Connect with us

Blogy

My Piešťany – second camp – Day 4

Published

on

Reklama

Po New Yorku a Prahe má svoj blog s portrétmi a príbehmi ľudí aj naše mesto. Vytvárajú ho deti účastníci letného kurzu My Piešťany jazykovej školy Skypers.

Sebastian-5-of-8

Reklama

Dnešné dopoludnie strávili naši študenti zdokonaľovaním svojich znalostí editovania fotografií a tvorbou fotokoláží. Po obede sa rozdelili, aby sa vybrali na svoje obľúbené miesta v meste.

Po včerajšku, keď zakúsili od ľudí veľa odmietavých reakcií, nechceli sa dnes naši študenti púšťať do fotenia ľudí, takže sme sa rozhodli, že urobia snímku ich obľúbeného miesta v Piešťanoch a vysvetlia dôvody, prečo sa im páči. Všetci študenti povedali, že park je ich obľúbeným miestom, hoci kvôli rôznym dôvodom. Tu sú ich príbehy a snímky dňa.

Reklama

Today the students spent the morning working on their photo editing skills  and making photo collages, and then after lunch they split up to go to their favourite places.

After having a lot of rejections yesterday, the students didn’t want to photograph people today, so we decided that they would take a photo of their favourite place in Piešťany and explain why they liked it there. All of the students said that the park was their favourite place, but for different reasons. Here are their stories and photos from today:

Betka:

Betka

Dnes sme boli v parku. Park je moje najobľúbenejšie miesto v Piešťanoch. Mám ho rada, pretože je tu veľa detských ihrísk. Je tu aj volejbalové a hokejové ihrisko. V parku môžete vidieť veveričky a vtáky.

Today we were in the park. The park is my favourite place in Piešťany. I like the park because there is a volleyball court and a ball hockey pitch. In park we can relax and do sports. In the park we can see squirrels and birds.

Tim:

Tim

Moje obľúbené miesto v Piešťanoch je záhon ruží v parku. Nachádza sa hneď vedľa fontány medzi dvoma cestami. To je moje obľúbené miesto, pretože je farebné a s množstvom červených ruží. Môžete sa pozerať na ruže a vychutnávať si krásny pohľad na prírodu. Veľa ľudí chodiacich okolo sa pozerá na ruže a záhradník ich polieva každý deň.

My favourite place in Piestany is the rose bed in the park. It is located next to the fountain between the two paths. This is my favourite place because it is coulorful with lots of red roses. You can look at the roses and enjoy the beautifull sight of nature. A lot of people pass by to look at the roses and the gardener waters them everyday.

 

Adam:

Adam

Dnes som bol v parku. V parku sa mi páči príroda, ale moje obľúbené miesto je hokejbalové ihrisko. Rád sa pozerám na zápasy, ale niekedy si aj zahrám.

I was in the park today. I like the nature in the park but my favourite place in the park is the ball hockey field. I like to watch the matches but sometimes I play too.

 

Michael:

Michael

V Piešťanskom parku je nádherné miesto, kde sa kŕmia vtáky. Mám to tam rád, pretože vtáky len tak okolo vás lietajú a nájdete tam aj veľa iných divých zvierat. Môžete tam cvičiť, sedieť a relaxovať. V parku je veľa druhov vtákov, napríklad ďatle. Videl som veľa starších ľudí iba sa prechádzať, pozerajúc sa na prírodu.

There’s a beautiful place in Piestany park, where birds are fed.  I like it there because the birds fly around you and you can find a lot of other wild animals. You can exercise or sit and relax there. There are lots of bird species in the park – like woodpeckers. I saw lots of elderly people just walking around, looking at nature.

Sebastian:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Moje najobľúbenejšie miesto v parku je dvojitý strom. Žije tam veľa veveričiek. Dvojitý strom je vidieť z chodníku. Siaha do výšky približne 10 m. Nachádza sa pri detskom ihrisku.

My favourite place in the park is the double tree. There are lots of squirels. The double tree is visible from the sidewalk. It reaches up to 10 m. It is situated next to the playground.

 

 

 

 

 

Peter:

Peter

Moje obľúbené miesto v Piešťanoch je fontána, ktorá  sa nachádza v centre parku. Páči sa mi, pretože sa hodí k prostrediu parku. Ľudia sedia a rozprávajú sa pri nej, alebo len chodia okolo a pozerajú sa na ňu. Môžete tiež vidieť záhradníka, ktorý polieva ruže pri fontáne.

My favorite place in Piestany is a fountain located in the center of the park. I like it because it matches the environment in the park. People can sit down and talk next to it or just walk by, looking at it. You can also see the gardener that waters the roses near the fountain.

 

Terezka:

Terezka

Dnešný článok sme mali robiť v našom obľúbenom mieste  v Piešťanoch. Išli sme do parku.  Mám rada  športy , preto som si vybrala 2  športové ihriská. Prvé ihrisko je volejbalové a to druhé je hokejballové.

Today ‚s story was supposed to be about our favourite place in Piešťany. We were in the park. I like sport, therefore I decided on the two sport fields. The first field was the volleyball court and the second was the ball hockey pitch.

 

Samuel:

playground

Moje obľúbené miesto v parku je detské ihrisko. Mám rád toto ihrisko lebo je tam veľa šmykľaviek a nejaké hojdačky. Keď nemám čo robiť alebo ideme do parku, obyčajne ideme na ihrisko. Môžete tu vidieť veľa ľudí s deťmi a niekedy veveričky.

My favourite place in the park is the playground. I like this playground because there are a lot of slides and some swings. When I don’t know what to do or we are going to the park we usually go there. You can see a lot of people there with children or sometimes you can see squirrels.

Hlasovanie bolo ukončené.

Populárne články