Connect with us

Názory a komentáre

Reakcia na diskusiu o zákaze pitia alkoholu na verejnosti

Published

on

Reklama

Na TV Karpaty prebehla diskusia o návrhu všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho požívanie alkoholu na verejnosti a upravujúceho rušenie nočného kľudu medzi náčelníkom mestskej polície Marcelom Mihálikom a riaditeľom krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne Petrom Müllerom. Na prvý pohľad chvályhodný ústretový počin smerom k obyvateľom mesta Piešťany, keby ho nepredchádzali viaceré závažné skutočnosti.

[singlepic id=20978 w=320 h=240 float=right]Po prvé, žiadna diskusia by sa neuskutočnila nebyť májovej intervencie 176 občanov, ktorí žiadali vypustiť kľúčové ustanovenia návrhu VZN. Ak sa pozrieme na hlasovanie mestskej rady pred zasadaním zastupiteľstva, je zrejmé, že návrh by bez pripomienky určite prešiel. Občan bol, ako už býva zvykom nielen v komunálnych otázkach, obeťou netransparencie vo verejných veciach, nakoľko bol návrh prejednaný v tichučku a teplučku na mestskej rade a komisiách, kde ho mal náčelník polície údajne zdôvodniť, avšak širšia verejnosť ostala neuvedomená. Na následnom zasadnutí zastupiteľstva bol nakoniec návrh stiahnutý z rokovania. Záujem o jeho presadenie však neustal, čo potvrdil primátor, aj náčelník v bezprostrednom rozhovore.

Reklama

Úsmevné boli vyhlásenia o otvorení verejnej diskusie o predmete návrhu, ktoré skôr zaváňali čakaním na utíchnutie aktívnej verejnosti, a jeho opätovné predloženie s už predpokladaným malým záujmom. Prekvapujúco, ticho vystriedala jednostranná propaganda na výrobu súhlasu, a tak v Piešťanskom týždni vyšli rozhovory s náčelníkom polície so sugestívnymi otázkami, ako napr. či by nepomohlo VZN v boji proti vandalom a narušiteľom kľudu počas festivalov. Povedať nie bolo ťažké, a priestor na diskusiu sa v podobnom duchu vytvoril aj v mestom financovanej TV Karpaty. Výber hostí, dvoch policajtov, predznačoval „ostrú polemiku“ na danú tému, najviac zarážajúce však boli záverečné slová moderátorky, podľa ktorej sa TV Karpaty bude snažiť aj v budúcnosti presvedčiť verejnosť o účele všeobecne záväzného nariadenia.

Diskusia bola dôležitá v jednom ohľade: širšia verejnosť sa po prvý raz mohla oboznámiť s dôvodmi prijatia VZN. Náčelník uviedol dva, a to dlhoročné skúsenosti s riešením verejného poriadku, a štatistické údaje o priestupkoch. Problémy majú tvoriť priestupky verejného pohoršovania a rušenia nočného kľudu spojené s požívaním alkoholu. Mestská polícia si viedla aj precízne štatistky, podľa ktorých pri 140 oznámeniach boli uložené sankcie 227 páchateľom pod vplyvom alkoholu. Tých bystrejších okamžite napadnú otázky: Ak mohlo dôjsť k potrestaniu páchateľov priestupkov podľa vtedajších platných predpisov, prečo má byť trestané aj požívanie alkoholu? Navyše, ako mohli policajti vedieť, že boli priestupky spáchané pod vplyvom alkoholu, ak nedali páchateľom fúkať, resp. bolo zbytočné im dávať fúkať, nakoľko už spáchali iný priestupok.

Reklama

Pri tejto téme sa opomína zásadná vec, ktorá je bližšie rozvinutá v pripomienke k návrhu, a to, že pitie na verejnosti nie je automatickou príčinou páchania priestupkov verejného pohoršovania a rušenia nočného kľudu. Prečo potom nezakázať požívanie alkoholu absolútne, aj v súkromí? Prečo požívajúci na verejnom priestranstve sú delikventi, a požívajúci v zariadení, alebo v súkromí sa ničoho nedopúšťajú? Obe skupiny (kdekoľvek pijúce) predsa môžu (a nemusia) rušiť verejný poriadok (ničenie majetku, obťažovanie ľudí). Dôležitý je fakt, či rušenie nastane, a nie z akých pohnútok. Ak by to tak nebolo, potom je zrejmé, že skupina občanov, ktorí požívajú alkohol na verejnosti a zároveň sa nevymykajú bežnému chovaniu, majú dostať pokutu.

