Connect with us

Komunálne voľby 2014

Ján Jánošík: Prečo kandidujem za poslanca do MsZ

Published

on

Reklama

Ing. Ján Jánošík, technik, 59 rokov, kandidát na poslanca za iniciatívu Spoločne pre Piešťany do Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany, volebný obvod 1, kandidát č.15.

Vážení spoluobčania.

Reklama

janosikSPPNajskôr mi dovoľte niekoľko bežných údajov o mne a mojom vzťahu k Piešťanom. Narodil som sa v roku  1955 v tomto známom kúpeľnom meste. Pochádzam z pomerne veľkej  rodiny a mnohí Piešťanci si možno pamätajú ešte mojich rodičov alebo súrodencov. Základnú školu a tiež aj elektrotechnickú priemyslovku som navštevoval tu v Piešťanoch, a taktiež  som v tomto meste nastúpil do praxe  ako mladý inžinier po ukončení Elektrotechnickej fakulty v Bratislave a začal pracovať vo vtedajšom  Rozvoji, ako všetci Piešťanci volali Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru /URSST/.

I keď ma osud na pár rokov „zavial“ do Bratislavy, asi opäť osud chcel, aby  som sa do Piešťan vrátil a tak som na konci 80-tych rokov opäť pracoval v Piešťanoch vo vtedajšom ČSUAPZ-e, alebo v TSÚ ako sa dnes tento ústav volá. Bývali sme, ako takmer všetky mladé rodiny v tom čase, na sídlisku Adam Trajan a tu som si aj možno prvý krát v živote uvedomil, že nie všetko v živote regiónu, mesta  a sídliska ide tak, ako by si to priali jeho občania a že ak naozaj niečo chceme zmeniť, tak to bez aktivity občanov nepríde samo, a že si treba veľa vecí nástojčivo žiadať a robiť všetko preto aby sa aj splnili.

Reklama

Keď som začiatkom 90-tych rokov začal „súkromníčiť“,  dostal som ponuku kandidovať do mestského zastupiteľstva za Stranu podnikateľov a živnostníkov Slovenska, ktorej som síce nebol členom, ale rozhodne som s touto stranou vtedy sympatizoval. A  tak som sa v roku 1994 ocitol v zastupiteľstve mesta Piešťany.  Mal som však v tých rokoch nesmierne veľa pracovných a aj osobných problémov a priznám sa, že na aktivity v zastupiteľstve mi zostávalo veľmi málo času a energie. A tak som sa po uplynutí 4- ročného mandátu už nepokúšal o znovuzvolenie. Ak mám dnes rekapitulovať moje pôsobenie v miestnej politike v tých rokoch, tak rozhodne sa dalo pre občanov už vtedy urobiť viac. Pre mňa bolo však v tom čase dôležitejšie rozvíjať firmu ELOS, ktorú som založil  a živila nielen mňa, moju rodinu, ale aj takmer 25 zamestnancov, medzi inými aj niekoľko ZŤP občanov.

V počiatkoch nového milénia som opäť odišiel z Piešťan.  Tentokrát však vlastne iba takpovediac „ jednou nohou“. Trvalé bydlisko som mal neustále v Piešťanoch a zostala mi tu aj firma ELOS, ktorú som medzičasom presťahoval do zrekonštruovanej kotolne vedľa autobusovej stanice, avšak osud sa opäť postaral, aby som voľný čas trávil mimo Piešťan. A tak ma akosi aj prestali zaujímať staré „boľačky“ Piešťan, ako napríklad mestská plaváreň či kúpalisko, obchvat mesta a premostenie Váhu, alebo aj ohromný počet „ruín“ na území mesta  (Slovan, Lipa, amfiteáter, škola na sídlisku A. Trajan………) a stav životného prostredia v meste a jeho okolí. Nuž, ale osud asi nechcel, aby som opustil toto mesto úplne, a tak som opäť tu a veci verejné ma začali zaujímať. Začal som si opäť všímať, kto a ako  mesto riadi, čo sa v meste zmenilo za tých 10 rokov a musím konštatovať, že nie všetko sa pohlo a už vôbec nie všetko k lepšiemu.

