Connect with us

Kultúra

Knihy sú mu priateľmi, učiteľmi aj inšpiráciou

Published

on

Reklama

Výstavu grafík, fotografií drevených plastík poľského výtvarníka Zbigniewa Niemieca z Ustrone s názvom Libri amici, libri magistri / Knihy priateľmi, knihy učiteľmi, otvorili v Piešťanskom informačnom centre v piatok 19. septembra.

Vernisáže, ktorá sa uskutočnila ako sprievodné podujatie septembrového Svetového dňa cestovného ruchu, sa ako hostia zúčastnili aj zástupcovia mesta Ustroń – riaditeľka Odboru školstva, kultúry, športu a turistiky Danuta Koenig a riaditeľ Spoločnosti pre styk so zahraničím Andrzej Piechocki. Hostí z Poľska privítal viceprimátor Piešťan Timotej Miština a riaditeľka knižnice Margita Galová.

Reklama

P1020770

Poľské mesto patrí medzi partnerov, s ktorými Mesto Piešťany a piešťanská knižnica dlhodobo rozvíja spoluprácu v oblasti kultúry. „V októbri 2011 sa v priestoroch Múzea mesta Ustroń uskutočnila medzinárodná výstava Karikatúra a jazz, spojená s prezentáciou a výstavou tvorby významného piešťanského karikaturistu a architekta Boba Perneckého s názvom  Človekopis,“ uviedla  Martina Márová z Mestskej knižnice Mesta Piešťany. „O rok neskôr sme v Ustroni prezentovali diela významných českých, maďarských, poľských a slovenských karikaturistov na spoločnej výstave pod názvom O kúpeľoch s úsmevom.“ V tomto roku do partnerského mesta v Poľsku v rámci otvorenia letnej kúpeľnej sezóny poputovala medzinárodná výstavu karikaturistov zo Slovenska, Čiech a Poľska: Slnko – voda – zdravie, ktorá vznikla pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch a predtým ju mohli vidieť aj návštevníci PIC-ka. Výstava Zbigniewa  Niemieca potrvá do 15. októbra.

Reklama

P1020782

O autorovi:

Zbigniew Niemiec pochádza z Ustrone, je absolventom Pedagogického inštitútu vo Wroclavi. Pôsobil ako pedagóg, neskôr ako zástupca starostu na Mestskom úrade vo Wiśle, vedúci Strediska športu a rekreácie vo Wiśle,  riaditeľ tešínskej pobočky cestovnej kancelárie Orbis, vedúci vydavateľstva v Ustroni.  Bol členom redakčnej rady prvých čísel ustroňských novín – „Gazety Ustrońskiej“. V roku 1998 vydal knihu esejí predtým publikovaných v „Gazecie Ustrońskiej“. s názvom „Kaj idziesz, człowiecze?“ (Kam kráčaš, človeče?). Je spoluzakladateľom výtvarnej skupiny „Brzimy“, ktorá vznikla vo Wisle, ako aj autorom „Wiślaczka“ – maskota mesta Wisła. Jeho tvorba zahŕňa práce z oblasti úžitkovej grafiky, plagáty, ilustrácie kníh poézie a neperiodických vydavateľstiev, firemné logá i ex librisy. Z výtvarných techník využíva hlavne perokresbu, rezbárstvo a fotografiu. Svoje práce vystavoval na individuálnych aj kolekt. výstavách vo viacerých krajinách Európy. Je držiteľom ocenenia Zaslúžilý pracovník kultúry, ktoré udeľuje poľský minister kultúry.

(Text: M. Marová/red, foto: Tomáš Hudcovič)

REKLAMA

pnky_1-ab-contact-sept

Populárne články