Connect with us

Názory a komentáre

Ako mesto prišlo o desiatky tisíc na zimnom štadióne a ako vyriešiť problém mladých hokejistov i krasokorčuliarov

Published

on

Reklama

Poslanci mestského zastupiteľstva koncom septembra schválili jedenásty dodatok zmluvy o nájme zimného štadióna. Ním sa mení nájomca, ktorým je nová firma Jaroslava Lušňáka namiesto pôvodnej, ktorá skončila v likvidácii. Zavádza sa 6 bezodplatných ľadohodín pre mládež v čase od 6:00 do 20:00 a rovnako sa schvaľuje investícia do kabín. Zástupcovia mladých hokejistov požadovali presnejšiu špecifikáciu hodín, kedy majú mať k dispozícii ľad a krasokorčuliari bojovali o to, aby sa na ľad v tejto sezóne vôbec dostali v dostatočnom rozsahu a nehrozil koniec klubu. Z ich požiadaviek sa do dodatku napokon nedostalo nič, ale majú prísľub, že vedenie mesta bude situáciu sledovať a snažiť sa hľadať riešenie. Dodatok zmluvy obsahujúci tieto body radnica zatiaľ nezverejnila, takže zrejme nie je podpísaný a tak ani účinný.

Podľa dostupných informácií sa zatiaľ neuskutočnilo ani stretnutie všetkých troch zainteresovaných strán, kde by sa mali riešiť taktiež otázky podnájomnej zmluvy medzi HK Havrani a nájomcom štadiónu. Najpodstatnejším problémom pre mládež hokejistov a krasokorčuliarov je nedostatok ľadohodín v pre nich akceptovateľnom čase. Nájomca tvrdí, že musí prenajímať ľad tretím subjektom, aby zarobil na prevádzku respektíve predovšetkým na platy zamestnancov. Mesačne vraj na tento účel potrebuje  8-tisíc eur. Za prenájmy ľadu platia hobby hráči, firmy, ale dokonca aj krasokorčliari. Tí dostávajú ľad skoro ráno zadarmo. Ak ho chcú tesne popoludní, musia zaplatiť 50 eur a neskôr 100 eur. Vo večerných hodinách pre nich platí rovnaká komerčná cena 120 eur ako pre akýkoľvek iný subjekt. Nájomca, teda Jaroslav Lušňák, hovorí, že bez peňazí z nájmov prevádzku zimného štadióna neutiahne.

Reklama

Peniaze však sú, len sa „vyhadzujú von oknom“. Pri zháňaní podkladov a informácií k téme zimného štadióna som sa dostal k viacerým zaujímavým skutočnostiam, ktoré hovoria o tom, ako Mesto Piešťany prišlo za roky trvania zmluvy s hokejovou sro-čkou o desiatky tisíc eur. O reakciu a vysvetlenie som chcel požiadať aj pána Lušňáka, ten však odmietol pre pnky.sk poskytnúť stanovisko.

 

Reklama

O čo ide?

Mesto Piešťany sa zmluvne zaviazalo preplácať nájomcovi zimného štadióna energie, ktoré pri prevádzke minie. Za posledné roky to bola plná výška ceny minutých energií, čo predstavuje číslo rádovo vo výške 200-tisíc eur. Vlani zaplatilo mesto za vodu, plyn a elektrinu na zimnom štadióne necelých 190-tisíc eur. V tomto roku je v rozpočte vyčlenených 150-tisíc eur, ale na radnici už majú žiadosť o dofinancovanie energií opäť v plnej výške.

Mechanizmus funguje tak, že spoločnosť prevádzkujúca zimný štadión je prihlásená na odber energií, príde jej faktúra od dodávateľa a tú pošle mestu, aby zaplatilo. Faktúra je vystavená na Športový hokejový klub 37 Piešťany a je vystavená s DPH. Podľa informácií z listu, ktorým J. Lušňák žiada preplatenie faktúry, je firma platcom DPH a preto si vraj musí originál faktúry nechať v účtovníctve. Samospráve posiela iba kópiu faktúry. Mesto Piešťany následne platí plnú sumu vrátane DPH.

A tu je kameň úrazu a neskutočného plytvania, pričom potom peniaze chýbajú napríklad v športe, sociálnych službách, či školách. Po správnosti ak je nájomca platcom DPH a faktúra vystavená na neho, mal by platbu uhradiť. Mestu Piešťany by ju mal následne refakturovať, avšak už v sume bez DPH, keďže tú si uplatní od štátu. Mesto Piešťany a jeho obyvatelia by tak ročne ušetrili okolo 30 000 eur. Presne tento postup by volili aj odborníčky na účtovníctvo, ktoré redakcia nášho portálu požiadala o vyjadrenie. (UPDATE 8.11.2019 – podľa následných reakcií viacerých odborníkov po zverejnení tohto článku, refakturácia nie  správny pojem. Jedna z pomenovaných možností je, že Mesto Piešťany by malo uhradiť priamo nájomcovi sumu bez DPH na základe žiadosti o preplatenie v zmysle uzatvorenej zmluvy, alebo by mal nájomca uhrádzať dodávateľovi energií DPH a Mesto Piešťany dodávateľovi sumu bez DPH. V každom prípade sa všetci zhodujú, že nie je dôvod, aby Mesto uhrádzalo DPH a veci musia byť jasne vyšpecifikované v zmluve).

Zrazu, má  samospráva voľné prostriedky, ktoré by mohli putovať napríklad k hokejistom a krasokorčuliarom. Tí ich potom môžu použiť na „nákup“ ľadu v čase, kedy musí byť predávaný podľa Jaroslava Lušňáka v komerčnej cene.  Samozrejme toto všetko za predpokladu, že spoločnosť Športový hokejový klub 37 Piešťany otvorí svoje účtovníctvo a preukáže, v zmysle pôvodnej zmluvy, že ide o primeranú podnikateľskú aktivitu a zdokladuje všetky príjmy plynúce z prenájmu ľadu, ale aj iných častí zimného štadióna, či bufetu.

Za zamyslenie stojí aj celková zmena mechanizmu financovania energií. Nebolo by lepšie, ak by peniaze dostávali deti z HK Havrani a krasokorčuliarskeho klubu ako dotáciu, za ktorú by si mohli nakúpiť ľadohodiny? Prečo má peniaze dostávať sročka, ktorá nemá žiadnych hráčov a nefunguje ako športový klub? Momentálne je jej činnosťou predovšetkých prevádzkovanie zimného štadióna.

Pri čítaní materiálov, s ktorými pracuje radnica, a ktoré sme dostali na základe infozákona, vyvstáva ešte jedna otázka. Načo je Športovému hokejovému klub 37 Piešťany originál faktúry z dôvodu platcovstva DPH. Ak komplet faktúru uhrádza Mesto Piešťany, do účtovníctva firmy by nemala vstupovať, maximálne v nejakej evidencii. Opýtal by som sa na to priamo pána Lušňáka, ale nechce komunikovať. Určite však na to majú priestor členovia dozornej rady spoločnosti, ktorí sú poslancami mestského zastupiteľstva a zvolili ich občania.

Tomáš Hudcovič

Populárne články