Connect with us

Blogy

O nemocniciach a opravách škôl

Published

on

Reklama

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v stredu 2. júla malo iba 4 body. Nás v Piešťanoch sa priamo týkala len obnova Hotelovej akadémie.

[singlepic id=55595 w=150 h=210 float=left]Toto zasadnutie vo mne znova zanechalo pocit, že sa celé nieslo v dominancii predsedu samosprávneho kraja. P. Mikuš ho viedol od začiatku rázne, rýchlo a presvedčivo, s tým, že ostatní mali ťažšie podmienky na presadenie svojich pripomienok alebo názorov. Už pri schvaľovaní programu som si všimol, že do plánovaného bodu Rôzne, kde majú možnosť relatívne voľne vystúpiť poslanci so svojimi návrhmi, či nápadmi a pripomienkami, vsunul informáciu o vzniku partnerstva pre olympijské centrum, a týmto „obsadením“ tohto bodu mierne skomplikoval jeho voľnosť. V bode Interpelácie je nutnosť mať pripravenú otázku písomne.

Reklama

V prvom bode sa riešila otázka vyhlásenia výberového konania pre vstup strategckého partnera do nemocníc v Galante a Dunajskej Strede. Materiály nám boli vysvetlené a prezentované v ostatných týždňoch priamo externou poradenskou firmou, ktorá zabezpečuje prípravu všetkých podkladov, takže informácie o spôsobe a krokoch výberového konania nám všetkým boli jasné. Napriek tomu p. Ottinger za členov klubu KDH – SDKÚ-DS predniesol návrh na zmenu. Podľa pôvodného návrhu celú komunikáciu s potenciálnymi partnermi mala zabezpečovať externá poradenská firma a až výber najvhodnejšieho kandidáta mala previesť hodnotiaca komisia zložená z poslancov a zamestnancov VÚC. Návrh hodnotiacej komisie samozrejme na záver musí schváliť zastupiteľstvo. P. Ottinger navrhoval zmeniť tento postup, aby sa obmedzil priamy vplyv externej poradenskej firmy. Jeho návrh však pri hlasovaní neprešiel, a preto ostalo všetko podľa pôvodného.

V druhom bode celkom jednohlasne prešli príspevky na spolufinancovanie obnovy škôl s pomocou dotácie z envirofondu. V nasledujúcom bode sa navýšila výška spolufinancovania technickej pomoci cez program ROP. Následne sme boli oboznámení o vzniku partnerstva pre vybudovanie olympijského centra vo Voderadoch.

Reklama

V bode Interpelácie p. poslanec Butko z Trnavy, napriek tomu, že nemal interpeláciu písomne, dostal slovo, aby vyjadril ľútosť až nespokojnosť nad tým, že niekto pokosil v rámci kosenia trávy okolo cesty z Trnavy smerom na Špačince aj všetky reflexné patníky okolo cesty.

Foto: archív TTSK

Záznam na: http://www.infonet.tv/TRNAVA-VuC.html?aid=3921

Autor: Jozef Drahovský

Populárne články