Úvod Názory Cestovný ruch v Piešťanoch – hore alebo dole kopcom? Komu prospieva šírenie...

Cestovný ruch v Piešťanoch – hore alebo dole kopcom? Komu prospieva šírenie „blbej“ nálady?

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Pred pár dňami boli zverejnené oficiálne štatistiky zo zdrojov Štatistického úradu SR o návštevnosti Piešťan. Netrvalo dlho a objavili sa negatívne komentáre rôznych „expertov“ na to, že v Piešťanoch bol zaznamenaný ďalší nárast návštevnosti, ktoré ma vlastne ani neprekvapili 애나벨 1 다운로드. Dlhodobo sa v našom meste vytvára nepriaznivá atmosféra, prevláda snaha bagatelizovať akýkoľvek úspech a naopak zdôrazňovať pochybenia. Cestovný ruch nie je v tomto výnimkou. Ak sa k tomu pripoja neukojené osobné ambície kombinované s politickými cieľmi a možno aj podnikateľskými zámermi, tak sa tomu naozaj nemožno čudovať my uncle. Najviac práce si dal bývalý poslanec MsZ, lekár – kardiológ, Jozef Beňačka, ktorý zverejnil na portáli zpiestan.sk článok Add: Piešťany vlani prijali rekordný počet návštevníkov, v ktorom spochybňuje informácie z tlačovej správy oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.

Najprv sa v médiách šírili informácie o poklese návštevnosti nášho mesta. Keď sa na základe oficiálnych štatistických dát ukáže, že opak je pravdou, tak sa poukazuje na to, že to je aj tak málo a inde sú na tom ešte lepšie 국가해양기본도 다운로드. To, že sa niektorým destináciám cestovného ruchu darí zvyšovať návštevnosť viac ako v Piešťanoch, nik nespochybňuje. Ak však chceme navzájom porovnávať a myslíme to bez postranných úmyslov, tak by sme mali porovnávať porovnateľné. Z hľadiska typu cestovného ruchu, technickej vybavenosti lokality, výšky investícií do materiálnej základne a v neposlednej miere i počtu obyvateľov Mackintosh. Dávať do jedného vreca takmer pól miliónovú Bratislavu, Piešťany a štvortisícové Trenčianske Teplice, prípadne Vysoké Tatry isto nie je úplne kóšer. Ešte dôležitejšie je posúdenie takzvaných životných cyklov každej turistickej destinácie, aktuálnych spoločensko-ekonomických trendov ako aj rôznych psychosociálnych aspektov a reálnych limitov rozvoja 다마고치 게임 다운로드. To by sme však od našich insitných expertov na cestovný ruch chceli príliš veľa.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Nebudem detailne rozoberať všetky vyššie uvedené faktory, ktoré vplývajú na výkony v oblasti cestovného ruchu a tak za všetky použijem len jeden príklad. Je dané historickým vývojom, že v Piešťanoch je najvýznamnejším segmentom cestovného ruchu takzvaný kúpeľný cestovný ruch. Ten žiaľ v celoslovenskom meradle zaznamenáva v ostatných rokoch stagnáciu 오페라의 유령 다운로드. Dokumentujú to aj nasledovné grafy spracované na základe podkladov z Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré má pod gesciou aj cestovný ruch. V minulom roku bol dokonca zaznamenaný medziročný pokles počtu návštevníkov ubytovaných v kúpeľných ubytovacích zariadeniach (-1,6 %) ako aj počet ich prenocovaní (-0,3 %) 악성코드 울타리 다운로드. Z hľadiska podielu na celkovom počte prenocovaní tento sa v Slovenskej republike znížil z 24 % v roku 2014 na 18,3 % v roku 2017.

To, že sa pri tomto nepriaznivom trende podarilo Piešťanom a podobne aj Trenčianskym Tepliciam zvýšiť celkové počty návštevníkov a ich prenocovaní, je jednoznačný úspech 원더캠 다운로드. Pri porovnaní rokov 2016 a 2017 sú v tomto Piešťany o trochu úspešnejšie ako Trenčianske Teplice. Počet návštevníkov sa v Piešťanoch medziročne zvýšil o 5,8 % a počet prenocovaní až o 7,2 %. V Trenčianskych Tepliciach to bolo 3,8 % a 1,1 %. Ak zoberieme do úvahy iný časový úsek, je samozrejmé, že výsledky budú odlišné. Trenčianske Teplice za ostatných 10 rokov dokázali zvýšiť počty návštevníkov približne o 36 % zatiaľ čo Piešťany len o 1,5 % 보스베이비 다운로드. Vysoké Tatry to dokázali až o 66 %. Je to najmä dôsledok masívneho investovania do zariadení cestovného ruchu, ktoré je v našom meste dlhodobo na nízkej úrovni. Dôležitý je však najmä súčasný trend v raste návštevnosti Piešťan, ktorý je po rokoch zaostávania možné za daných okolností považovať za veľmi pozitívny windows 10 kn iso. Ale aby som uspokojil i našich „kardioexpertov“, nasledujúce dva grafy umožňujú porovnanie aj s inými mestami, tak ako sú uvedené v databáze ŠÚSR. Pri takomto porovnávaní nie vždy porovnateľných entít, bez poznania príčin a súvislostí ľahko možno dôjsť k mylným záverom. Veď všetci sme už videli elektrokardiogram, ale málo kto ho vie aj správne interpretovať.


Nie je žiadnym tajomstvo, že podnikateľa v cestovnom ruchu viac ako počet návštevníkov zaujíma výška tržieb, efektívnosť využitia investícií, vývoj príjmov a výdavkov, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú očakávaný zisk. Aj v týchto ukazovateľoch sme na tom veľmi dobre. Napríklad len tržby za ubytovanie sa v Piešťanoch oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o 11,3 %.

Čo k týmto výsledkom dodať? Mám za to, že hovoria jasnou rečou, ktorej nerozumie len ten, kto rozumieť nechce. Vyvolávanie negatívnych emócií, spochybňovanie a šírenie „blbej“ nálady nikomu z nás v konečnom dôsledku nepomôže. To však neznamená, že by sme mali zatvárať oči pred nedostatkami. Stále tu máme problémy typu Slovan či Lipa (Piešťanci vedia o čom píšem) a aj mnohé iné. Práce je naozaj neúrekom. Znevažovanie, špinenie či dokonca doslovné klamstvá, na ktoré je potrebné občas i reagovať okrádajú o čas, ktorý by sa dal využiť podstatne lepšie.

Peter Tremboš – predseda predstavenstva OOCR Rezort Piešťany, poslanec MsZ Piešťany

REKLAMA