Connect with us

Koktail

Názvy ulíc v Piešťanoch podľa hradov: Tematín

Published

on

Reklama

Poznáte názvy, alebo mená ulíc na pomerne novom sídlisku v Piešťanoch? Ide o sídlisko za Bodonou na severe mesta. Všetky nesú mená podľa hradov na Považí. Je ich už štrnásť a stále ešte pribúdajú. Likavská, Starohradská, Strečnianska, Budatínska, Lietavská, Hričovská, Súľovská, Považská, Lednická, Košecká, Vršatecká, Trenčianska, Beckovská, Čachtická, Tematínska. Predstavíme vám ich v poradí, v akom sú hrady na Považí od Liptova po Piešťany, samozrejme, aj spolu so samotnými hradmi.

Hrad Tematín a kaštieľ v Lúke nad Váhom, J. Fischer, Wien, medirytina okolo r. 1820.

Medňanský: Ako pohľad plný hnusu, tak sa od krvou poškvrnených zrúcanín odvracia Váh od Čachtíc smerom na východ,….aby sme sa našou plťou neskôr, podľa vyčnievajúceho kostola, dostali čo najkratšou cestou na ruiny hradu Tematín.

Reklama

Hrad leží na rozloženom temene vrchu, kde začína aj úbočie obce Lúka.

Pohľadnica hradu, vydal Tatran, r. 1948.

Na tomto úbočí, ba aj kolo hradu rastú aj nie bežné rastliny, Chudôbka Wahlenbergova, ale aj iné.

Reklama
Takto sa nám ukázal hrad pri príchode od Bezovca.
Pohľad z hlavného nádvoria na obvodové múry.

Medňanský: Meno Tematín sa v starších časoch nikde nevysky- tovalo, ale až keď kráľ Ľudovít I. hrad daroval svojmu pohárnikovi Mikulášovi a jeho bratom, synom to magistra Vavru, zvaného Tóth (Slovák), spomína sa v listine z roku 1368 Tematín ako kráľovský hrad. Neskôr ho vlastnili Ujlakyovci, Thurzovci, no potom na seba upozornil Mikuláš Bercsényi, hlavný veliteľ Rákocziho povstaleckého vojska. On sám seba už nazýval palatínom.

A o ňom hovorí aj najznámejší príbeh hradu Tematín: Po bitke pri Romhányi, 22.1. 1710 sa Rákocziho vojsko celkom rozpadlo.

Vodcovia povstania pochopili, že stroskotali a dohodli sa, že sa stretnú v Poľsku, keď sa predtým každý poponáhľa najskôr domov aby odtiaľ pobral, čo len bude môcť. Bercsényi prišiel na Tematín, dúfajúc že odtiaľ sa dostane do Brunoviec pri Váhu, do svojho obľúbeného kaštieľa.

Mladá, možno budúca turistka sa istí počas celej prehliad-ky ruín hradu.

Treba podotknúť, že už niekoľko, asi 10-12 rokov sa na hrade pracuje a je to poznať.

Myslím si, že tento hrad je Piešťancami asi najčastejšie navštevovaným hradom na Slovensku.

Nepodarilo sa mu to, lebo na druhý deň dostal správu: Bercsényi nech zaraz ujde, lebo ešte dnes v noci napadnú cisárski vojaci jeho majetky, aby ho dostali živého či mŕtveho. V tej horúcej chvíli dobre poradil istý Francúz v Bercsényiho službách: Za tmy vystrojil z hradu preoblečeného Bercsényiho s jediným sluhom, ktorý poznal chodníčky, zatiaľ či iný z najoddanejších prevzal Bercsényiho úlohu. V noci sa naozaj priblížil menší prápor cisárskeho vojska k Brunovciam a keď sa presvedčili, že hľadaného tam niet, pobrali sa na hrad Tematín.

Kaštieľ v Brunovciach v súčasnosti, v správe NBÚ.

Posádka sa vzdala, nechcela proti presile bojovať a po prísľube voľného odchodu sa zbratali navzájom. Obe strany mali tých bojov už dosť. Bercsényi sa dostal do Poľska a odtiaľ do Francúzska, veď k vôli Francúzom sa vzbúrili proti domácim.

Tematínska ulica začína hneď za bývalým Bielim domom, alias Penzionom Bodona, ktorý je tiež prebudovaný na byty.
Po ľavej strane Tematínskej ulice sú ploty krajných domov ulíc ktoré z Te-matínskej odbočujú. Pred domom vľavo je odbočka na Trenčiansku ulicu
Vpravo je odbočka na najnovšiu, stále ešte budovanú Lietavskú ulicu, ktorá má za pravouhlou odbočkou vľavo, slepý uzáver kovovou bránou.
Posledné domy na pravej strane Tematínskej ulice, úplný koniec uzatvára atypická stavba, pravdepodobne na podnikateľské účely.

Texty a zostava: Alex Urminský, 14.7.2020

Poznámky: Inšpirované knihou A. Medňanského „Malebná cesta dolu Váhom“

Fotografie: A. Urminský, J.Urda, J. Fischer . Pohľadnice zo zbierky autora.

Doslov:

Týmto článkom seriál končí, lebo vyčerpali sme všetky ulice v Piešťanoch, pomenované podľa hradov na Považí.

Ale neboli v ňom zahrnuté všetky hrady, ktoré na Považí boli, alebo ešte aj sú.

Preto si autor aj menom  správcu portálu PNky.sk dovoľuje pripomenúť Mestskému úradu, Mestskému zastupiteľstvu i príslušnej komisie MsZ, ktorej patrí a navrhovať názvy ulíc v Piešťanoch, že by bolo vhodné pri ďalšej výstavbe nových ulíc v tejto lokalite, pokračovať v ich názvoch podľa hradov na Považí.

Ide o nasledovné hrady, ktoré aj Alojz Medňanský spomína vo svojej knižke o tom, ako sa plavil na plti v roku 1822 dolu Váhom:

17/ Plavbu začal v Liptovskom Hrádku, kde mestský hrad spolu s kaštieľom stoja a sú využívané.

18/ Liptovský hrad, ktorý je ruinou, ale poznateľnou, a ide o najvyššie položený hrad na Slovensku, vo výške 999 m.n.m.

19/ Bytčiansky hrad, ide o veľmi zachovaný, rozľahlý tzv. Mestský hrad, v ktorom je okrem iného aj časť Štátneho archívu SR.

Do úvahy by mohli prichádzať tiež hradné pevnosti Ilava, Leopoldov, či prebudované hrady na kaštiele v Hlohovci a v Seredi (Šintavský hrad).

Alex Urminský, Piešťany, 24. august 2020.

Populárne články