Connect with us

Kultúra

Music festival Piešťany bude premiérovo súčasťou Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny

Published

on

Reklama

Zástupcovia Domu umenia predstavili v pondelok 22. mája na tlačovej konferencii program, tému a sprievodné podujatia 62. ročníku music festivalu Piešťany. Kontinuita podujatia nebola od jeho založenia v roku 1956 nikdy prerušená a patrí k historicky najstarším a umelecky najzaujímavejším sviatkom hudby na Slovensku. Festival síce tento rok nezískal finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia, ale riaditeľka Domu umenia Edita Bjeloševičová spolu s predsedom festivalového výboru a riaditeľom umeleckého súboru Lúčnica Mariánom Turnerom vyzdvihli prístup Mesta Piešťany i osobnú iniciatívu Lenky Slimákovej, Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja. Organizátori pripravili v termíne 2. júna až 14. júla bohatý program sľubujúci mimoriadne umelecké i spoločenské zážitky na koncertoch, výstavách i filmových večeroch. Festival bude navyše premiérovo súčasťou Otvorenia letnej kúpenej sezóny.

Reklama

Okrem koncertov významných domácich orchestrálnych telies akými sú Slovenský komorný orchester, Slovenská filharmónia a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, sa predstavia i komorné telesá – Moyzesovo sláčikové kvarteto, inštrumentálne duo v skladbách pre organ a trombón, súbor starého jazzu a swingu Fats Jazz Band a zoskupenie štyroch hráčov na kontrabasy Bass Band. Premiérovo zaznie symfonická tvorba aj z filmového plátna v kine Domu umenia. V podaní jedného z najlepších svetových orchestrov – Berlínskej filharmónie, budeme môcť počuť a vidieť v priamom prenose slávnu 9. symfóniu Antonína Dvořáka „Novosvetskú“ pod taktovkou dirigenta Gustavo Dudamela.

Veľké javiskové hudobné, vokálne a tanečné formy budú reprezentovať Štátna opera Banská Bystrica so slávnou operetou Čardášová princezná, Těšínske divadlo z Českej republiky s pôvodným muzikálom František z Assisi a Umelecký súbor Lúčnica s reprezentačným výberom tanečných choreografií, inštrumentálnych melódií a spevov slovenského folklóru z hlavných domácich regiónov.

Reklama

V programe tohtoročného festivalu sa jedinečným spôsobom spája tradícia i nový pohľad na umenie. Na jednej strane je to história a pamäť národa hodná úcty a obdivu a na druhej strane nová energia, mladosť a dravosť v umeleckom vyjadrovaní. Tieto zdanlivo protichodné smery vďaka festivalovému dianiu spolu zarezonujú v nádhernej symbióze. K takým podujatiam budú patriť oslavy významných životných jubileí veľkých osobností nášho kultúrneho života, ktoré si pripomenieme počas mfP 2017. Sú to deväťdesiatiny prvej dámy činohry SND pani Márie Kráľovičovej, hudobných skladateľov Milana Nováka a Ladislava Burlasa a hlavného choreografa a umeleckého šéfa Lúčnice Štefana Nosáľa. Pripomenieme si osemdesiate narodeniny emeritného rektora VŠMU a vynikajúceho flautistu Miloša Jurkoviča a šesťdesiatiny skladateľa, dirigenta a klaviristu Petra Breinera. V spolupráci s nimi, či v ich dielach sa predstavia vynikajúci domáci i zahraniční sólisti akými sú harfistka Katarína Turnerová, klavirista Pavel Gililov, huslista Ewald Danel, trúbkár Stanislav Masaryk, organisti Peter Mikula a Stanislav Šurín, hráč na trombón Juraj Mitošinka, ako aj kvarteto lesných rohov hráčov orchestra Slovenskej filharmónie.

Nový mladý pohľad na hudobnú interpretáciu svetových diel budú tvoriť hráči novozaloženého Slovenského mládežníckeho orchestra a Symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave. Obe tieto telesá vystúpia na festivalovom pódiu premiérovo. Súčasťou programu budú aj promenádne koncerty na kúpeľnom ostrove v podaní salónneho orchestra z Ostravy, ktoré už tradične patria k obľúbeným oddychovým koncertom určeným pre kúpeľných hostí.

