Connect with us

Novinky

TAVOS mení systém platieb za tovary a služby. Priniesť by mal viacero výhod

Published

on

Reklama

Trnavská vodárenská spoločnosť pristúpila od 1. januára tohto roku k zmene systému platieb za dodaný tovar a služby. Kým doteraz naši zákazníci platili vodné a stočné v mesačnej, alebo kvartálnej periodicite na základe odpočtov, od tohto roku sme sa po dôkladnej analýze rozhodli pre zavedenie fakturácie za opakované dodanie tovarov a služieb, čiže takzvané „zálohové platby“. Nasledujeme tým štandardy, ktoré aplikujú všetky spoločnosti z energetických rezortov. V porovnaní s vodárenskými spoločnosťami patríme zo 14 spoločností medzi 3 spoločnosti, ktoré ešte nemajú zavedený systém zálohových faktúr. Výsledkom by mala byť vyššia efektivita a kvalita procesov spojených s odpočtom a fakturáciou. Nový spôsob fakturácie má taktiež pozitívne dôsledky pre zákazníkov, ktorí vďaka nemu budú mať menej starostí s platbami.


Naša spoločnosť už  dlhodobo dostávala podnety od občanov, či je aj u nás, tak ako u iných energetických spoločností možné realizovať zálohové platby. Aj na základe týchto podnetov sme začiatkom tohto roka zaviedli prozákaznícky spôsob úhrad zálohových platieb za dodávku pitnej vody a likvidáciu splaškovej vody. 

Reklama

Musíme však konštatovať, že aj napriek tomu, že naši zákazníci  majú dostatočnú skúsenosť a uvedomujú si výhodnosť zálohových platieb u energetických spoločností ako sú SPP, ZSE, tak pri strategickej komodite ako je pitná  voda, je to pre nich novinka a niektorí si potrebujú určité informácie overiť, prekonzultovať a prípadne prenastaviť určité parametre. Termín splatnosti prvých zálohových faktúr sme predĺžili do 31. marca 2020.

Ako sme dodatočne zistili občania sa s otázkami obracajú nielen na našu spoločnosť, ale aj na obecné úrady a starostov. Na základe tejto skutočnosti sme sa rozhodli posilniť informačnú kampaň a to prostredníctvom tlačových, digitálnych, rozhlasových  médií, ale aj zaslaním podrobnejších informácií opakovane našim zákazníkom a taktiež na obecné a mestské úrady. Vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť spravuje 45 tisíc odberných miest,  môže sa stať, že telefonujúci zákazníci, ktorí majú záujem o informácie sa nevedia dovolať. Týmto sa chceme ospravedlniť, že im nevieme poskytnúť úplný informačný servis. Zároveň, by sme našich zákazníkov chceli poprosiť  o ústretovosť a v prípade, že sa nevedeli telefonicky dovolať. Radi ich privítame v zákazníckych centrách, kde im vieme poskytnúť úplné poradenské a podporné služby.

Reklama

Ako nový systém funguje?

Zákazníkom bola v novom systéme fakturácie vystavená prvá faktúra na základe technického prepočtu vo výške priemernej spotreby za predošlý rok, respektíve na základe poslednej vystavenej vyúčtovacej faktúry. V prípade, že by si chceli odberatelia upraviť výšku „zálohových faktúr“, je možné o to požiadať na obchodnom a ekonomickom oddelení TAVOS a.s. buď emailom na adresu faktury@tavos.sk, alebo telefonicky na čísle +421 33 5966137, +421 33 5966139.

Zákazníkom so štvrťročnou periodicitou fakturácie budú faktúry za opakované dodanie tovarov a služieb vystavované v januári (na obdobie január až marec) a v apríli (na obdobie apríl a až máj). Následne k 30. 6. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za prvý polrok. Spolu s ňou odberatelia obdržia v júli faktúru za opakované dodanie tovarov a služieb na obdobie júl až september. V októbri potom budeme distribuovať faktúry za opakované dodanie služieb na obdobie mesiacov október a november. K 31.12. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za druhý polrok, teda mesiace júl až december.

Ak zákazníci spadajú do mesačného fakturačného obdobia obdržia faktúry za opakované dodanie tovarov a služieb na základe technického prepočtu z poslednej vyúčtovacej faktúry vždy na začiatku kalendárneho mesiaca január, február, marec, apríl a máj. Následne k 30. 6. im bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie január až jún. Obdobne to bude aj v druhom polroku. Na začiatku júla, augusta, septembra, októbra a novembra im bude vystavená faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb. K 31. decembru potom vystavíme vyúčtovaciu faktúru za obdobie júl až december.

Zálohové platby prinášajú výhody zákazníkom

Týmito krokmi dôjde k výraznému zníženiu nárokov na odpočty vodomerov, zníženiu počtu chýb a veríme, že tým aj k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov. Nový systém poskytuje odberateľovi, okrem možnosti zvoliť si výšku zálohy, aj viaceré možnosti realizácie zálohových platieb. Faktúry je možné uhradiť trvalým prevodným príkazom, inkasným príkazom, internet bankingom, poštovou poukážkou, prípadne aj platbou v hotovosti priamo v pokladni spoločnosti. Ak si zákazník zvolí automatické platby, získa vyššiu spoľahlivosť, či väčšiu bezstarostnosť, keď nemusí venovať pozornosť a čas pravidelným úhradám v takom rozsahu ako doteraz. Ďalším cieľom našej spoločnosti je úprava fakturačného systému, vďaka čomu bude možné znížiť počet „zálohových faktúr“, keď na jednej budú uvedené viaceré obdobia s príslušnými dátumami splatnosti. Tým bude možné znížiť opäť náklady v prospech odberateľov. Rovnako by sme tiež chceli zaviesť elektronickú komunikáciu so zákazníkmi, čo prispeje k šetreniu životného prostredia.

Veríme, že i napriek prvotnému problematickému prechodu na nový systém zákazníci s odstupom času ocenia jeho výhody a prispeje k ich vyššej spokojnosti. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás môžete kontaktovať na adrese info@tavos.sk alebo telefonicky na čísle +421 33 5966127, +421 33 5966138.

TS

Populárne články