Connect with us

Názory

Cestovný ruch v Piešťanoch – hore alebo dole kopcom? Komu prospieva šírenie „blbej“ nálady?

Published

on

Reklama

Pred pár dňami boli zverejnené oficiálne štatistiky zo zdrojov Štatistického úradu SR o návštevnosti Piešťan. Netrvalo dlho a objavili sa negatívne komentáre rôznych „expertov“ na to, že v Piešťanoch bol zaznamenaný ďalší nárast návštevnosti, ktoré ma vlastne ani neprekvapili. Dlhodobo sa v našom meste vytvára nepriaznivá atmosféra, prevláda snaha bagatelizovať akýkoľvek úspech a naopak zdôrazňovať pochybenia. Cestovný ruch nie je v tomto výnimkou. Ak sa k tomu pripoja neukojené osobné ambície kombinované s politickými cieľmi a možno aj podnikateľskými zámermi, tak sa tomu naozaj nemožno čudovať. Najviac práce si dal bývalý poslanec MsZ, lekár – kardiológ, Jozef Beňačka, ktorý zverejnil na portáli zpiestan.sk článok Add: Piešťany vlani prijali rekordný počet návštevníkov, v ktorom spochybňuje informácie z tlačovej správy oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.

Najprv sa v médiách šírili informácie o poklese návštevnosti nášho mesta. Keď sa na základe oficiálnych štatistických dát ukáže, že opak je pravdou, tak sa poukazuje na to, že to je aj tak málo a inde sú na tom ešte lepšie. To, že sa niektorým destináciám cestovného ruchu darí zvyšovať návštevnosť viac ako v Piešťanoch, nik nespochybňuje. Ak však chceme navzájom porovnávať a myslíme to bez postranných úmyslov, tak by sme mali porovnávať porovnateľné. Z hľadiska typu cestovného ruchu, technickej vybavenosti lokality, výšky investícií do materiálnej základne a v neposlednej miere i počtu obyvateľov. Dávať do jedného vreca takmer pól miliónovú Bratislavu, Piešťany a štvortisícové Trenčianske Teplice, prípadne Vysoké Tatry isto nie je úplne kóšer. Ešte dôležitejšie je posúdenie takzvaných životných cyklov každej turistickej destinácie, aktuálnych spoločensko-ekonomických trendov ako aj rôznych psychosociálnych aspektov a reálnych limitov rozvoja. To by sme však od našich insitných expertov na cestovný ruch chceli príliš veľa.

Reklama

Nebudem detailne rozoberať všetky vyššie uvedené faktory, ktoré vplývajú na výkony v oblasti cestovného ruchu a tak za všetky použijem len jeden príklad. Je dané historickým vývojom, že v Piešťanoch je najvýznamnejším segmentom cestovného ruchu takzvaný kúpeľný cestovný ruch. Ten žiaľ v celoslovenskom meradle zaznamenáva v ostatných rokoch stagnáciu. Dokumentujú to aj nasledovné grafy spracované na základe podkladov z Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré má pod gesciou aj cestovný ruch. V minulom roku bol dokonca zaznamenaný medziročný pokles počtu návštevníkov ubytovaných v kúpeľných ubytovacích zariadeniach (-1,6 %) ako aj počet ich prenocovaní (-0,3 %). Z hľadiska podielu na celkovom počte prenocovaní tento sa v Slovenskej republike znížil z 24 % v roku 2014 na 18,3 % v roku 2017.

Reklama

To, že sa pri tomto nepriaznivom trende podarilo Piešťanom a podobne aj Trenčianskym Tepliciam zvýšiť celkové počty návštevníkov a ich prenocovaní, je jednoznačný úspech. Pri porovnaní rokov 2016 a 2017 sú v tomto Piešťany o trochu úspešnejšie ako Trenčianske Teplice. Počet návštevníkov sa v Piešťanoch medziročne zvýšil o 5,8 % a počet prenocovaní až o 7,2 %. V Trenčianskych Tepliciach to bolo 3,8 % a 1,1 %. Ak zoberieme do úvahy iný časový úsek, je samozrejmé, že výsledky budú odlišné. Trenčianske Teplice za ostatných 10 rokov dokázali zvýšiť počty návštevníkov približne o 36 % zatiaľ čo Piešťany len o 1,5 %. Vysoké Tatry to dokázali až o 66 %. Je to najmä dôsledok masívneho investovania do zariadení cestovného ruchu, ktoré je v našom meste dlhodobo na nízkej úrovni. Dôležitý je však najmä súčasný trend v raste návštevnosti Piešťan, ktorý je po rokoch zaostávania možné za daných okolností považovať za veľmi pozitívny. Ale aby som uspokojil i našich „kardioexpertov“, nasledujúce dva grafy umožňujú porovnanie aj s inými mestami, tak ako sú uvedené v databáze ŠÚSR. Pri takomto porovnávaní nie vždy porovnateľných entít, bez poznania príčin a súvislostí ľahko možno dôjsť k mylným záverom. Veď všetci sme už videli elektrokardiogram, ale málo kto ho vie aj správne interpretovať.


Nie je žiadnym tajomstvo, že podnikateľa v cestovnom ruchu viac ako počet návštevníkov zaujíma výška tržieb, efektívnosť využitia investícií, vývoj príjmov a výdavkov, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú očakávaný zisk. Aj v týchto ukazovateľoch sme na tom veľmi dobre. Napríklad len tržby za ubytovanie sa v Piešťanoch oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o 11,3 %.

Čo k týmto výsledkom dodať? Mám za to, že hovoria jasnou rečou, ktorej nerozumie len ten, kto rozumieť nechce. Vyvolávanie negatívnych emócií, spochybňovanie a šírenie „blbej“ nálady nikomu z nás v konečnom dôsledku nepomôže. To však neznamená, že by sme mali zatvárať oči pred nedostatkami. Stále tu máme problémy typu Slovan či Lipa (Piešťanci vedia o čom píšem) a aj mnohé iné. Práce je naozaj neúrekom. Znevažovanie, špinenie či dokonca doslovné klamstvá, na ktoré je potrebné občas i reagovať okrádajú o čas, ktorý by sa dal využiť podstatne lepšie.

Peter Tremboš – predseda predstavenstva OOCR Rezort Piešťany, poslanec MsZ Piešťany

Populárne články