Dovoľte mi  krátku úvahu o tom ako by mala vyzerať  práca poslanca v mestskom zastupiteľstve, a tiež o tom ako si predstavujem budúcnosť a smerovanie tohto mesta. I keď sám nie som zástancom  parlamentnej demokracie a radšej by som videl túto spoločnosť riadenú na základe priamej občianskej demokracie, tak ako je to napríklad vo Švajčiarsku, alebo v severských krajinách,  uvedomujem si, že prechod spoločnosti na priamu demokraciu nie je jednoduchý. Z toho dôvodu si myslím, že dobrý poslanec mestského zastupiteľstva ako zástupca svojich voličov má presadzovať ich požiadavky, pokiaľ sú oprávnené a pokiaľ sú splniteľné. Dobrý poslanec musí vedieť, čo od neho voliči očakávajú, a preto sa musí s nimi čo najčastejšie stretať, či už osobne alebo prostredníctvom médií. Svoju prácu má verejne vysvetľovať a obhajovať svoje konanie a rozhodovanie, tak aby sa po uplynutí svojho mandátu mohol pozrieť voličom opäť do očí a zodpovedať sa im z vykonanej práce. Cieľom poslaneckej práce je neustále zlepšovať, zjednodušovať a zdokonaľovať život občanov v tomto meste, riešiť ich problémy týkajúce sa ich  života v súvislosti s mestskou samosprávou, a tiež presadzovať nové myšlienky a nápady tak aby občan cítil, že poslanec je človek, ktorý sa ho dokáže zastať a pracuje v jeho prospech a prospech zveľaďovania mesta.

Mesto Piešťany má veľa problémov, ktoré čakajú na riešenie už dlhé roky. Takmer v každej oblasti života mesta sa nájde pálčivý problém, ktorý mal byť už dávno riešený, pretože jeho odkladanie prerastá často do problému „obrovitého“, akého sme boli teraz svedkom pri uzatvorení Krajinského mostu. Ak by mestské zastupiteľstvo v minulosti ešte dôraznejšie apelovalo na potrebu nového premostenia a neustále „ bombardovalo“ správu  TTSK a striedajúce sa  vlády SR mohli sme už dávno mať ďalší most cez Váh a staručký most sa mohol pokojne   rekonštruovať aj dlhšie ako dva mesiace.

Podobná je situácia v oblasti novej plavárne, ktorú snáď ani netreba komentovať, pretože to je už natoľko omieľaná téma, že ju poznajú snáď všetci obyvatelia mesta.  Problému vzťahu mesto-kúpele sa venovalo asi tiež menej pozornosti ako by bolo treba, keď doposiaľ mesto a jeho občania  nemajú z toho, že žijú v „ drahom“ kúpeľnom meste takmer žiaden úžitok  /snáď  s výnimkou niektorých, ktorých SLK zamestnávajú/. Neriešené sú mnohé ďalšie problémy ako „ruiny“ hyzdiace mesto, mestské verejné záchody, stav mestských komunikácií, mestského parku, Kolonádneho mosta…….., ktoré už dávno otravujú občanov a udivujú jeho návštevníkov, avšak ich zoznam nie je ani  tak dôležitý, ako je dôležité vytvoriť také systémové spätné väzby  a rozdeliť zodpovednosti tak, aby mesto konečne nestagnovalo, ale aby sa začalo rozvíjať. Mesto Piešťany má na čom „ stavať“. Mesto má bohatú a úspešnú históriu a za čias Ľudovíta Wintera  konkurovalo mnohým významným, často krát väčším a bohatším  mestám vo svete. Treba sa pokúsiť nadviazať na túto úspešnú históriu a to  by práve malo byť cieľom poslaneckej práce.

          Na to aby som mohol realizovať moje a hlavne Vaše myšlienky potrebujem byť však  v prvom rade nezávislý kandidát. Nikdy v živote som nebol v žiadnej politickej strane ani hnutí a preto prehlasujem na svoju česť a svedomie, že kandidujem do komunálnych volieb 2014 ako nezávislý kandidát a nestojí za mnou žiadna politická strana ani finančná skupina.

Od svojho vzniku mi však bola sympatická už samotným poslaním  občianska iniciatíva „ Spoločne pre Piešťany“, a preto sa k nej  pripájam a verím, že spoločne vytvoríme dostatočne silný a konštruktívny tím, ktorý život v našom meste urobí krajší a  a hodnotnejší. Mesto však potrebuje nie len aktívnych ľudí v zastupiteľstve, ale aj /alebo  hlavne/ čestného  a kreatívneho primátora. Dovoľujem si Vás preto, vážení občania, požiadať o podporu nášho kandidáta Ing. Tomáša Hudcoviča  a ďalších členov našej iniciatívy, ktorí kandidujú podobne ako ja do mestského zastupiteľstva.

Vopred Vám ďakujeme za prejavenú dôveru

S úctou

Ján Jánošík

Populárne články