávajú vypredanú. A v rámci nej návštevníkov zavedú aj na prehliadku mesta, k veži a podobne. Piešťany majú veľa možností, len si treba povedať, čo je naším cieľom, podľa informácií z terénu vybrať povedzme päť produktov, vytvoriť ponuku a vydržať, aj keď možno prvú sezónu nebudeme úspešní…

Ďakujeme za rozhovor.

ifocusMCMichal Čuridlo sa zaujímal o cestovný ruch už počas štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, keď popri škole pracoval v cestovnej kancelárii. Po získaní diplomu zamieril do Londýna a tam si doplnil vzdelanie v odbore Marketing na London School Of Management. Pôsobil ako marketingový manažér CSA Czech Airlines v Londýne a marketingový riaditeľ pelicantravel.com. V roku 2009 ako nadšený dobrovoľník založil asociáciu Historické hotely Slovenska, ktorá sa stala súčasťou Historických hotelov Európy. V súčasnosti žije a pracuje v Piešťanoch.

(Text: Adriana Drahovská, foto: archív M. Čuridlu, M. Palkovič, T. Hudcovič)

 

Populárne články