Connect with us

Blogy

Návrat k poslednému zasadnutiu TTSK 2014

Published

on

Reklama

V stredu 17. decembra 2014 sa stretli poslanci samosprávneho kraja v Trnave poslednýkrát v tomto roku. Program vyzeral byť rozsiahly, avšak väčšina z bodov bola stručná a polovica bodov mala len informačný charakter.

[singlepic id=60126 w=300 h=162 float=left]Hneď úvodom p. Mikuš na žiadosť niekoľkých poslancov z rady presunul s našim súhlasom bod týkajúci sa rozpočtu na úvod rokovania. Takže po správe o plnení uznesení sme hneď prišli k rozpočtovým veciam. Rozpočet na rok 2015 s výhľadom na ďalšie roky bol pripravovaný v dostatočnom predstihu a všetky jeho aspekty boli vysvetlené a pripomienkované na všetkých komisiách. Takže poslanci boli s týmto materiálom oboznámení vopred a teda sa neočakávala nejaká vážnejšia diskusia. Na počudovanie však nikto nepredniesol ani žiadnu pripomienku a hlasovanie prebehlo maximálne plynule. Nasledovalo vyhodnotenie verejnej súťaže na predaj majetku a úprava pozemku v Skalici.

Reklama

REKLAMA

10437730_857054850982531_5808655373408099410_n

Reklama

Ako šiesty bod bolo vyhlásenie ďalšieho kola obchodnej verejnej súťaže, kde sme ako poslanci za okres Piešťany mali pripravený návrh na nezaradenie Vily Löger do tohto predaja. Po dopoludňajšom emailovom dohadovaní sa na správnom znení uznesenia, ktoré sme chceli spoločne predniesť, sme sa nakoniec zhodli, že návrh, ktorý som pripravil, aj prednesiem v mene všetkých. Takto som ho aj pred rokovaním odovzdal podpredsedovi TTSK a následne v tomto bode aj predniesol. Samozrejme môj návrh doplnili a podporili postupne p. Babičová, p. Cicutto, p. Tamajka a aj p. Ottinger. Všetci žiadali a dokonca prosili o strpenie a nezaradenie tohto majetku ako prebytočného do ponuky, ale aby sme počkali na iniciatívu Mesta Piešťany, za ktorého sme deklarovali záujem o riešenie tohto majetku. Bohužiaľ vystúpil p. podpredseda Hambálek (SMER-SD), ktorý navrhol spraviť to paralelne, to znamená aj ponúknuť na predaj, aby sme vedeli akú to má cenu, aj rokovať s Piešťancami o využití. P. Mikuš sa vyjadril, že sa nestotožňuje s týmto našim návrhom a nevidí jeho prínos pre kraj. Ja si myslím, že vôľa občanov jedného okresu a ich spokojnosť je dostatočný prínos aj pre kraj.

Výsledky hlasovania hovoria za všetko: SMER-SD a SMK nepodporili náš návrh, SDKU-DS, MOST-HÍD a niektorí nezávislí boli „za“ (z 37 prítomných bolo ZA hlasovali Babičová, Butko, Chomča, Cicutto, Drahovský, Érsek, Gál, Jelušová, Ottinger, Parízek, Pék, Pobiecky, Sova, Tamajka; PROTI hlasovali Dvoran, Hojerová, Jelačičová, Kovár; ZDRŽALI sa Agócs, Antal, Bacsó, Bárdosz, Berényi, Biró, Chovanec, Čambal, Domaracký, Forró, Gubrická, Hambálek, Hazlinger, Hájos, Kvarda, Menyhárd, Stanko; NEHLASOVALI Lidaj, Prstek) a naopak SMER-SD a SMK podporili následne návrh na zaradenie Vily Löger do ponuky.

Ďalšie body rokovania boli prevody vlastníctva v Holíči a návrhy výziev na dotácie. Keďže boli schválené tak budúci rok budú dotácie v tej istej výške. Nasledovali body ohľadne vyradenia ďalších škôl v Seredi a Dunajskej Strede a potvrdenia vyradených budov škôl vo Vrbovom a v Piešťanoch. Tu bol ešte pokus o nepotvrdenie vyradeného internátu SPŠE, ale podľa mňa by to neriešilo našu situáciu a zároveň sme s tým vyradením už raz súhlasili, tak nechcem meniť názor len z dôvodu blokácie.

Prerokovanie územného plánu, ktorý bol pripravovaný 4 roky prebehlo rovnako ako rozpočet relatívne bez pripomienok a blok informácií tiež. Na záver v bode rôzne prišli ešte návrhy na viazanie prostriedkov z predaja majetku na konkrétne okresy resp. investície, čo však nenašlo podporu ani u predsedu TTSK a ani u poslancov.

Toto zasadnutie vo mne vyvolalo pocit, že sa znova prejavila sila politických strán, ich systému práce a moci. Napriek tomu, že sme náš návrh a požiadavku zdôvodnili a formulovali jasne, bohužiaľ neprišla dostatočne včas, teda aspoň deň vopred, aby sa na ňu mohli p. Mikuš, podpredsedovia a „veľké“ poslanecké kluby pripraviť, a teda pravdepodobne preto a priori tento návrh neprijali. Škoda.

Autor: Jozef Drahovský, Foto: TTSK

Populárne články