Úvod Koktail Správate sa ekologicky? Vypočítajte si, akú stopu zanechávate

Správate sa ekologicky? Vypočítajte si, akú stopu zanechávate

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie prírodných zdrojov a služieb, ktoré nám poskytuje Zem prostredníctvom svojich ekosystémov next body. Každý z nás za sebou zanecháva menšie alebo väčšie pozostatky na životnom prostredí, v závislosti od toho akým životom žije a ako sa správa k svojmu okoliu 판도라 영상 다운로드. Ekologická stopa vyjadruje vplyv ľudských aktivít na planétu Zem prostredníctvom plochy zemského povrchu, ktorú by sme potrebovali na naplnenie svojich každodenných aktivít a konzumného životného štýlu 신의나라 버닝헬 다운로드. Zároveň zisťuje, či sú naše nároky férové voči ostatným obyvateľom Zeme a v súlade s jej biologickou kapacitou. Vašu ekologickú stopu si môžete vypočítať tu Download the asx video.

vypocet

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Ekologickú stopu je možné vypočítať pre jednotlivca, školu, organizáciu, mesto alebo štát 스위시 맥스 다운로드. Predstavuje celkové množstvo územia potrebného na zabezpečenie všetkého, čo spotrebúvame od energie, cez vodu, potraviny, oblečenie, materiály, až po zneškodnenie odpadu, ktorý pritom vytvárame. Väčšia ekologická stopa pritom znamená väčší vplyv na prírodu a na našu planétu lg 드라이버 다운로드. Vďaka medzinárodnému obchodu naša stopa často pozostáva z územia roztrúseného po celom svete. Ekologickú stopu si v okrese Piešťany vypočítala napríklad Základná škola s MŠ v Sokolovciach, ktorej priemerná potreba na jedného človeka vyšla na 0,2968 globálnych hektárov kirby games.

ekostopa sok

Výpočet ekologickej stopy je postavený na troch jednoduchých princípoch, týkajúcich sa toho, že vieme zistiť množstvo prírodných zdrojov, ktoré konzumujeme a množstvo odpadu, ktorý produkujeme web square. Väčšina z týchto zdrojov a odpadu sa dá prepočítať na množstvo zodpovedajúcej biologicky produktívnej plochy Zeme, teda ornej pôdy, pasienkov, lesov, vodnej plochy a zastavanej plochy minions subtitles. Jeden hektár biologicky produktívnej plochy Zeme sa označuje ako globálny hektár – gha, pričom jeden hektár má približne veľkosť jedného futbalového ihriska 안드로이드 아프리카 다운로드. Značná časť povrchu Zeme je však pre človeka nedostupná. Je pokrytá svetovým oceánom, púšťami, skalami alebo ľadom. Vzhľadom na to, že máme k dispozícii iba jednu planétu a len jeden ekologický účet, ktorého rozloha predstavuje 51 miliárd hektárov, je dôležité zamýšľať sa nad tým, ako sa k nej správame.

-lt/Zdroj a grafika: ekostopa.sk/Foto: archív-

REKLAMA