Podujatia mfP 2017 sa budú konať v Dome umenia, v kongresovej sále SLK, v hoteli Thermia Palace i na kúpeľnom ostrove. Počas festivalu sa budú konať zaujímavé výtvarné a fotografické výstavy. Všetkým návštevníkom 62. mfP 2017 želáme veľa nezabudnuteľných zážitkov spojených s krásnym umením.

Program 62. music festival PIEŠŤANY

PIATOK / 2. 6. / FRIDAY
19.00 Dom umenia – terasa / House of Art – Terrace
Slávnostné fanfáry / Ceremonial fanfares
CORNI DI BRATISLAVA
Karol Nitran – umelecký vedúci / artistic leader
Tradičné fanfáry ohlasujúce otvorenie 62. mfP / Traditional festive opening ceremony of the 62nd mfP

PIATOK / 2. 6. / FRIDAY
19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall
Otvárací koncert 62. mfP / Opening concert of the 62nd mfP
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER / SLOVAK CHAMBER ORCHESTRA
Ewald Danel – husle, umelecký vedúci / violin, artistic leader
Katarína Turnerová – harfa / harp
Peter Mikula – organ / organ
Antonio Vivaldi, Milan Novák, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart
Slávnostný otvárací koncert 62. ročníka mfP spojený s festivalovou premiérou skladieb slovenského autora Milana Nováka k jeho 90. narodeninám / Festive opening concert of the 62nd mfP associated with the festival première of the Slovak composer Milan Novák, dedicated to his 90th anniversary

UTOROK / 6. 6. / TUESDAY
19.00 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall
Martin Kákoš – Jaroslav Moravčík – Gabo Dušík – Martin Sarvaš
František z Assisi / Francis of Assisi
TĚŠÍNSKE DIVADLO (ČR) / TĚŠÍN THEATRE (Czech Republic)
Jaroslav Moravčík – choreografia a réžia / choreography and direction
Pôvodný slovenský muzikál – strhujúce moderné divadlo s veľkolepou scénickou, kostýmovou a dizajnovou výpravou / The original Slovak musical – a breathtaking modern theater with spectacular scenic, costume and stage design

ŠTVRTOK / 8. 6. / THURSDAY
10.00 a 12.00 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall
William Shakespeare – Sergej Sergejevič Prokofiev
Rómeo a Júlia / Romeo and Juliet
SYMFONICKÝ ORCHESTER SLOVENSKÉHO ROZHLASU /
SLOVAK RADIO SYMPHONY ORCHESTRA
Anton Popovič – dirigent / conductor
Robo Jakab, Marián Miezga, Martin Hronský, Marián Prevendarčík, Sáva Popovič a študenti Konzervatória v Bratislave – herci / actors
Adela Banášová – sprievodné slovo / presenter
Výchovno – vzdelávací projekt realizovaný v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom / Creative and educative music project in the collaboration with the Trnava Self-governing Region

PIATOK / 9. 6. / FRIDAY
19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall
Z nového sveta / From the New World
BERLÍNSKA FILHARMÓNIA / BERLINER PHILHARMONIKER
Gustavo Dudamel – dirigent / conductor
John Adams, Antonín Dvořák
Priamy prenos z koncertu jedného z najlepších svetových orchestrov v HD kvalite / Live broadcast of one of the world best orchestras in HD quality

PONDELOK / 12. 6. / MONDAY
19.30 Dom umenia – malá sála / House of Art – Chamber hall
Swinguj ! / Let’s swing!
FATS JAZZ BAND
Ladislav Fančovič – umelecký vedúci / artistic leader
Pôvodný hot-jazz a swing 20-tych až 40-tych rokov minulého storočia vás v podaní deväťčlenného orchestra zavedie do dôb noblesy, elegantných rób a horúcich večierkov / The original hot-jazz and swing of the 20s to 40s of the last century will introduce you to the era of nobility, elegant clothes and hot parties
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

PONDELOK / 19. 6. / MONDAY
19.00 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall
Emmerich Kálmán
Čardášová princezná / The Csárdás Princess
ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA / STATE OPERA BANSKÁ BYSTRICA
Ján Procházka – dirigent / conductor
Imre Halasi – réžisér / director
Jedna z najslávnejších operiet v podaní sólistov, zboru, baletu a orchestra Štátnej opery Banská Bystrica / One of the most famous operetas performed by the soloists, chorus, ballet and orchestra of the State Opera Banská Bystrica

