Connect with us

História

Pamätihodnosti mesta: Vily Hron a Klára

Published

on

Reklama

Autorom návrhu oboch budov – penziónu Vila „Hron“ a susedného objektu vily „Klára“, ktoré boli vybudované v rozpätí jedného roku, je architekt A. Leitersdorf . Obe budovy tvoria funkčne súvisiaci celok a majú viacero znakov avantgardnej dobovej architektúry.

IMG_0944Hron, pôvodne známy pod menom Dr. Müller, postavili v roku 1927. Ide o dvojposchodový, podpivničený objekt s obdĺžnikovým pôdorysom a trojtraktovou dispozíciou, ukončený rímsou. Strecha je plochá, prístupná ako terasa s pôvodným funkčným určením pre solárium. Z fasády vystupuje schodiskový rizalit, polkruhový arkier a balkóny pavlačového typu. Sokel je odlíšený od plochy fasády; fasádne otvory sú zdôraznené jemným plastickým rámovaním. So susednou vilou „Klára“, od toho istého autora, tvorí „Hron“ pozoruhodnú hmotovú kompozíciu a do určitej miery aj funkčne súvisiaci celok so spoločným átriovým dvorom.

Reklama

Pôvodný zámer bol postavený na požiadavke jednej ordinácie odborného lekára, izieb pre 22-25 pacientov, haly a tiež dvoch bytov. Neskôr časť prízemia spojená s vilou „Klára“ slúžila verejnosti ako pracovisko polikliniky. V tejto súvislosti uskutočnené stavebné úpravy sa nedotkli vonkajšieho vzhľadu budovy.
Kým Hron sa stále používa na ubytovanie a zozadu sú súkromné ordinácie, Klára Vila počas rokov menila svoj účel. Dnes sú v nej kancelárie riaditeľstva Nemocnice Alexandra Wintera a na prízemí sa nachádza kaviareň a obchodíky s upomienkovými predmetmi. Objekty majú viacero znakov avantgardnej dobovej architektúry.

Vila Hron

Reklama

IMG_0947IMG_0946
IMG_0939
IMG_0943IMG_0940IMG_0962

IMG_0965Vilu Kláru postavili v roku 1928. Dvojposchodový objekt penziónu majiteľa PhMr. Metha bol realizovaný ako konštrukčný trojtrakt na trojuholníkovej parcele. Strecha je plochá. Na invenčne komponovaných fasádach s opticky odsadeným prízemím a s proporčným rozvrhom plných plôch a otvorov sú najvýraznejším prvkom balkóny obopínajúce zaoblené nárožie. Veľmi príjemne pôsobí decentná plasticita rámovania fasádnych otvorov. Pôvodne boli na prízemí objektu obchody a nástup ku komunikačnej vertikále, vedúcej k ordináciám a ubytovacím priestorom pre 34 pacientov. Časť prízemia za traktom obchodných miestností je zdvihnutá o 1,7 m voči úrovni obchodov a taktiež slúžila pacientom. V polozapustenom suteréne pod týmto zvýšeným prízemím bola zriadená kuchyňa, jedáleň a potrebné pomocné priestory. Zmena funkčnej náplne budovy v povojnových rokoch bola doprevádzaná zásahmi do pôvodného rozvrhu plôch.

IMG_0950

IMG_0951

IMG_0961IMG_0952IMG_0955IMG_0954IMG_0957IMG_0956IMG_0959

IMG_0960

-ad- Zdroj: mestopiestanywebnode.sk

Populárne články