Connect with us

Blogy

Blog Jiřího Raisa: Ako (ne)funguje samospráva

Published

on

Reklama

Stále sa často stretám s tým, že občania nerozumejú ako funguje samospráva, kto má aké kompetencie, úlohy a možnosti. Situáciu zhoršujú aj niektoré média, ktorých redaktori buď z nevedomosti, alebo možno i úmyselne zavádzajú verejnosť v tom, kto má aké kompetencie. Dovolil by som si preto pár vysvetľujúcich riadkov, keďže s fungovaním samosprávy i s volebných systémom mám už za dvadsať rokov pomerne veľké skúsenosti.

Samospráva obce sa riadi zákonom. Je to zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení č.369/1990. Tento zákon hovorí o tom, že výkon moci samosprávy v obci je rozdelený na moc výkonnú, zákonodarnú a kontrolnú, tak ako v celom štáte od obce až po orgány štátu.

Reklama

Moc výkonnú predstavuje primátor. Primátor je najvyšším výkonným orgánom a je štatutárom mesta. On riadi Mestský úrad (MsÚ) a mestské organizácie. Riadi Bytový podnik, Mestskú políciu, Mestské kultúrne stredisko, Mestskú knižnicu, Služby mesta Piešťany a v podstate aj základné a materské školy, čo je spolu niekoľko stoviek zamestnancov.

Moc zákonodarnú tvorí 21 členný poslanecký zbor (MsZ), v ktorom je momentálne 18 nezávislých poslancov a traja poslanci z politických strán (SDKÚ a KDH). Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Čiže určuje, čo sa má robiť, udáva svojimi uzneseniami smerovanie a úlohy. Následne schvaľuje veci vymedzené do jeho kompetencií. Poslanci vykonávajú funkciu popri svojom občianskom zamestnaní a majú presne vymedzenú právomoc stanovenú zákonom a Štatútom mesta.

Reklama

Moc kontrolná. Táto právomoc, podľa zákona, je zverená hlavnému kontrolórovi mesta, ktorého volí MsZ na návrh primátora. Kontrolné právomoci má taktiež mestské zastupiteľstvo.

Žiaľ ak nefunguje moc výkonná, nefunguje nič. Darmo poslanci prijmú uznesenia, ktoré povedia, čo sa má spraviť, keď výkon zlyháva. Darmo schvália rozpočet, keď nedochádza k jeho plneniu. Príkladov by som dokázal napísať neskutočné množstvo, ale uvediem len jeden z prvých a jeden z posledných.

Poslanci chceli na začiatku svôjho pôsobenia v tomto volebnom období zriadiť redakčnú radu periodika Radnica informuje. Kým úrad vytvoril štatút, trvalo to niekoľko mesiacov. Napokon sa podarilo, ale je to na dve veci. Redakčná rada bola za vyše roka existencie zvolaná primátorom ako predsedom tri razy, pričom jej odporúčania často končia len tak vo vzduchoprázdne. Periodikum má byť mesačník, tento rok však vyšlo iba raz.

Druhým príkladom, ktorý je pomerne čerstvý, je verejné osvetlenie. Zastupiteľstvo prijalo v roku 2015 uznesenie, ktorým poverilo mestský úrad v spolupráci so Službami mesta Piešťany pripraviť materiál riešiaci problematiku potreby rekonštrukcie verejného osvetlenie. Tomu za roky, kedy sa investície doň zanedbávali, dochádza dych. Problémom sú hlavne stĺpy a káblové rozvody. Po roku a pol dostali poslanci od úradu na stôl materiál, ktorý absolútne nič nevyriešil a bol to doslova paškvil. Výsledok, poslanci museli prijať ďalšie uznesenie, kde povedali opäť, čo má úrad urobiť, teda že treba pasport a audit verejného osvetlenia. Riešenie problému sa tak vrátilo takmer o dva roky späť. Opäť zlyhal výkon…

Darmo budeme nadávať poslancom, že nič nerobia (i keď u niektorých je to pravda, ba dokonca majú tendencie viac škodiť, ako pomáhať mestu), na to aby sa veci hýbali musí fungovať predovšetkým výkonná zložka celého systému samosprávy.

Jiří Rais

Populárne články