Connect with us

Koktail

Správate sa ekologicky? Vypočítajte si, akú stopu zanechávate

Published

on

Reklama

Či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie prírodných zdrojov a služieb, ktoré nám poskytuje Zem prostredníctvom svojich ekosystémov. Každý z nás za sebou zanecháva menšie alebo väčšie pozostatky na životnom prostredí, v závislosti od toho akým životom žije a ako sa správa k svojmu okoliu. Ekologická stopa vyjadruje vplyv ľudských aktivít na planétu Zem prostredníctvom plochy zemského povrchu, ktorú by sme potrebovali na naplnenie svojich každodenných aktivít a konzumného životného štýlu. Zároveň zisťuje, či sú naše nároky férové voči ostatným obyvateľom Zeme a v súlade s jej biologickou kapacitou. Vašu ekologickú stopu si môžete vypočítať tu.

vypocet

Reklama

Ekologickú stopu je možné vypočítať pre jednotlivca, školu, organizáciu, mesto alebo štát. Predstavuje celkové množstvo územia potrebného na zabezpečenie všetkého, čo spotrebúvame od energie, cez vodu, potraviny, oblečenie, materiály, až po zneškodnenie odpadu, ktorý pritom vytvárame. Väčšia ekologická stopa pritom znamená väčší vplyv na prírodu a na našu planétu. Vďaka medzinárodnému obchodu naša stopa často pozostáva z územia roztrúseného po celom svete. Ekologickú stopu si v okrese Piešťany vypočítala napríklad Základná škola s MŠ v Sokolovciach, ktorej priemerná potreba na jedného človeka vyšla na 0,2968 globálnych hektárov.

ekostopa sok

Reklama

Výpočet ekologickej stopy je postavený na troch jednoduchých princípoch, týkajúcich sa toho, že vieme zistiť množstvo prírodných zdrojov, ktoré konzumujeme a množstvo odpadu, ktorý produkujeme. Väčšina z týchto zdrojov a odpadu sa dá prepočítať na množstvo zodpovedajúcej biologicky produktívnej plochy Zeme, teda ornej pôdy, pasienkov, lesov, vodnej plochy a zastavanej plochy. Jeden hektár biologicky produktívnej plochy Zeme sa označuje ako globálny hektár – gha, pričom jeden hektár má približne veľkosť jedného futbalového ihriska. Značná časť povrchu Zeme je však pre človeka nedostupná. Je pokrytá svetovým oceánom, púšťami, skalami alebo ľadom. Vzhľadom na to, že máme k dispozícii iba jednu planétu a len jeden ekologický účet, ktorého rozloha predstavuje 51 miliárd hektárov, je dôležité zamýšľať sa nad tým, ako sa k nej správame.

-lt/Zdroj a grafika: ekostopa.sk/Foto: archív-

Populárne články