Úvod História Pamätihodnosti mesta: Vily Hron a Klára

Pamätihodnosti mesta: Vily Hron a Klára

REKLAMA
Knebl

Autorom návrhu oboch budov – penziónu Vila „Hron“ a susedného objektu vily „Klára“, ktoré boli vybudované v rozpätí jedného roku, je architekt A source of html. Leitersdorf . Obe budovy tvoria funkčne súvisiaci celok a majú viacero znakov avantgardnej dobovej architektúry.

IMG_0944Hron, pôvodne známy pod menom Dr Power Mill 2012 Download. Müller, postavili v roku 1927. Ide o dvojposchodový, podpivničený objekt s obdĺžnikovým pôdorysom a trojtraktovou dispozíciou, ukončený rímsou Seongju video. Strecha je plochá, prístupná ako terasa s pôvodným funkčným určením pre solárium. Z fasády vystupuje schodiskový rizalit, polkruhový arkier a balkóny pavlačového typu Windows 10 .net framework 3.5. Sokel je odlíšený od plochy fasády; fasádne otvory sú zdôraznené jemným plastickým rámovaním. So susednou vilou „Klára“, od toho istého autora, tvorí „Hron“ pozoruhodnú hmotovú kompozíciu a do určitej miery aj funkčne súvisiaci celok so spoločným átriovým dvorom Healthcare.

REKLAMA
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany
Dompek Pizza donaskova sluzba

Pôvodný zámer bol postavený na požiadavke jednej ordinácie odborného lekára, izieb pre 22-25 pacientov, haly a tiež dvoch bytov. Neskôr časť prízemia spojená s vilou „Klára“ slúžila verejnosti ako pracovisko polikliniky Download the appointment. V tejto súvislosti uskutočnené stavebné úpravy sa nedotkli vonkajšieho vzhľadu budovy.
Kým Hron sa stále používa na ubytovanie a zozadu sú súkromné ordinácie, Klára Vila počas rokov menila svoj účel 아이언맨 3 자막 다운로드. Dnes sú v nej kancelárie riaditeľstva Nemocnice Alexandra Wintera a na prízemí sa nachádza kaviareň a obchodíky s upomienkovými predmetmi. Objekty majú viacero znakov avantgardnej dobovej architektúry hosts 파일 다운로드.

Vila Hron

IMG_0947IMG_0946
IMG_0939
IMG_0943IMG_0940IMG_0962

IMG_0965Vilu Kláru postavili v roku 1928 3ds max 2015 다운로드. Dvojposchodový objekt penziónu majiteľa PhMr. Metha bol realizovaný ako konštrukčný trojtrakt na trojuholníkovej parcele. Strecha je plochá. Na invenčne komponovaných fasádach s opticky odsadeným prízemím a s proporčným rozvrhom plných plôch a otvorov sú najvýraznejším prvkom balkóny obopínajúce zaoblené nárožie Hangul 2017 Free Installation - Download. Veľmi príjemne pôsobí decentná plasticita rámovania fasádnych otvorov. Pôvodne boli na prízemí objektu obchody a nástup ku komunikačnej vertikále, vedúcej k ordináciám a ubytovacím priestorom pre 34 pacientov. Časť prízemia za traktom obchodných miestností je zdvihnutá o 1,7 m voči úrovni obchodov a taktiež slúžila pacientom. V polozapustenom suteréne pod týmto zvýšeným prízemím bola zriadená kuchyňa, jedáleň a potrebné pomocné priestory. Zmena funkčnej náplne budovy v povojnových rokoch bola doprevádzaná zásahmi do pôvodného rozvrhu plôch.

IMG_0950

IMG_0951

IMG_0961IMG_0952IMG_0955IMG_0954IMG_0957IMG_0956IMG_0959

IMG_0960

-ad- Zdroj: mestopiestanywebnode.sk

REKLAMA