Connect with us

Komunálne voľby 2014

Vymanenie obce Piešťany z blata (rok 1919 a dnes)

Published

on

Reklama

Najväčší rozmach kúpeľov nastal po roku 1889 potom, ako si kúpele prenajala od Erdődyovcov rodina Winterovcov. V období rokov 1889-1940 firma Alexander Winter a synovia zmenila kúpele na podnik medzinárodného významu a mestečko Piešťany a obec Teplice na známe kúpeľné mesto. Koncom 19. storočia v roku 1894 vzniká symbol kúpeľov – barlolamač , ktorý je i dnes v znaku mesta Piešťany.

kristekSPPAsi spolupráca mesta Piešťany a kúpeľov nebola vždy idylická. Preto asi v roku 1919, rok po vzniku 1. Československej republiky, Ľudovít Winter píše svoje Memorandum.

Reklama

Prečo práve Memorandum, teda žiadosť? Winter píše v citovanej knihe: „Stal sa zázrak! Zvolili ma do revolučného výboru, mňa Maďara, ktorý neovládal slovenskú reč. Z akých pohnútok, z akých príčin sa to stalo? Za uplynulých tridsať rokov územie prenajaté Winterovcami dosiahlo určitú kultúrnu úroveň. Vlastná kanalizácia, vlastný vodovod, prvotriedne prechádzkové chodníky a vydláždené chodníky a vydláždené cesty boli príkladne čisté. No a je len samozrejmé, že každý kúpeľný hosť vyhľadával najmä tieto miesta, lebo situácia v obci bola iná. Na uliciach bolo more blata alebo prachu. V mokrom, daždivom počasí sa dalo chodiť iba v čižmách.“

A pokračuje: „ Na leto sa celá rodina presťahovala do kuchyne alebo inej búdy, aby obývacie izby uvoľnila pre kúpeľných hostí. Tí ich však využívali len z núdze, ak nebolo iného ubytovania. Obyvatelia obce nemali dosť síl, aby mohli sami zmeniť tento stav. Očakávali to odo mňa. Preto ma do výboru zvolili nedbajúc, že sa môžeme dorozumieť len prostredníctvom tlmočníka. A ja som si to uvedomil aj precítil a takto som k nim prehovoril. „Milí moji! Vás teraz napĺňa politické nadšenie. Navrhujem, aby ste namiesto politiky uvažovali, ako vyviesť obec z biedy, v ktorej sa nachádza. Navrhujem vypracovať plán, aké reformy by sa u nás mali uskutočniť. Môj návrh prijali s oduševnením a poverili ma, aby som ho spracoval vo forme žiadosti. Pol roka som na tom pracoval. Z ministerstva pre správu Slovenska som si vyžiadal technických pracovníkov, hoci všetky úlohy som sám písal aj kreslil. Hlavné body: ulice, námestia, stavebné parcely, nová škola, nový obecný dom, kanalizácia celej obce, vodovod, asfaltovanie ulíc s chodníkmi, protipovodňové hrádze pozdĺž Váhu, sociálne ustanovizne a iné hospodárske reformy. Všetko toto s podrobnými nákresmi v jednom zošite s názvom Memorandum naliehavých prác a sanácia Piešťan bolo vytlačené v sto exemplároch. Navrhol som, aby obec vyslala deputáciu do Prahy k prezidentovi republiky a do všetkých ministerstiev a všade to odovzdala osobne. Návrh bol nadšene prijatý.“ V októbri roku 1919 bola už zima, ale deputácia sa s hojnými zásobami jedla vydala na cestu. Po dvadsaťštyri hodinovom cestovaní vlakom s rozbitými oknami šťastne došla do Prahy. Bola to prvá slovenská deputácia. Veľkolepo nás privítali, všade sme sa stretli s plným porozumením a v priebehu jedného mesiaca celý húf inžinierov prišiel na tvár miesta preštudovať situáciu. A ja som sa tešil, že sa vo mne obec nesklamala.

Reklama

Z uvedených  citátov knihy Ľ. Wintera vyplýva, že počiatky spolupráce mesta a kúpeľov inicioval jeden človek. Človek, ktorý spojil svojou víziou a podnikateľskou obratnosťou občanov a vedenie mesta. Týmto spojením vznikli svetoznáme Kúpele Piešťany.

Na začiatku rozvoja svetoznámych kúpeľov bola teda spoločná žiadosť – Memorandum Ľudovíta Wintera a občanov spolu s vedením mesta. Týmto počinom začala skutočná spolupráca kúpeľnej rozvinutej oblasti so zaostalou obcou, ktorá vyústila do významného zlepšenia kvality života obyvateľov Piešťan.

Ľudovít Winter si preto zaslúži dôstojnosť, aby sme si neustále pripomínali jeho dielo. Predstavme si Piešťany bez Kursalónu, Hotela Thermia Palace, Napoleonskych kúpeľov alebo bez najznámejšieho symbolu – barlolamača. Veď to je tá pravá duša Piešťan, ktorú Ľudovít Winter do tohto mesta vložil. Svojou trpezlivosťou a neúnavnou prácou vybudoval z Piešťan svetoznáme kúpeľné mesto. Nie nadarmo je po ňom pomenovaná centrálna ulica Piešťan.

Našťastie už Piešťany nežijú v blate. Sú však problémy a trápenia, ktoré obyvatelia Piešťan skutočne cítia. Blížia sa komunálne voľby. 15. novembra tohto roka pôjdeme voliť primátora a 21 poslancov mestského zastupiteľstva. Je tu aj nové Memorandum, ktoré sa hlási k Memorandu Ľ. Wintera z roka 1919. Je to Memorandum naliehavých prác vo volebnom období 2014 – 2018 Iniciatívy Spoločne pre Piešťany. Skromne chceme nadviazať na tento počin Ľ. Wintera, ktorého cieľom nikdy nebolo osobné obohatenie a sláva, ale skutočný rozvoj mesta a jeho obyvateľov využitím všetkého potenciálu, a to najmä termálnej liečivej vody. Ľudovít Winter je pre nás veľkou inšpiráciou.

Nadpis je z kapitoly knihy Ľudovít Winter: Spomienky na Piešťany, ktorú vydalo Balneologické múzeum, Piešťany 2011. Aj ďalšie citáty napísané kurzívou pochádzajú z tejto knihy. Zvýraznenia textu autor.

Denis Kristek

Populárne články