Connect with us

História

Nemci sa pred 67 rokmi rozlúčili ohromnou detonáciou

Published

on

Reklama

V noci z 3. na 4. apríla 1945 opustilo nemecké vojsko Piešťany. Pred odchodom ešte stihlo zničiť Krajinský aj Kolonádový most. „Ohromná detonácia z výbuchu mostu dáva obyvateľstvu na vedomie, že nemecké vojsko odchádza,“ píše sa v mestskej kronike.

[singlepic id=18718 w=320 h=240 float=right]„Dňa 4. apríla 1945 ráno obyvateľstvo vychádzajúce z pivníc a úkrytov s radosťou víta vojakov Červenej armády. Za niekoľko minút sú Piešťany na nohách. Ľudia sa s radosťou objímajú a tešia sa, že sa dožili oslobodenia. Spontáne bez akéhokoľvek rozkazu vytýčia na domy zástavy,“ zaznamenal udalosti spred 67 rokov kronikár. Na oslobodení Piešťan sa vo veľkej miere podieľali aj rumunskí vojaci, ktorí majú svoj pomník blízko letiska.

Reklama

Okamžite bol vytvorený prechodný národný výbor, ktorý prostredníctvom miestneho rozhlasu šíril medzi obyvateľmi túto proklamáciu: „Občania! Naše mesto bolo chrabrou rukou Červenou armádou oslobodené. Je koniec nášmu utrpeniu. Nemecké fašistické vojská a ich pomáhači sú na šialenom ústupe. Celý náš kraj a v malej chvíli celá naša rodná Slovenská zem bude slobodná. Pripravte sa na dôstojne privítanie našich osloboditeľov na znemenie našej veľkej radosti a vďaky voči našim osloboditeľom vyveste zástavy v štátnych farbách československých a červených. Zachovajte dôstojný kľud, nevybavujte si osobné účty. Zlosynovia a zradci budú úradne zaistení a postavení pred riadny súd. Chráňte majetok svoj a verejný! Správu obce prevzal do rúk národný výbor, ktorému môžete plne dôverovať a ktorý sa už stará o poriadok a bezpečnosť. Všetci štátni a verejní zamestnanci nastúpte svoje služobné miesta, národný výbor sa usiluje dať do chodu

elektráreň a vodovod. Na bezpečnosť životov a majetkov organizuje sa národná milícia, preto všetky civilné osoby, gardisti a bývalí príslušníci nemeckých organizácii, nech okamžite pod trestom odovzdajú zbrane do bývalých kasární HG a na žandársku stanicu.“

Reklama

Hneď 5. apríla 1945 sa začalo s opravou Krajinského mosta, ktorý mal pre postup Červenej armády strategický význam. Najprv tam bola vytvorená drevená lávka pre peších a neskôr aj pre automobily.

Vojenský veliteľ pre Piešťany vydal vyhlásenie, že nebezpečie už pominulo, preto sa majú otvoriť všetky obchody, ktoré boli od 1. apríla zatvorené. Otvorili sa aj pekárne pre vojsko a ľudia začali pracovať na opravách majetku, ktorý bol zničený prechodom frontu, ale problémy so zásobovaním pretrvávali.

Text a ilustr. foto: M. Palkovič

Populárne články