Úvod Názory Názory: Dni lekárskej biofyziky – príspevok k rozvoju kongresovej turistiky v Piešťanoch

Názory: Dni lekárskej biofyziky – príspevok k rozvoju kongresovej turistiky v Piešťanoch

REKLAMA
Esesko

V dňoch 30.5. až 1.6. sa v Piešťanoch (hotel Signál) uskutočnili v poradí už 39. Dni lekárskej biofyziky, ktoré tento rok poriadala Lekárska fakulta a Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Univerzity Komenského v Bratislave Invincible Baseball Team. Vedeckej konferencie sa zúčastnilo asi deväťdesiat účastníkov z viacerých slovenských i českých lekárskych fakúlt (Praha, Plzeň, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Bratislava, Martin, Košice) zadig.

DLB07

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

V rámci sprievodného programu bola pre účastníkov zabezpečená prehliadka mesta, vyhliadková plavba a výlet po cyklookruhu okolo jazera Sĺňava 제3의 매력 다운로드. Organizátori vyjadrili spokojnosť s výberom Piešťan pre toto podujatie a ocenili ústretový postoj OOCR Rezort Piešťany, ktorý bol zapojený do prípravy podujatia second story of the gossip. Účastníkom okrem iného zabezpečil rôzny informačný a propagačný materiál približujúci zaujímavosti Piešťan a ich okolia.

DLB13

Spojenie lekárskej vedy a kúpeľníctva, ktoré je nosnou aktivitou cestovného ruchu v našom meste, spolu s príjemným prostredím, dostatkom ubytovacích kapacít i vhodných konferenčných priestorov vytvára veľmi dobré predpoklady pre rozvoj kongresovej turistiky 생일 노래 다운로드. Tá patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce oblasti cestovného ruchu. Jej prínos nespočíva len v tržbách za služby poskytnuté priamym účastníkom, ale aj v propagácii Piešťan SchoolRumble. Jedným z hlavných cieľov Rezortu je podpora týchto aktivít. Podmienkou úspechu v tomto snažení sú nielen dobré kontakty na rôzne vedecké a odborné inštitúcie organizujúce takéto podujatia ale samozrejme aj rozsah a kvalita poskytovaných služieb Environment Special. Tá sa v silnom konkurenčnom prostredí stáva popri cene dominantným faktorom, ktorý rozhoduje o výbere lokality.

DLB02

DLB01DLB15DLB18DLB03DLB12DLB11DLB09DLB19

DLB16DLB05

DLB08

Peter Tremboš, OOCR Rezort Piešťany, foto: archív organizátora

REKLAMA