ŠTVRTOK / 22. 6. / THURSDAY
19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall
Rapsódia v modrom / Rhapsody in Blue
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA / SLOVAK PHILHARMONIC ORCHESTRA
Peter Breiner – dirigent / conductor
Pavel Gililov – klavír / piano
Peter Breiner, George Gershwin, Modest Petrovič Musorgskij
Festivalový koncert Slovenskej filharmónie, spojený so životným jubileom známeho slovenského klaviristu, skladateľa a dirigenta Petra Breinera / Festival concert of the Slovak Philharmonic Orchestra associated with the live anniversary of the famous Slovak soloist, composer and conductor Peter Breiner

PONDELOK / 26. 6. / MONDAY
19.30 Danubius Health Spa Resort Thermia Palace
Basy tvrdia muziku / Solo for Double Basses
BASS BAND
Ján Krigovský, Ján Prievozník, Metod Podolský, Marián Vavro – kontrabasy / double basses
Diela svetových hudobných majstrov v jedinečných úpravách pre štyri kontrabasy / Famous music pieces by world composers arranged for the band of four double basses

UTOROK / 27. 6. / TUESDAY
19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall
Lúčnica
Tanečný súbor so svojimi sólistami
Orchester a spevácka skupina
Martin Sleziak – primáš, husle | concert master, violin
Štefan Nosáľ – choreografia | choreography
Svetozár Stračina, Tibor Andrašovan, Miroslav Šmíd, Peter Parničan, Martin Budinský – hudba | music
Reprezentačný tanečno – hudobný program Umeleckého súboru Lúčnica mapujúci charakteristické regióny Slovenska v tvorbe jej hlavného choreografa a umeleckého vedúceho. Predstavenie je venované životnému jubileu – 90. narodeninám prof. Štefana Nosáľa / Dance and music show performance of the Slovak National Foklore Ballet Lúčnica. Dances and melodies from the main cultural Slovak regions in the choreographies of the artistic director prof. Štefan Nosáľ. The performances is dedicated to his 90th anniversary.

ŠTVRTOK / 29. 6. / THURSDAY
19.30 Dom umenia – malá sála / House of Art – Chamber hall
Štyria hudci / Four Fiddlers
MOYZESOVO KVARTETO / MOYZES QUARTET
Jozef Horváth – 1. husle / 1st violin
Fratinšek Török – 2. husle / 2nd violin
Alexander Lakatoš – viola / viola
Ján Slávik – violončelo / violoncello
Joseph Haydn, Alexander Moyzes, Ladislav Burlas, Bedřich Smetana
Majstrovský recitál sláčikového kvarteta spojený so životným jubileom slovenského skladateľa a pedagóga prof. Ladislava Burlasa / String quartet master recital associated with the live anniversary of the Slovak composer and pedagouge prof. Ladislav Burlas

1. 7. – 8. 7. denne / daily
20.00 Kúpeľný ostrov, hudobný pavilón Harmony / Spa Island, Music Pavilion Harmony
3.7. Hotel Splendid – terasa / Hotel Splendid – Terrace
Koncerty na promenáde / Concerts at the Promenade
SALONNÍ ORCHESTR OSTRAVA (ČR) /
OSTRAVA SALOON ORCHESTRA (CZECH REPUBLIC)
Petr Kabil – dirigent / conductor

PONDELOK / 10. 7. / MONDAY
19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall
KOMORNÝ KONCERT / CHAMBER CONCERT
Stanislav Šurin – organ / organ
Juraj Mitošinka – trombón / trombone
Johann Sebastian Bach, Jean Baptiste Loeillet, Giovanni Martini Cesare, Stanislav Šurin, Bruce Campbell, Jeffrey Agrell, Petr Eben, Leonard Bernstein, Michael Davis, Louis Vierne
Komorný koncert originálneho spojenia dvoch hudobných nástrojov – organu a trombónu / Chamber concert of two unique music instruments – organ and trombone

UTOROK / 11. 7. / TUESDAY
19.30 Kongresové centrum, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. /
Convention Center, Slovak Health Spa Piešťany, Inc.
Hudobná mládež / Musical Youth
SLOVENSKÝ MLÁDEŽNÍCKY ORCHESTER / SLOVAK YOUTH ORCHESTER
Benjamin Bayl (AUS), dirigent / conductor
Stanislav Masaryk – trúbka / trumpet
Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Nepomuk Hummel, Ludwig van Beethoven

