Connect with us

Koktail

Aktivisti z Hradu Tematín bilancovali – pustili sa aj do záchrany Očkovskej mohyly

Published

on

Reklama

Členovia občianskeho združenia Hrad Tematín v závere uplynulého týždňa zbilancovali rok 2015. Okrem množstva aktivít na hrade, ktorý je dominantou Považského Inovca  sa zaoberali aj prácami na obnove Očkovskej mohyly a jej okolia. Ak vás ich činnosť zaujala, páči sa vám čo robia pre zachovanie histórie a chceli by ste ich podporiť, môžete tak urobiť napríklad aj prostredníctvom 2% z daní.

IMG_0705_resize

Reklama

„Ako prvé musím poďakovať všetkým ľuďom, ktorý sa akoukoľvek formou zapojili do záchrany hradu Tematín v roku 2015. Vďačnosť patrí predovšetkým Ministerstvu kultúry SR spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré sa vzájomným spojením v dotačnom systéme pričinili o financovanie ôsmich zamestnancov spolu s inými nákladmi projektu. Za 6 mesiacov so zamestnancami sa na hrade vykonalo veľké množstvo prác. Osobitné poďakovanie patrí samotným zamestnancom za ich svedomitú a neúnavné prácu. Nemôžeme opomenúť ani firmy a jednotlivcov, ktorí prispeli na záchranu hradu skrze poukázania 2 a 3% z dane,“ píše v úvode výročnej správy predseda OZ Hrad Tematín Mojmír Choma.

10485366_10153025038786261_118038434206225595_n

Reklama

11745418_10152828858106261_9110720709396480166_n

Aktivisti, snažiaci sa o zachovanie hradu Tematín pracovali v minulom roku na viacerých miestach, vyžadujúcich si opravy. Boli medzi nimi Južný palác, Severný palác, východná bašta, okná na západnej strane, neskororománska nárožná vežička v juhovýchodnej časti horného hradu, obranná veža vystavaná pravdepodobne v časoch, keď hrad vlastnil Matúš Čák Trenčiansky a Rizalit severného paláca, ktorý bol kompletne zasypaný a prebehol v ňom archeologický výskum.

Práce na Očkovskej mohyle sa týkali najmä čistenia areálu od náletových drevín. Do prác sa zapojil starosta s obecnou kosačkou a niekoľko domácich občanov s vlastnými kosačkami. Členovia združenia a dobrovoľníci tiež pracovali na obnove infraštruktúry, sprístupnení a vyčistení dvoch vojenských bunkrov a opravách ľudového domčeku, v ktorom kedysi býval správca mohyly.

IMG_0699_resize

Občianske združenie Hrad Tematín vzniklo v roku 2007 v Bratislave a iniciované bolo vysokoškolskými študentmi rôznych odborov, ktorých spájala túžba zachrániť túto nádhernú pamiatku. Záchranné práce prvých 6 rokov vykonávalo združenie na báze dobrovoľníckych víkendových a táborových pobytov, na ktorých sa vystriedalo cez 420 osôb. Pre nedostupnosť hradu v ťažkom teréne dobrovoľníci prebývali v priestoroch hradu z počiatku v stanoch a neskôr vo vybudovanej dočasnej útulni. V roku 2015 združenie rozšírilo svoje aktivity aj o záchranu mohyly z doby bronzovej  pri obci Očkov. Žiadnu z týchto pamiatok združenie nevlastní, ale ich má v dlhodobom nájomnom vzťahu, pričom hrad Tematín je vlastníctvom štátu a mohyla v Očkove je majetkom obce. Momentálne združenie pozostáva z 9 aktívnych a 28 sporadických členov. Traja aktívni členovia majú pamiatkové povolanie, ostatní sú technicky, prírodovedne a právne zameraní.

11219717_10152828857141261_3408207730789741687_n„Rok 2015 pre hrad znamenal výrazný krok vpred, tak ako to bolo po minulé roky, čo svedčí o odhodlaní ísť stále vpred. Pristúpilo sa k záchrane najvzácnejších objektov hradu, ktorých statický stav bol mimoriadne nepriaznivý. Dlhé roky sme sa prizerali ako chátrajú, ale nemali sme ani dostatok odvahy a ani dostatok skúseností na zásahy podobného charakteru. Nešlo o jednoduché vymurovanie výpadkov, ale o systematické konzervovanie a sanovanie častí prvkov, ktoré navzájom nadväzujú a spoločne objekt stabilizujú. Významným sa rok 2015 stal aj preto, že sme spustili záchranu aj inej kultúrnej pamiatky a to Očkovskej mohyly z doby bronzovej. Táto výnimočná kultúrna pamiatka obsahuje vo svojom areáli pozostatky ľudskej prítomnosti z niekoľkých etáp ľudskej civilizácie od obdobia okolo 1300 pred Kristom po dnes. Spoločnými silami s občanmi Očkova sa podarilo, aby Očkovská mohyla začala novú etapu svojej už 3000 ročnej histórie. Za veľa vďačíme pánovi starostovi Očkova – Miroslavovi Beňovičovi, ktorý nezištne povzbudzoval a viedol občanov k zapájaniu sa do prác na mohyle. Dobrovoľníci na oboch pamiatkach strávili veľké množstvo času za každého počasia a všetkým im patrí rešpekt a veľká vďaka,“ dopĺňa Mojmír Choma.

-lt/Zdroj: OZ hrad Tematín – Výročná správa za rok 2015/Foto: archív/OZ Hrad Tematín-

 

Populárne články