Úvod Koktail Mobilná ľadová plocha pri Priori je už otvorená

Mobilná ľadová plocha pri Priori je už otvorená

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Služby mesta Piešťany sprístupnili v piatok 6. decembra popoludní mobilnú ľadovú plochu pred OD Prior na ulici A. Hlinku.

Otváracia doba je denne od 10:00 h do 21.00 h Greatest King of DodonPachi. Na Štedrý deň bude otvorená od 10:00 h do 14:00 h.  Údržba plochy prebieha v čase od 12.00 h do 13.00 h, potom od 15.00 h do 16.00 h a napokon od 18.00 h do 19.00 h. 

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Prevádzkové hodiny a čas údržby mobilnej ľadovej plochy môžu byť upravované podľa snehovej triešte na ľadovej ploche, kvality ľadu, poveternostných podmienok, prípadne aj pri kultúrnych podujatiach organizovaných mestom Piešťany 기획안 양식 다운로드.

Podľa prevádzkového poriadku je deťom do 6 rokov povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov na korčuliach. Počet korčuľujúcich na ľadovej ploche nesmie presiahnuť 50 osôb qt creator 다운로드. Na plochu je prísne zakázaný vstup osobám, ktoré prejavujú známky požitia alkoholických nápojov a iných psychotropných látok. Vstup  je tiež zakázaný osobám, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu mobilnej ľadovej plochy a ich chovanie je v rozpore s dobrými mravmi a spoločenskými zásadami n player. Kompletný prevádzkový poriadok nájdete tu movie Hitman.

-red- Zdroj: SMP   Ilustr. foto: -vv-

REKLAMA