Connect with us

Názory

Názory: Ako ďalej s mestskou autobusovou dopravou v Piešťanoch

Published

on

Reklama

Hromadná doprava v našom meste má dlhú tradíciu. Pamätníci si isto spomenú, ako mestom premávali plné autobusy a dalo sa za jednotnú tarifu dostať aj do okolitých obcí. Časy sa však zmenili a nie vždy práve k lepšiemu. Namiesto plných autobusov vidíme mesto plné áut, ktoré majú stále väčšie problémy s parkovaním.

Hromadná doprava, ktorá pôvodne mala zaistiť dostatočnú mobilitu, sa postupne pre viaceré samosprávy stáva príťažou. Nie je tomu inak ani v Piešťanoch. Popri poklese samotného počtu obyvateľov došlo v našom meste v ostatných desaťročiach k výrazným zmenám aj v štruktúre zamestnanosti a s tým spojeným zmenám v dopravných tokoch i v nárokoch kladených na dopravu. Systém miestnej autobusovej dopravy (MAD), tak ako bol nastavený v minulosti, už nie je dostatočne efektívny a primerane flexibilný. Zároveň stúpajú celkové náklady na jeho prevádzku.

Reklama

Na úvod niekoľko čísiel. Keďže prevádzkovateľ MAD, firma ARRIVA Trnava, a.s. požaduje za rok 2015 doplatok za jej výkony, nie je tento ešte finančne uzatvorený. Preto bude lepšie, ak sa pozrieme na rok 2014. Na 11 autobusových linkách bolo najazdených celkovo 334 836 km a spolu prepravených 714 042 cestujúcich. Na jeden kilometer teda pripadajú asi dvaja. Príjem z cestovného bol približne 190 653,- eur a dotácia z mestského rozpočtu bola vyplatená v sume 394 409,- eur. To iste nie je zanedbateľná čiastka. Jeden kilometer jazdy autobusom spolu stál 1,75 eura.

Ponechajúc bokom časový rozvrh cestovného poriadku, jedným z najčastejších argumentov kritikov miestnej autobusovej dopravy v Piešťanoch je, že v nadbytočne veľkých autobusoch je málo cestujúcich, a tak sa v nich vozí najmä piešťanský vzduch. To, že sú až tak veľké, že majú občas problém aj vtesnať sa do zákruty, je zjavné na prvý pohľad. Skúsme sa ale pozrieť, ako je to s počtom ich cestujúcich. Na jeden autobusový spoj v priemere pripadá asi dvadsať cestujúcich. To by nebolo také zlé, ak by sa všetci v kuse viezli po celej trase (napr. z Kocuríc, cez Adam Trajan, do centra mesta, späť na Adam Trajan a nakoniec znovu do Kocuríc) – to ale nemá zmysel (iba ak pre turistu, ktorý má takto zabezpečenú lacnú obhliadku mesta). Pri absolvovaní polovičnej trasy (to zmysel má) je potom v tom veľkom autobuse v priemere len polovica – t.j. desať cestujúcich. Rozdelenie počtov cestujúcich samozrejme nie je rovnomerné. Šesť spojov má priemerný sumárny počet cestujúcich (t.j. všetci, ktorí po trase nastúpili) vyšší ako päťdesiat ale zároveň je aj štyridsaťosem takých, ktoré majú do desať cestujúcich a dokonca jedenásť spojov, ktoré majú (v priemere) menej ako jedného cestujúceho. Tieto čísla hovoria veľa o flexibilite miestnej autobusovej dopravy a naznačujú rezervy v jej organizácii.

Reklama

Zrušenie alebo razantné obmedzenie MAD v Piešťanoch neprichádza do úvahy. Je ale potrebné diskutovať o tom, ako ju zlepšiť a zefektívniť. Už aj preto, lebo v polovici budúceho roka vyprší platnosť doterajšej zmluvy mesta s firmou ARRIVA, ktorá ju dlhé roky prevádzkuje. Mala by sa cena cestovného ešte viac znížiť? Alebo naopak zvýšiť, aby pokryla skutočné náklady na prevádzku? Autobusy by mali chodiť častejšie, alebo stačí dva krát za deň? Nemali by voziť viac cestujúcich ako vzduchu? Dalo by sa to spraviť lepšie a možno aj lacnejšie? To sú legitímne otázky na ktoré treba hľadať odpovede.

MAD-Max (2)-page-001

Riešenie mestskej autobusovej dopravy je potrebné hľadať v troch časových rovinách. Tá prvá sa viaže k predchádzajúcemu roku za ktorý prevádzkovateľ MAD žiada doplatok od mesta. Zmluva, ktorú má s mestom uzatvorenú, totiž stanovuje povinnosť mesta nielen vyrovnať všetky oprávnené náklady prevádzkovateľa, ale navyše aj zisk vo výške 2,5 %z celkových nákladov. Zmluvy treba samozrejme dodržiavať, zároveň je ale nutné dôkladne sa pozrieť na to, čo prevádzkovateľ považuje za oprávnené náklady. Podklady, ktoré predložila ARRIVA, tak ako ich poznám, to neumožňujú. Preto je potrebné požadovať ich doplnenie a dôsledné preverenie. Vychádzajúc z platnej zmluvy je do celkového súčtu príjmov a nákladov MAD potrebné zahrnúť aj výnosy prevádzkovateľa z reklamy, pokút a podobne, na ktoré vo svojom vyúčtovaní firma akosi pozabudla.

To, ako dopadne vyúčtovanie za predchádzajúci rok, ovplyvní aj ten súčasný. Nutnosť doplatiť stratu z minulého roku, ako aj prevádzkovateľom avizované navýšenie oprávnených nákladov zákonite povedie k tomu, že v mestskom rozpočte vyčlenená suma na pokrytie straty pri prevádzke MAD nebude postačovať. Jednoduchším, no možno nie najlepším riešením je navýšiť rozpočtovanú sumu. Tie desaťtisíce by sa ale mohli využiť aj inak, možno efektívnejšie. Zložitejším riešením je urobiť čím skôr zásahy do prevádzky MAD, zrušiť niektoré málo vyťažené spoje (napríklad vo večerných hodinách a cez voľné dni) a tým dosiahnuť zníženie nákladov. Tento zásah sa však musí spraviť citlivo, aby nedošlo k výraznejšiemu zníženiu dopravnej obslužnosti. Pracovníci mestského úradu už takýto návrh pripravili. Možno by mohol byť ešte odvážnejší.

MAD-Max (2)-page-002Riešením pre budúcnosť je hľadanie optimálnejšej formy mestskej hromadnej dopravy po ukončení platnosti zmluvy s doterajším prevádzkovateľom. Je tu stále možnosť uzavrieť podobnú zmluvu aj na nasledujúce roky, ale možno prišiel čas aj na odvážnejšie riešenia ku ktorým sa predchádzajúce vedenie mesta neodhodlalo. Alternatív je niekoľko, od prevádzkovania vlastných mikrobusov, cez vytvorenie konkurenčného prostredia uzatvorením zmluvy s viacerými prevádzkovateľmi, pričom by sa kládol dôraz nielen na náklady prevádzkovateľov ale aj na ich výkony, najmä koľko osôb prevezú, až po vytvorenie duálneho systému, ktorý by bol vhodným kompromisom. Každé riešenie má svoje plusy i mínusy, ktoré treba porovnať. Je najvyšší čas, aby na tom kompetentní pracovníci mesta začali intenzívne pracovať.

Peter Tremboš, poslanec Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch, grafy: P. Tremboš, zdroj údajov: Mesto Piešťany, ilustr. foto: archív PNky

Populárne články