Connect with us

Aktuality

Financií bude tento rok viac, dostane sa aj na cesty, parkoviská a školy

Published

on

Reklama

Mestské zastupiteľstvo v stredu 27. júla schválilo okrem zvýšenej dotácie pre hokejistov viac ako  dvadsiatku ďalších zmien v programovom rozpočte na tento rok. Dôvodom bol najmä vyšší ako predpokladaný príjem z podielových daní  a dividend, spolu 470-tisíc a zákonná povinnosť mesta urobiť rozpočtové opatrenia s dopadom na výšku príjmov či výdavkov do 31. augusta. Na rad by sa tak v tomto roku mali dostať aj rekonštrukcie a opravy ciest, či budov základných a materských škôl.

ZŠ F.E (4)K bodu 5 sa poslanci sa kvôli dlhej diskusii ohľadom hokeja prepracovali až okolo pol siedmej večer.  Zasekli sa i pri hlasovaní o schválení tejto položky rozpočtu, ktoré dopadlo inak ako pri schvaľovaní dodatku zmluvy s ŠHK 37.  Po krátkej prestávke a porade kompetentných ho vyhlásil viceprimátor Michal Hynek, ktorý rokovanie počas tohto bodu viedol, za zmätočné a prítomní si schvaľovanie znovu zopakovali. Nakoniec odsúhlasili všetky navrhované, a tiež niektoré pridané body, ktoré vyplynuli z rokovaní komisií.

Reklama

Sumu 470-tisíc eur poslanci rozdelili takto: na výmenu mantinelov Zimného štadióna pridali 15-tisíc, k pôvodne rozpočtovaným 20-tim. Ďalších 50-tisíc schválili na dofinancovanie energií v Easton aréne. Na Kompostáreň a zberný dvor, ktoré by mali byť postavené z eurofondov,  doplnili 22-tisíc na ďalšie výdavky, spojené s projektom. Desaťtisíc eur pôjde na realizáciu parkoviska pri domoch na ulici A. Hlinku – oproti Prioru. Vybudovania cesty a chodníka sa dočkajú aj obyvatelia sídliska Heinola, kde chýba časť komunikácie za hotelom Máj.  Ďalších 70-tisíc je určených pre parkoviská na uliciach Vážska, Teplická (Pentagon) a Nikola Teslu.

Mestská polícia by mala dostať novú techniku, ide o takzvaný MP manager program. Systém je určený na zefektívnenie práce polície, viac sa mu budeme venovať v samostatnom článku.

Reklama

Na zoptimalizovanie a aktualizáciu súčasného stavu  Mestskej autobusovej dopravy schválilo MsZ 30-tisíc eur.  Financie na jej uskutočnenie sa pokúsi radnica získať z prostriedkov EÚ, operačného programu životné prostredie. Na nutné opravy budov Základných a materských škôl podľa požiadaviek riaditeľov pôjde 10-tisíc eur a ďalších 20-tisíc im pridali na plánované rekonštrukcie.

Zastupiteľstvo júl (12)Pättisíc  schválil zbor aj na rozšírenie softvéru Mesta Piešťany. Jeho súčasťou by mal byť okrem certifikovanej registratúrnej knihy a personálneho asistenta aj modul grafického rozpočtu, ako prostriedku na transparentnú prezentáciu jeho priebežného čerpania na webovú stránku mesta. Ďalších 3,5 tisíc bude použitých na nové ortofotmapy zo snímkovania mesta, pretože tie, ktoré radnica v súčasnosti používa, majú už viac ako 10 rokov.

IMG_0731Avizovanej rekonštrukcie sa dočká aj ulica Andreja Hlinku, od obchodného domu Kocka až po stanicu. Niektorí poslanci v diskusii navrhovali navrhované peniaze presunúť na Sládkovičovu v centre, kde sa už na minulom rokovaní odsúhlasila prvá etapa. Podľa vyjadrenia vedúcej oddelenia stavebných služieb Aleny Horešovej a prednostu Eduarda Strapatého by však druhú etapu do konca roka nestihli urobiť, kým A. Hlinku áno, pretože tu je betónové podložie, ktoré si vyžaduje iba nový povrch, kým na Sládkovičovej je treba ísť do hĺbky.

Ďalšie drobné zmeny sa týkali preformulovania či doplnenia drobnejších zabudnutých položiek. Dostalo sa však aj na kultúru, kde sa po požiadavke Komisie pre kultúru a názvoslovie presun navrhovaného zvyšku z dotácií v sume 1390 eur doplnil o ďalších 1610 €. Na strategický dokument – koncepciu tohto odvetvia mesta tak pôjdu spolu tri tisícky.

mestský úrad 2_resizePo úpravách výdavkovej časti, zostalo mestu na príjmovej stránke rozpočtu ešte necelých sedemdesiattisíc eur, ktoré si zatiaľ ponechalo ako rezervu.  Úspora môže byť dokonca ešte vyššia, ak sa radnici podarí pri niektorých výdavkoch vysúťažiť nižšiu ako plánovanú sumu.

-ad-, ilustr. foto: archív PNky

Populárne články