Connect with us

Kultúra

O budúcnosti parku rozhoduje ministerstvo kultúry

Published

on

Reklama

Rezort sa momentálne zaoberá odvolaniami viacerých súkromných vlastníkov pozemkov na území, ktoré Pamiatkový úrad SR vyhlásil v apríli za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Argumentujú tým, že práve ich parcela nemá pamiatkovú hodnotu a zvýšená ochrana by obmedzila ich vlastnícke práva.

[singlepic id=9444 w=320 h=240 float=right]Pamiatkári vyhlásili piešťanský mestský park za NKP už vlani. Ministerstvo kultúry však toto rozhodnutie zrušilo. Dôvodom mali byť procesné chyby. Všetko sa rozbehlo odznova začiatkom tohto roka. V apríli sa obe strany – vlastníci a pamiatkári – stretli na obhliadke a koncom apríla bol park vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku opäť. Vlastníci sa okamžite voči tomuto rozhodnutiu odvolali.

Reklama

Darina Brósková z Pamiatkového úradu koncom mája pre PNky povedala, že proces, na konci ktorého bude park Národnou kultúrnou pamiatkou, môže trvať ešte niekoľko mesiacov. „Môžu nastať tri prípady: buď ministerstvo odvolanie zamietne a rozhodnutie pamiatkového úradu potvrdí, alebo rozhodnutie pamiatkového úradu zruší, alebo nariadi obnovu konania. Lehota na odvolanie práve uplynula, odvolali sa Slovenské liečebné kúpele Piešťany a súkromní vlastníci pozemkov.“

Navrhovaná hranica parku ako národnej kultúrnej pamiatky je definovaná na základe historických dokumentov a máp. Zo severu je určená Kuzmányho ulicou, z východu Nábrežím Ivana Krasku, z juhu je vymedzená komunikáciou, ktorá tvorí pokračovanie Kolonádového mosta a z juhozápadu je daná zástavbou na ulici Beethovenova. Západnú hranicu parku tvorí ulica Pod Párovcami.

Reklama

[singlepic id=9443 w=320 h=240 float=left]„Mestský park má svoju historickú hodnotu. Pokiaľ bude vyhlásený za NKP, zvyšuje sa jeho ochrana proti poškodeniu, zničeniu a za udržiavanie dobrého stavu. Ochrana kultúrnych pamiatok však prináša obmedzenia predovšetkým ich vlastníkom, preto je potrebné si uvedomiť, čo je predmetom ochrany. Vlastník je povinný vykonávať na svoje náklady základnú ochranu kultúrnej pamiatky, užívať ju v súlade s jej pamiatkovou hodnotou, sprístupniť ju za účelom výskumu a dokumentovania atď. Okrem povinností dáva súčasná legislatíva aj určité výhody a úľavy. Napríklad je možné žiadať o poskytnutie štátnej pomoci prostredníctvom finančných príspevkov,“ vysvetila Eva Pobjecká, vedúca odboru správy Mestského úradu v Piešťanoch.

[nggallery id=449]

Autor: db

Populárne články