Connect with us

Komunálne voľby 2014

Denis Kristek: Všetko je predsa o ľuďoch

Published

on

Reklama

Volám sa Denis Kristek, mám 28 rokov a pracujem ako riaditeľ regionálnej rozvojovej agentúry. Kandidujem na poslanca Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch za iniciatívu Spoločne pre Piešťany v Komunálnych voľbách 2014 v obvode č. 1 pod číslom 17.

_MG_4901

Reklama

Som absolventom Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, odbor verejná správa a regionálny rozvoj; udelený diplom na ŠVOČ 2009, 1.miesto; držiteľ certifikátu APMG International PRINCE2 Foundation, Projektový manažment. Okrem práce riaditeľa regionálnej rozvojovej agentúry som členom o.z. ProWinter, ktoré je založené na podporu kultúry a histórie Piešťan.

Uvedomujem si, že mesto Piešťany má veľa malých či veľkých nedostatkov. Všetci o nich vieme. Je nevyhnutné, aby sme ich začali systémovo riešiť. Ja som však optimista. Nevŕtam sa v príčinách problému, ale analyzujem možnosti efektívneho riešenia. Prichádzam teda s kožou na trh a ponúkam svoje skúsenosti z oblasti regionálneho rozvoja, v ktorej pracujem. Mojím cieľom je pracovať zodpovedne, poctivo a čestne. Nie som ale  vševediaci. Verím, že v tímovej spolupráci dokážeme veľa dobrého a hodnotného; to, čo naše mesto Piešťany potrebuje: spokojných občanov, ktorí majú prácu a kvalitné prostredie pre život. Všetko je predsa o ľuďoch. Preto kandidujem za Spoločne pre Piešťany.

Reklama

Oblasti z Memoranda naliehavých prác, ktorým sa chcem venovať, sú najmä:

– Trvaloudržateľný rozvoj mesta Piešťany vo vnútri ale aj smerom von,

– Efektívne a zmysluplné vynakladanie finančných prostriedkov mesta a s tým súvisiace efektívne využívanie fondov EÚ,

– Cestovný ruch – podpora spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom, hľadanie riešení v nových formách cestovného ruchu,

– Vybudovanie nových cyklochodníkov, podpora cyklodopravy v meste.

Denis Kristek

Populárne články