Connect with us

Koktail

EDAH oboznamuje verejnosť so židovskou kultúrou a bojuje proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu

Published

on

Reklama

Občianske združenie EDAH bolo založené v roku 2008 a súčasťou jeho aktivít sú najmä výskum, produkcia vzdelávacích filmov, organizovanie výchovno–vzdelávacích podujatí zameraných na oboznámenie verejnosti so židovskou kultúrou. Členovia sa venujú aj identifikácia a udržiavaniu pamätných miest holokaustu doma i v zahraničí a propagačná činnosť. Prostredníctvom svojich aktivít sa venuje aj výchove mládeže zameranej na boj proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu. Vďaka dokumentom sa môžete dozvedieť viac o udalostiach, ktoré nastali po vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939, priamo od očitých svedkov. Medzi filmami sú aj tri príbehy, ktoré sa týkajú priamo Piešťan a osudov miestnych obyvateľov, konkrétne snímky Dcéra lekárnika, Prežil som Bergen-Belsen a Juraj Furst na stránke edahfilm.sk/filmy/. S filmami sa počas podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu oboznámili aj študenti piešťanských stredných škol.

Nase aktivity Heda

Obyvateľka Piešťan Heda Ambrová (na fotografii v strede) počas natáčania filmu Dcéra lekárnika.

„Napriek tomu, že sa druhá svetová vojna skončila pred vyše 70 rokmi, táto téma je stále aktuálna a bezprostredne sa nás dotýka. Ešte žijú pamätníci, ktorí ju zažili na vlastnej koži a dokážu porozprávať o všetkých hrôzach, ktoré sa počas vojny odohrali. Prostredníctvom filmového spracovania výpovedí preživších sa snažíme priblížiť tieto príbehy širokej verejnosti, predovšetkým mladej generácií, ktorá napríklad nikdy nezažila obdobie útlaku a neslobody,“ uvádza člen občianskeho združenia Edah Dr. Matej Beránek.

Reklama

Základom práce občianskeho združenia je tvorba krátkych vzdelávacích filmov, ktoré študentom jednoduchou formou približujú život Židov na území Slovenska v 20. storočí a prinášajú svedectvo „tých, ktorí prežili“. Vyrobených už bolo 25 filmov, v ktorých EDAH prináša príbehy pripomínajúce fakt, že poznaním svojej minulosti môžeme ovplyvniť budúcnosť.Sered 2

Občianske združenie bude v ich výrobe pokračovať dovtedy, kým budú na žive ľudia, ktorí na vlastnej koži zažili obdobie Slovenského štátu a pokiaľ budú disponovať dostatkom finančných prostriedkov. Filmy EDAH sa využívajú každodenne vo vzdelávacích programoch Múzea holokaustu v Seredi a rôzne partnerské inštitúcie doma a v zahraničí. Boli premietnuté aj pri odovzdávaní ocenení „Spravodlivý medzi národmi“ a premietali ich aj slovenské veľvyslanectvá v zahraničí, ako aj veľvyslanectvá na území Slovenskej republiky, medzi inými aj izraelské, švajčiarske a veľvyslanectvo Veľkej Británie.

Reklama

„Reakcie na činnosť združenia sú rôzne, ale myslím si, že mnohí ľudia sú prekvapení. Sú prekvapení najmä z toho, že dokumentárne filmy, či príbehy preživších holokaustu hovoria o udalostiach na území Slovenska. Väčšina totižto možno vie, o tom, čo sa dialo na okupovanom území Poľska, či na iných územiach. Avšak nie, čo sa odohrávalo na Slovensku. Filmy im tak majú pomôcť priblížiť histórie na príklade konkrétneho príbehu konkrétnej osoby. Záleží to aj na samotných mladých ľuďoch, či sú ochotní sa dozvedieť aj o týchto temných dejinách našej krajiny, alebo berú dokumenty ako rozprávanie niekoho, o niečom, čo sa stalo veľmi dávno a myslia si, že ich sa to netýka. Väčšina z nich však reaguje emotívne a z obsahu filmov si odnášajú niečo dôležité, čo ich často núti k tomu, aby sa o tému hlbšie zaujímali,“ dodáva Matej Beránek.

-lt/Zdroj a foto: EDAH

Populárne články