Connect with us

Blogy

Blog Jiřího Raisa: Ako (ne)funguje samospráva II

Published

on

Reklama

V minulom blogu som sa snažil vysvetliť zákonné podmienky fungovania samosprávy obce. Písal som o tom, kto má aké kompetencie a ako veci (ne)fungujú. Naznačil som dva príklady veľmi stručne. Dnes vám popíšem jeden konkrétny trocha obšírnejšie. Názor na vec si spravte sami.

V apríli 2015 vznikol v Piešťanoch Seniorský parlament (SP). Bol som zvolený za jeho podpredsedu, takže sa činnosti v ňom aktívne venujem. SP si v štatúte stanovil spolupracovať s vedením mesta a presadzovať záujmy sedem tisícovej skupiny seniorov. Koncom novembra 2015 Seniorský parlament s primátorom mesta M. Tamajkom podpísal Memorandum o spolupráci. 

Reklama

Mnohých ľudí i členov Seniorského parlamentu trápia v Piešťanoch prázdne chátrajúce budovy. Preto sa členovia SP, hlavne pani Smižanská, pustili do vytvorenia súpisu týchto budov a rovnako sme podnikli kroky, ktoré majú pomôcť pohnúť s neradostnou situáciou. Budov sme narátali osemnásť a v zozname sme z verejne prístupných zdrojov spísali ich majiteľov. Keďže panuje dlhodobý názor, že samospráva nemá dostatok právnych prostriedkov k tomu, aby donútila majiteľov budov sa starať o svoj majetok, ktorý špatí mesto, oslovili sme poslankyňu Národnej rady SR JUDr. Magdalénu Kuciaňovú o konzultáciu, keďže tento problém sa týka celého Slovenska.

Konštatovali sme, s pani poslankyňou, že v niektorých krajinách Európskej únie majú samosprávy zákonné nástroje ako vlastníkov donútiť starať sa o svoj majetok. Požiadali sme ju, aby právnici Národnej rady takú normu našli a navrhli ju harmonizovať s právnym poriadkom SR. SP zaslal 5.10.2016 poslankyni Kuciaňovej v tejto veci iniciačný list so zoznamom budov a ich vlastníkov.
Dňa 26.4.2017 pani poslankyňa M. Kuciaňová ústne oznámila Seniorskému parlamentu, že podľa názoru odborníkov dáva stavebný zákon samospráve dosť priestoru, aby konala vo veci týchto budov v Piešťanoch.

Reklama

Konali sme teda ďalej. Zástupca SP 4.5.2017 doručil na podateľňu MsÚ list určený pánu primátorovi, v ktorom popísal situáciu a požiadal ho o vyjadrenie stavebného úradu Mestského úradu k názoru právnikov Národnej rady. Keďže SP nedostal žiadnu odpoveď, 12.6.2017 predseda SP a dvaja členovia navštívili pána primátora. List, s prílohami a s potvrdením podateľne z 4.5.2017 sme mu znova odovzdali. Pán primátor nás vypočul a povedal, že veci zariadi.

Opäť uplynul nejaký čas bez odozvy. V pondelok 24. júla 2017 som preto navštívil vedúcu oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta Ing. Alenu Horešovú (zároveň šéfku Stavebného úradu), s otázkou ako veci prázdnych a chátrajúcich budov vyzerajú. Dostal som odpoveď, že list Seniorského parlamentu, ktorý sme dali začiatkom mája do podateľne a v júni osobne primátorovi,  nemá a nič o ňom nevie.

Dnes som dostal email od prednostu, ktorého som medzičasom tiež vo veci urgoval. Napísal mi, že náš list primátorovi zo začiatku mája, dostal 20. júna. Ďalej stručne popisuje situáciu okolo stavby na Trajane a konštatuje, že stavebný úrad má vrámci stavebného zákona oklieštené možnosti. Podstata problému akosi unikla. Našim cieľom bolo získať podklad, kde by úradníci jasne zadefinovali podniknuté kroky spolu s použitými zákonnými možnosťami ako riešia problém chátrajúcich budov a na základe toho opäť riešiť vec na úrovni NR SR.

Žiaľ nestalo sa a mne zostala otázka. Čo sa dá robiť s výkonnou zložkou piešťanskej samosprávy? Je tu vôbec vôľa výkonnej moci ctiť si občianske iniciatívy a riešiť zložité a ľudí trápiace problémy.

J. Rais
podpredseda Seniorského parlamentu

Populárne články