Connect with us

Blogy

Blog Lucie Drábikovej: Dve správy pre piešťanské letisko

Published

on

Reklama

Poznáte to, mám dve správy, jedna dobrá, druhá horšia alebo zlá? Tá prvá je, že sme vybojovali bitku proti likvidácii letiska v tomto kole. Tá druhá je, že nemôžeme poľaviť v ostražitosti a že stále nie je vyhraté. To, čo pomohlo zvíťaziť v prvom kole, je spojenie síl občanov, politikov a médií. Je to dobrá správa pre Piešťany, pre zamestnancov i pre celý región.IMG_2978_resize

Zázračný investor o päť minút dvanásť však možno nie je taký zázračný. Stačí sa pozrieť na finstat.sk, že firma Katex Technical Finans s.r.o nevykonáva takmer žiadnu činnosť a má nedoplatky na daniach. Druhým faktom, tiež nabádajúcim k opatrnosti, je naznačené prepojenie investora a firmy figurujúcej v prípadoch predaja a speňaženia bývalej ubytovne pri letisku.

Reklama

Bývalá ubytovňa pri letisku bola predaná spoločnosťou SMS TTSK (100-percentná spoločnosť Trnavského samosprávneho kraja), ktorá ju mala od Letiska Piešťany, a.s. vo vlastníctve na základe zabezpečovacieho prevodu práv k nehnuteľnostiam za pôžičku, ktorú dala letisku, pričom o predajnú cenu sa znížil dlh letiska voči SMS TTSK. V roku 2013 bola zostatková účtovná hodnota tohto objektu cca 240-tisíc eur, cena určená znaleckým posudkom 474, 000 € a predajná cena 181,400.00 €. Budovu kúpil od SMS TTSK Victor Chalov, konateľ firmy BELUGA Trade Holding, ktorá aktuálne vlastní väčšinu bytov v tomto objekte. Pri pohľade na foaf.sk  možno dohľadať prepojenie medzi spoločnosťami Beluga Trade Holding a Katex Technical Finans s.r.o.

IMG_2975_resize

Reklama

Opatrnosť je potrebná aj vzhľadom na doterajšie skúsenosti s komunikáciou a krokmi majoritného akcionára Letiska Piešťany. Letisko Piešťany, a.s. žiadalo na rok 2016 od štátu – ministerstva dopravy dotáciu  na security a safety vo výške cca 250-tisíc eur. Riaditeľ F. Varga informoval na stretnutiach so zamestnancami a občanmi, že z ministerstva dostali v máji ústny prísľub na 160-tisíc za podmienky, že vrátia 21,300 eur z dotácie z roka 2015, ktoré ministerstvo vyhodnotilo ako neoprávnené čerpanie.

Takže akoby nová ponuka od ministerstva, ktorá má teraz zachrániť načas letisko, až taká nová nie je. V máji nebola dotácia čerpaná, pretože nebol dostatok cash na vrátenie časti minuloročnej dotácie.

Letisko však krátko po termíne 30. apríl, dokedy bolo treba podať žiadosť o dotáciu, dostalo pôžičku od nie celkom nezávislej osoby a síce člena dozornej rady, právnika JUDr. Petra Sopka vo výške 150-tisíc eur, takže nedostatok peňazí už nemohol brániť čerpaniu dotácie od ministerstva. Pokiaľ by bola vôľa a snaha pomôcť letisku samozrejme.20161129_112719_resize

V predstavenstve a dozornej rade sú takmer čistí nominanti TTSK. Mesto Piešťany nemá už dlhodobo zastúpenie v orgánoch letiska. Nie preto, že by nechcelo a nemalo záujem. Ďalšou polopravdou z úst predsedu TTSK je to, že Mesto Piešťany nominovalo politického nominanta, ktorý nebol pre TTSK prijateľný. Za mesto Piešťany boli nominovaní dvaja kandidáti, ktorí boli schválení mestským zastupiteľstvom, jeden „politický“ – Mgr. Michal Hynek do dozornej rady a Ing. Marek Drábik (môj manžel), ekonóm s niekoľkoročnými medzinárodnými skúsenosťami z leteckých spoločností (Austrian Airlines a Lufthansa) a letiska Bratislava do predstavenstva. Odmietnutí boli z tzv. procesných dôvodov. Vraj pre chýbajúce  resp. neskoro dodané CV. Kde chýba vôľa, vždy sa nájdu dôvody, ako sa niečo nedá.

Nehovoriac o odmenách, kde sa občanmi zvolený predstaviteľ nechal pred dvoma rokmi počuť, že pracuje zadarmo.

Valné zhromaždenie, na ktorom sa má riešiť ako ďalej, má byť zvolané do konca  mája budúceho roku. Tu by malo Mesto Piešťany pritlačiť a trvať na zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia, o ktoré žiadalo v júni tohto roka na tému reštrukturalizácie a konsolidácie spoločnosti. Keďže vedenie spoločnosti toto VZ nezvolalo, obrátilo sa Mesto Piešťany na súd, aby ho zvolal on. Je dôležité, aby sa tieto veci diali hneď, pretože ak sa ozdravný  proces v spoločnosti nezačne okamžite,  na jar budúceho roku, tak, ako to teraz naplánoval župan Mikuš, už bude zase neskoro.20161129_100041_resize

Rozdiel oproti situácii zo začiatku novembra je ten, že Letisko Piešťany získalo pozornosť politikov a médií, čo môže iba prospieť transparentnosti ďalších krokov akcionárov. Pretože transparentnosť je zatiaľ iba métou, či už na regionálnej alebo národnej úrovni.

Na záver trochu optimizmu. Synergia občianskeho, politického a mediálneho tlaku umožnila nájsť riešenie. Ešte nie je všetko vybojované, ale nádej rastie. Máme sklony k apatii a mlčaniu, pretože sa nám zdá, že aj tak nič nedosiahneme, ale toto malé víťazstvo je dôkazom, že má zmysel bojovať a nemlčať.

-Lucia Drábiková/Foto: archív-

Populárne články