PIATOK / 14. 7. / FRIDAY
19.30 Kongresové centrum, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. /
Convention Center, Slovak Health Spa Piešťany, Inc.
Záverečný koncert 62. mfP / Closing concert of the 62nd mfP
SYMFONICKÝ ORCHESTER KONZERVATÓRIA V BRATISLAVE / BRATISLAVA CONSERVATORY SYMPHONY ORCHESTRA
Juraj Jartim – dirigent / conductor
Anabela Patkolo – husle / violin
Katarína Porubanová – mezzosoprán / mezzo-soprano
Miloš Biháry – klavír / piano
Štefan Horváth – tenor / tenor
Max Bruch, Ludvig van Beethoven, Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Peter Iľjič Čajkovskij
Koncert poslucháčov Konzervatória v Bratislave so svojimi sólistami / Concert of the Bratislava Conservatory symphony orchestra with the soloists

SPRIEVODNÉ PODUJATIA MFP 2017
2. 6. – 30. 6.
Tibor Hamza „ ABSTRAKT G II “ – umelecká výstava

2. 6. – 30.6.
JUBILANTI
dokumentárna výstava venovaná významným osobnostiam slovenskej kultúry, ktorí sa v roku 2017 dožívajú okrúhleho životného jubilea.
Mária Kráľovičová – divadlo, film „90“
Štefan Nosáľ – tanečník, choreograf, pedagóg „90“

Výstava bude venovaná pani Márii Kráľovičovej (čestnej občianke Mesta Piešťany) a profesorovi Štefanovi Nosáľovi (zakladateľovi US Lúčnica). Na slávnostnej finisáži dňa 29.6. 2017 o 17.00 hodine za osobnej prítomnosti prof. Ladislava Burlasa bude interpretované jeho dielo. Slávnostného večera by sa mali zúčastniť osobne všetci traja jubilanti.

Ďalším oslávencom:
Milan Novák – skladateľ, aranžér, dirigent, organizátor „90“
Miloš Jurkovič – flautista, pedagóg, organizátor „80“
Peter Breiner – skladateľ, dirigent, sólista, aranžér „60“
budú venované počas 62. mfP jednotlivé koncerty zaradené do festivalovej dramaturgie.

1. 7. – 31. 8.
UMENIE V PARKU 2017
obrazy, sochy – umelecká výstava

3.7. – 13.8.
Naďa Mikolášiková – Ábelová
obrazy, plastiky – umelecká výstava venovaná životnému jubileu

15. 8. – 10.9.
Alojz Majerník „Kytice“
obrazy – umelecká výstava venovaná životnému jubileu

Výstavy sa konajú vo výstavných priestoroch Domu umenia Piešťany /
Exhibition premises – House of Art – Exhibitions are open:
utorok – piatok / Tuesday – Friday 14.00 – 17.00
sobota – nedeľa / Saturday – Sunday 14.00 – 18.00
pondelok zatvorené / Monday closed

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Hlavní usporiadatelia: US Lúčnica, Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany, SLK Piešťany a.s.
Partneri: TTSK, VACUUMSCHMELZE, ON-SEMICONDUCTOR
Mediálni partneri: SOZA, Rádio Devín, Hudobný život

PREDPREDAJ VSTUPENIEK / TICKETS
DOM UMENIA / HOUSE OF ART
Nábrežie Ivana Kraska 1: Pokladňa / Box Office
Pondelok – piatok: 14.00 – 17.00 a hodinu pred predstavením, www.ticketportal.sk
Monday – Friday: 2pm – 5pm and 1 hour before the event beginning, www.ticketporta.sk
Rezervácie/ Reservation: dom-umenia@slovanet.sk t.č. 033/2458001 alebo 033/2458100

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, A.S./SLOVAK HEALTH SPA PIEŠŤANY, INC.
Hotelové recepcie nepretržite / Hotel receptions nonstop
Kongresové centrum – pokladňa: hodinu pred začiatkom programu
Convention Center – 1 hour before the event beginning

Festival sa koná s finančnou podporou Mesta Piešťany
S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča

-TS Mgr. art. Marián Turner, predseda festivalového výboru MFP-

Populárne články