Chabý je potom argument, ktorý uvádza pán Mihálik v diskusii, že sa to týka len určitých skupín obyvateľov, ako napr. bezdomovcov, alebo vandalov, a ostatní, ktorí napr. požívajú z neoznačenej fľaše, budú obídení. Veď takáto interpretácia je proti doslovnému výkladu všeobecnosti VZN, pod ktoré majú spadať všetci. Opäť sa musím spýtať: Ak len tí, ktorí očividne rušia verejný poriadok bez ohľadu či majú pri sebe fľašu, načo ešte tento zákaz navyše?

Apropos bezdomovci. V diskusii bola spomenutá táto skupina ako problémová, avšak zároveň má polícia problém s riešením pohoršovania sa jej správaním, pretože zákon požaduje minimálne troch pohoršených svedkov, aby došlo k naplneniu priestupku, a podľa slov pána Mihálika, sa ich nedarí zabezpečiť. Ironicky môže znieť následné odporúčanie, aby sa zvýšil počet členov hliadky na tri, ale musí sa zdať naozaj pritiahnuté za vlasy vyrábať problém, ktorý nie je (ak nie sú pohoršení, nie je pohoršenie).

Ako ďalej vyplynulo zo slov pána Mihálika, „deti a nie každý“ sa chcú pozerať na osobu požívajúcu alkohol. Ak platí, čo bolo povedané predtým, ak má niekto pred sebou fľašu minerálky s obsahom alkoholu, je to v poriadku, občania nie sú pohoršení, ak má niekto pred sebou fľašu vína, morálka občanov je pobúrená. Ale pozor, iba vonku!

V diskusii boli obídené iné právne otázky, ktoré sa týkali napr. toho, či je vôbec možné upraviť takéto konanie ako priestupok, alebo ako je možné vôbec takýto priestupok dokázať. Je zrejmé že, v prípade, ak by prešlo VZN do platnosti, občania s nižším právnym vedomím zaplatia prípadnú pokutu v blokovom konaní, a tí uvedomelejší odmietnu, a polícia sa ocitne v okamžitej dôkaznej núdzi. Pretože, ako bez dôvodných pochybností dokázať, že niekto požíval alkohol na verejnosti?

V úzadí ostáva pocit, že polícia si chce iba zjednodušiť svoju prácu, nakoľko má problémy s dokazovaním priestupkov pohoršovania a rušenia nočného kľudu, za stavu, ako uviedol pán Müller, keď chýbajú presné vymedzenia zákonných pojmov. To všetko však bude stáť občanov obmedzenie ich práv, ich slobody, čo nemôže byť akceptovateľné. Lebo stále platí, že občania tu nie sú pre orgány verejnej moci, ale naopak. Aj ak je činnosť orgánov sťažená, nemožno dovoliť takéto pragmatické, zároveň nedovolené skratky.

V diskusii pán Müller poukázal, že je nízky počet pripomienkovateľov, a malo by sa riadiť názorom väčšiny. Treba uviesť zásadnú skutočnosť, pod pripomienku sa podpísal uvedený počet občanov v priebehu pár dní. V mestečku ako Piešťany postačia na poslanecké kreslo stovky hlasov. Tzn., že ani 176 nie je zanedbateľné číslo. Zároveň sa otvára otázka, akou cestou sa vydať, ak pán Mihálik vyjadril predpoklad prijatia VZN do nasledujúcej letnej sezóny. Som presvedčený, že v priebehu dlhšieho času by sa v prípadnej petícii proti takémuto návrhu podpísalo oveľa viac občanov, a politicky by sa tak mohol stať nepriechodným.

Nakoniec sa spýtam či naozaj v meste Piešťany potrebujeme riešiť marginálny problém rušenia verejného poriadku, na ktorý máme už teraz zákonné prostriedky, ďalším okliešťovaním slobody a zákazmi, ktoré zjavne nemôžu mať očakávaný účinok?

Keď sa prechádzam po meste, často sa preľaknem hrobovému tichu.

Pavol Veres

Populárne články