Connect with us

Blogy

Blog Jiřího Raisa: O výkone demokracie a o sociálnych sieťach

Published

on

Reklama

V uplynulých dňoch som sledoval stretnutie amerického ruského prezidenta a bol som nadšený z toho, že sa stretli a hovorili spolu. Som pamätník podobného stretnutia N. Chruščova a J. Kennedyho z júla 1961 vo Viedni. Aj vtedy som bol nadšený. Čo ma však zarazilo sú reakcie ľudí na sociálnych sieťach. Mnohí píšu s neznalosťou veci a skresľujú toto významné stretnutie. Pletú si dojmy a pojmy. Žiaľ niečo podobné sa deje aj na oveľa nižšej úrovni.

V Piešťanoch sa v posledných dňoch konalo tiež akési stretnutie v Pažitskom parčíku. Nebol som tam, bývam inde, nemôžem to posúdiť. Čo ma zarazilo, sú reakcie obyvateľov na Facebooku. Niektorí totiž akoby nerozumeli úplne kompetenciám a kto má akú úlohu. Občania sa zrejme oprávnene sťažujú. Treba to riešiť. Riešiť, či bol porušený zákon, alebo všeobecne záväzné nariadenie mesta, musí výkonná moc, teda primátor a aparát MsÚ, ale aj mestská i štátna polícia. A ak bol, musí výkonná moc, v rámci práva urobiť nápravu. Darmo budem nadávať niekomu, napríklad poslancovi zastupiteľstva, keď jeho kompetencia v danej veci nie je žiadna. Demokracia je správa vecí verejných občanmi. Aby som ju mohol kritizovať, mal by som poznať pravidlá jej fungovania. To sa na sociálnych sieťach veľa razy nedeje. Vznikajú osočovania, nesprávne tvrdenia a je úplne jedno či ide o stretnutie prezidentov, alebo o udalosti v Pažitskom parku.

Reklama

Pred časom som napísal dva blogy o demokracii a  deľbe moci v samospráve mesta. V prvom blogu som sa snažil čitateľovi vysvetliť, ako sú rozdelené kompetencie medzi výkonnou mocou v samospráve mesta (primátor mesta,   mestský úrad a všetky jemu podriadené organizácie ako napríklad Mestská polícia, Služby mesta Piešťany a ďalšie). Ak zarátame aj školy tak sú to v Piešťanoch stovky zamestnancov. Ďalej som písal o moci zákonodarnej, teda o 21 poslaneckom zbore. Ich kompetencie sú  podrobne opísané v zákone o obecnom zriadení, kde v § 11 sú presne vymenované.

druhom blogu som sa snažil vysvetliť, ako občania žiadajú neúspešne výkonnú moc o nápravu. Bohužiaľ výkonná moc často nielen že nekoná, ale nedá ani vysvetlenie prečo nekoná.

Reklama

Ak ste teda spravodlivo nasrdení na problémy, ktoré vás trápia, hľadajte správneho adresáta svojich pripomienok. Systém bude fungovať len vtedy, ak každý bude robiť to čo má.

Jiří Rais

Populárne články