Connect with us

Kultúra

Mesto ocení mladých literátov

Published

on

Reklama

Podporiť zapájanie žiakov do súťaží, ktoré sú zamerané na rozvoj nadaných detí, tvorbou krátkych umeleckých útvarov podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí o slovenský jazyk, estetické cítenie a kreativitu si kladie za cieľ Literárna súťaž 2014, ktorú organizuje Mesto Piešťany v spolupráci s mestskou knižnicou. Päť piešťanských základných škôl odovzdalo do piateho ročníka súťaže, ktorú vyhlasuje primátor, spolu 32 literárnych príspevkov. Z toho bolo dvanásť z oblasti poézie a 20 próz.

deti-ziaci-prvaci-skola-2

Reklama

REKLAMA
Plesen_banner w

Svoje príspevky zaslali do súťaže žiaci I. a II. stupňa ZŠ Vajanského, Holubyho, Mojmírova, Brezová a Scherera. Súťaže na Zimnú tému so svojou poéziou alebo prózou sa mohli zúčastniť malí autori v kategórii žiakov 4. – 6. tried a starší zo siedmeho až deviateho ročníka. Víťazné práce školských kôl postúpili do mestského kola, kde ich bude opäť posudzovať hodnotiaca komisia. Ako informovala Elena Skovajsová z referátu školstva Mestského úradu, slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien za prvé až tretie miesto v jednotlivých kategóriách sa uskutoční už túto stredu 10. decembra o 10,00 h v Mestskej knižnici Mesta Piešťany. Víťazi budú mať možnosť svoje diela aj predniesť a vybrané práce budú v knižnici aj vystavené. V programe vystúpia tiež žiaci Základnej umeleckej školy Piešťany.

Reklama

(red, ilustr. foto:  mp)

 

Populárne články