Connect with us

Blogy

Z recyklovaných sklených pohárov aj váza na kvety

Published

on

Reklama

Triedenie odpadu je v súčasnosti jeden zo základných návykov moderného človeka. Ďalší dielseriálu o recyklácii je venovaný skleným obalom.

[singlepic id=25568 w=320 h=240 float=left]Ak na výrobu skla použijeme sklené črepy, usporíme 1/4 sklárskych surovín, (piesku, sódy, vápenca), 43% energie a výrazne znížime vylučovanie oxidu uhličitého (CO2) do ovzdušia.

Reklama

Pri výrobe číreho skla sa nikdy nesmie dostať do pece sklo farebné. Navyše sa tam nesmie dostať žiadna iná nečistota, kov, keramika, porcelán atď. Sklenené odpady zo zelených kontejnerov sa najprv triedia a sú odstránené najväčšie kusy nečistôt. Potom črepiny putujú na špeciálnu automatickú linku, ktorá zaistí čistotu vytriedeného skla. Farebné alebo číre sklo sa odváža na spracovanie do sklární.

Tam sa z upravených črepov vyrábajú nové sklenené obaly, ktoré majú rovnaké fyzikálne, chemické aj hygienické vlastnosti, ako keby boli vyrobené z prírodných materiálov. Vďaka recyklácii sa šetrí množstvo energie a surovín (napr. povrchovo ťažené sklárske piesky) a hlavne sklo je možné recyklovať a používať donekonečna. Z recyklovaného skla sa vyrábajú pivové a minerálkové fľaše, poháre a iné sklenené výrobky.

Reklama

[singlepic id=25567 w=320 h=240 float=right]Do zelených nádob je potrebné vhodiť: Nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy a pod. Nevhadzuje sa: Porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod.

Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje. Vďaka separovaniu odpadu bolo v západnej Európe od roku 1994 ušetrených 10 milónov ton ropy.

Ten, kto separuje, je ohľaduplný k životnému prostrediu. Od roku 1994 bolo vďaka separovaniu odpadu v krajinách, kde tak robia, vypustených do ovzdušia o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej.

Spracoval: Jozef Malík Zdroj: www.zelenybod.sk www.separujodpad.sk

Populárne články