Connect with us

Novinky

Vianočné trhy rozšírili program, prinášajú prezentáciu o histórii mesta Piešťany a predstavenie novej knihy

Published

on

Reklama

Chcete sa dozvedieť o histórií Piešťan a pozrieť si historické fotografie? Vianočné trhy v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera pripravili na štvrtok 13. 12. od 17:30 h zaujímavú prezentáciu a predstavenie novej knihy Piešťany vo fotografii – od záveru monarchie po zánik I. ČSR.

Reklama

V knihe sú publikované fotografie mesta i kúpeľov v historicky veľmi zaujímavom období – od konca 19. storočia, záverečných desaťročí existencie monarchie, až po zánik I. Československej republiky. „V publikácii sme sa rozhodli priniesť reprezentatívny výber viac ako 600 historických fotografií Piešťan a poskytnúť prostredníctvom nich čo najkomplexnejší obraz o zmenách, ktoré sa v Piešťanoch udiali. Sústredili sme sa i na originalitu, vyberali sme fotografie, ktoré boli doteraz len málo, alebo neboli vôbec publikované. Je tu zachytený tradičný život a architektúra (časti Staré Piešťany a Ľudia v krojoch), zmeny centra mesta a kúpeľov (kapitolky Piešťany – centrum mesta a Kúpeľný park),“ povedal riaditeľ múzea Vladimír Krupa.

Vývoj Piešťan ovplyvňovali termálne pramene  aj tunajšie prírodné prostredie, ktoré ľudia využívali, ale i menili a kultivovali. A najmä rieka Váh, najdlhšia slovenská rieka, významná pre dejiny Slovenska, dopravná tepna, sila, ktorá poháňala lodné mlyny, povestná i svojimi povodňami. Túto problematiku reprezentujú kapitoly Kúpeľný park a Rieka Váh.

Reklama

Stav kúpeľov a veľký rozvoj, ktorý nastal koncom 19. a začiatkom 20. storočia (kapitoly Staré kúpele a infanteristi, Grand hotel Royal a Rozvoj kúpeľov v závere monarchie) podnietil v krátkom období medzi dvoma svetovými vojnami zmenu charakteru Piešťan. Z veľkej, ale pomerne zanedbanej obce, sa zmenili na moderné kúpeľné mesto (kapitoly Rieka Váh, Plážové termálne kúpalisko Eva, Moderná doprava – železnica a letisko). Sú tu i kapitoly venované kultúre, športu (kapitoly Múzeum a Piešťanská muzeálna spoločnosť, Šport), liečbe v kúpeľoch, návštevníkov zaujímalo i okolie Piešťan a jeho história (kapitoly Múzeum a Piešťanská muzeálna spoločnosť, Práca a liečba v kúpeľoch, Okolie Piešťan, Rómovia).

REKLAMA

Zmeny prinášali konkrétni ľudia, nielen tí, ktorí tu žili, pracovali a podnikali, pôsobili v oblasti umenia a športu, ale aj tí, ktorí sem prichádzali ako návštevníci, pacienti kúpeľov, oficiálne návštevy predstaviteľov štátu, štátnej a verejnej správy, politických strán, československej armády a cirkví (kapitoly Ľudia a doba a Winterovci a Piešťany).  Kniha bude v predaji od januára 2019.

Pred prezentáciou knihy sa na Vianočných trhoch o 17:00 h predstavia svojim programom žiaci ZŠ Banka.

TS Foto: Balneologické múzeum

Populárne články