Connect with us

Koktail

Predstavujeme občianske združenie Kvas

Published

on

Reklama

Nový seriál o občianskych združeniach a neziskových organizáciách z nášho regiónu predstavuje aktivistov, ktorí svojim pozitívnym prístupom menia veci v Piešťanoch a okolí k lepšiemu. Ako prvým sme položili otázky ohľadom ich činnosti zakladateľom občianskeho združenia Kvas. Odpovedali dvaja z nich – Bruno Jakubec a Aurel Rusnák.

[singlepic id=20891 w=320 h=240 float=right]Kedy Kvas vznikol, kto ho založil a kde sa stretávate?

Reklama

Občianske združenie Kvas vzniklo v roku 2011, registrácia na ministerstve je myslím niekedy z apríla tohto roku. Združenie ako také je teda novozaložené, aktivitami však vo viacerých oblastiach nadväzujeme na našu predchádzajúcu činnosť pod inými organizačnými hlavičkami. V dávnejšej minulosti to bola základná organizácia (ZO) Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) Piešťany, neskôr združenie Živá Planéta. Ľudia v týchto organizáciách nás do istej miery formovali a my teraz pokračujeme v tradícii, ktorú oni pred dvoma desaťročiami založili.

Za formálny vznik združenia zodpovedajú členovia prípravného výboru a zakladajúci členovia. Sú nimi Aurel Rusnák, Peter Demko, Bruno Jakubec, Lenka Sedlačková, Drahomír Stano, Peter Bezák a Paulína Mišíková.

Reklama

Priestorom, v ktorom máme kanceláriu a realizujeme prevažnú väčšinu interiérových aktivít je Stredisko ekologickej výchovy Zrnko v Zavretom Kúte 113. Budova patrí mestu, máme ju spolu s ďalšími organizáciami v prenájme.

[singlepic id=12216 w=320 h=240 float=right]Na akú skupinu ľudí sú aktivity Kvasu zamerané?

Aktivity nie sú zamerané na konkrétnu skupinu ľudí, snažíme sa osloviť čo najširšiu verejnosť. Sme radi ak si každý v našom programe nájde niečo, čo ho nejakým spôsobom obohatí. V budúcnosti by sme sa radi orientovali na aktivity, pri ktorých sa môžu aktívne stretnúť rôzne, či už vekové, alebo záujmové skupiny ľudí. Nerád používam ten termín, ale združenie je orientované skôr lokálne a komunitne. V súčasnosti však prevažuje ťažisko v oblasti ekovýchovných aktivít, kde sa venujeme skôr žiakom základných škôl a mládeži.

Čo je hlavným cieľom a poslaním občianskeho združenia?

Hlavným cieľom činnosti je rozvíjanie nášho vzťahu k prostrediu, ktorého sme súčasťou a vzťahov medzi nami samými. Prostredie je myslené komplexne, aj keď prírodnému sa v súčasnosti venujeme intenzívnejšie. Tomu zodpovedajú aj aktivity. Spolu s víkendovými, komunitne a prírodo-ochranársky orientovanými akciami pre širokú verejnosť, sa venujeme najmä ekologickej a environmentálnej výchove žiakov základných škôl. Radi by sme sprostredkovali zážitky a ukázali rozmanité možnosti hodnotného trávenia voľného času. Poukázali na to, že ak chceme niečo zmeniť alebo vytvoriť stačí len začať. Začať od seba a okolo seba.

[singlepic id=5240 w=320 h=240 float=left]Určite máte množstvo aktivít, ale ktorá bola podľa teba najdôležitejšia, mala najväčší úspech, odozvu…

Asi by som nevedel odpovedať na to, ktorá je najdôležitejšia. To aký význam, tá ktorá aktivita má, záleží od individuálneho stupňa vývoja človeka. Vo všeobecnosti si však myslím, že najväčší zmysel majú akcie, kde spolu niečo zažijeme a je nám dobre. Význam pestrého spektra činností je dlhodobo kumulatívny.

Sú akcie s veľkou návštevnosťou, napríklad Šarkaniáda, kde, ak sa počasie vydarí príde aj sto ľudí. Rodičia sú v prírode so svojimi deťmi, tie sa vybehajú, zahrajú, spolu si opečú klobásku. Strávia príjemné popoludnie.

Na druhej strane návštevnosti sú akcie ako Land Art, ktoré na jednej strane neprilákajú veľa ľudí, keby však aj prišli, nebolo by ľahké adekvátne ich zvládnuť, nakoľko je to skôr komorné stretnutie človeka a krajiny, kde je každý sám za seba. Niekde medzi tými sú pomerne obľúbené remeselné tvorivé dielne. Najbližšia je už túto sobotu, budeme vyrábať slamené ozdoby.

[singlepic id=12221 w=320 h=240 float=right]Najväčšiu zmenu v prístupe ľudí sme zaznamenali v akcii „Príďte pobozkať ropuchu“ (záchrana obojživelníkov na VN Striebornica v Moravanoch). Dvadsať rokov sa do tejto akcie zapájali len niektoré skupiny, nezainteresovaní o nej v podstate nevedeli. Potom čo sme začali túto akciu výraznejšie propagovať, si v pomerne v krátkom čase získala veľkú obľubu. Do akcie sa teraz zapájajú školy, skauti, rodiny, štátna ochrana prírody a mnoho ďalších. Reportáže už robia regionálne, ale aj celoštátne médiá. Pritom sa odvedie kus roboty pre dobrú vec, pričom máme silnú a pozitívnu spätnú väzbu. A to všetko bez veľkých grantov a veľkých rečí. Takto nejako by mala fungovať komunita a aktivita ľudí vo svojom prostredí.

Viaceré ďalšie akcie sme robili či už my sami, alebo v rámci Piešťan po prvý krát (Hry intuitívnej pedagogiky, spomínaný Land art) pričom spätná väzba príde až neskôr. Ak teda hodnotíme úspešnosť podľa záujmu verejnosti, tak najobľúbenejšie je nakupovanie v hypermarkete.

Čo chystáte do budúcnosti?

Nápadov by bolo. Pestrosť a množstvo činností je skôr o možnosti nájsť (zamestnať) niekoho, kto by naše spoločné predstavy realizoval vo väčšej intenzite. Väčšina organizátorov sa pohybuje takmer stále mimo Piešťan, preto boli doteraz mnohé akcie okrem pravidelného eko-krúžku pre žiakov jednorazové a viazané na víkendy.

Aj keď obvykle platí skôr pravidlo, čo aktivista to združenie, budeme veľmi radi, ak si ľudia budú realizovať aj svoje nápady napríklad prostredníctvom nášho združenia. Budeme tým ďalej posilňovať ľudské aj a do istej miery aj materiálne zázemie.

E-mailový kontakt na občianske združenie Kvas je ozkvas@gmail.com, telefonícké 0907 233 730, 0918 088 236, 0949 409 900. Činnosť združenia môžete sledovať ja na Facebooku www.facebook.com/ozKvas.

Populárne články