Úvod Blogy Z recyklovaných sklených pohárov aj váza na kvety

Z recyklovaných sklených pohárov aj váza na kvety

Triedenie odpadu je v súčasnosti jeden zo základných návykov moderného človeka. Ďalší dielseriálu o recyklácii je venovaný skleným obalom 점프맵 다운로드.

Ak na výrobu skla použijeme sklené črepy, usporíme 1/4 sklárskych surovín, (piesku, sódy, vápenca), 43% energie a výrazne znížime vylučovanie oxidu uhličitého (CO2) do ovzdušia Download baby pastel photos.

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici
Knebl
Sheriff Taxi Piešťany

Pri výrobe číreho skla sa nikdy nesmie dostať do pece sklo farebné. Navyše sa tam nesmie dostať žiadna iná nečistota, kov, keramika, porcelán atď farpoint spread 다운로드. Sklenené odpady zo zelených kontejnerov sa najprv triedia a sú odstránené najväčšie kusy nečistôt. Potom črepiny putujú na špeciálnu automatickú linku, ktorá zaistí čistotu vytriedeného skla 닌텐도 마리오카트 다운로드. Farebné alebo číre sklo sa odváža na spracovanie do sklární.

Tam sa z upravených črepov vyrábajú nové sklenené obaly, ktoré majú rovnaké fyzikálne, chemické aj hygienické vlastnosti, ako keby boli vyrobené z prírodných materiálov Mac Civilization. Vďaka recyklácii sa šetrí množstvo energie a surovín (napr. povrchovo ťažené sklárske piesky) a hlavne sklo je možné recyklovať a používať donekonečna game booster. Z recyklovaného skla sa vyrábajú pivové a minerálkové fľaše, poháre a iné sklenené výrobky.

Do zelených nádob je potrebné vhodiť: Nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy a pod. Nevhadzuje sa: Porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod 영화 넬 다운로드.

Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje. Vďaka separovaniu odpadu bolo v západnej Európe od roku 1994 ušetrených 10 milónov ton ropy Microsoft Explorer 11.

Ten, kto separuje, je ohľaduplný k životnému prostrediu. Od roku 1994 bolo vďaka separovaniu odpadu v krajinách, kde tak robia, vypustených do ovzdušia o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej Pokemon Ruby.

Spracoval: Jozef Malík Zdroj: www.zelenybod.sk www.separujodpad.sk

REKLAMA