Connect with us

Aktuality

Zastupiteľstvo rozdelilo schvaľovanie komisií

Published

on

Reklama

Slávnostné prvé zasadanie Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch vo štvrtok 11. decembra v kine Fontána sa po zložení sľubov dočkalo aj prvých slovných súbojov. Prejavili sa už pri schvaľovaní Mestskej rady a naplno prepukli pri prerokovávaní zloženia komisií pri Mestskom zastupiteľstve. Nakoniec však väčšinové hlasovanie rozhodlo o prijatí pôvodného návrhu.

MsZ 11.12.14. 062

Reklama

Po oznámení výsledku volieb a zložení sľubu odovzdal doterajší primátor Remo Cicutto funkciu a primátorskú reťaz novej hlave mesta Milošovi Tamajkovi, ktorý zároveň prevzal vedenie ustanovujúceho zasadania piešťanského mestského parlamentu. Prvé rozdielne názory poslaneckého zboru sa prejavili už pri schvaľovaní zloženia Mestskej rady (MR). Po predbežných rokovaniach sa do programu dostal návrh, aby  bola rada zložená z poslancov, ktorí vo voľbách získali najväčší počet hlasov. Podľa tohto kľúča sa členmi rady mali stať nezávislí poslanci Tomáš Hudcovič, Eva Wernerová, Martin Cifra, Juraj Brna, Jozef Drahovský a Jozef Malík. Siedmym členom  je podľa zákona o obecnom zriadení viceprimátor Michal Hynek.

MsZ 11.12.14. 071

Reklama

Nový zástupca primátora Michal Hynek

S týmto zložením nesúhlasila poslankyňa Iveta Babičová (SDKÚ – DS), podľa ktorej sa takto do rady dostanú piati poslanci za prvý obvod a iba jeden za obvod č. 2., čím sa podľa nej mestská rada stáva nevyváženou. „Občania z druhého obvodu nemajú pomerné zastúpenie v mestskej rade,“ uviedla. Podľa nej by sa namiesto Jozefa Drahovského ďalším členom rady mal stať Michal Fiala, ktorý ako ďalší v poradí získla najviac hlasov v 2. obvode.  Ďalšia, staronová poslankyňa Eliška Gocká (NEKA) túto zámenu hneď aj predniesla ako návrh. Michal Fiala však členstvo v rade v diskusii s poďakovaním odmietol, čo zdôvodnil najmä nedostatkom skúseností ako novozvolený poslanec. Zároveň spomenul, že bude pracovať v celom meste pre ľudí a rozdelenie na obvody pre neho nie je dôležité. Eliška Gocká (NEKA) potom prišla s návrhom, aby sa ďalším členom rady stal Remo Cicutto, ako kandidát za obvod č.2 s tretím najväčším počtom hlasov. Jej návrh však neprešiel a poslanci nakoniec odhlasovali pôvodné, vyššie uvedené zloženie Mestskej rady.

MsZ 11.12.14. 028

Aktivista a poslanec z klubu Spoločne pre Piešťany Michal Fiala členstvo v rade odmietol

Pri schvaľovaní zloženia komisií, ktoré pracujú ako poradný organ mestského zastupiteľstva, sa atmosféra ešte viac vyostrila. Po vystúpení Jozefa Malíka (NEKA), ktorý vysvetlil, že zloženie komisií už bolo prerokované na predbežnom stretnutí s primátorom a poslancami, preto by mohlo byť odhlasované ako celok,  sa znovu prihlásila o slovo pravicová poslankyňa Iveta Babičová. Tvrdila, že o predbežnom rokovaní ona nebola informovaná a predložený materiál je podľa nej amatérsky. Neobsahuje tiež žiadne pravidlá o kreovaní a rokovaní komisií a logicky by tak mali poslanci najskôr schváliť štatút a až potom voliť predsedov a členov jednotlivých komisií. „Členov komisií, ako už bolo povedané, navrhol najmä pán Hudcovič a ním oslovená úzka skupina poslancov,“ povedala.  Postup oslovenia verejnosti klubom Spoločne pre Piešťany, aby záujemcovia poslali profesijné životopisy, sa jej vraj páčil, avšak považuje ho za nesprávne implementovaný. Návrhu vytkla tiež to, že podľa nej nie všetci členovia sú odborníci tak, ako to najväčší poslanecký klub tvrdil. Ďalej sa vyjadrila, že zdôvodnenie, aby členmi komisií kvôli možnému konfliktu záujmu neboli zamestnanci mesta či mestských organizácií, tiež neobstojí, pretože v komisiách školstva a športu sú pedagógovia a aj školstvo patrí pod mesto. Poslankyňa Eliška Gocká, ktorá pracuje v Službách mesta Piešťany následne vyjadrila nespokojnosť, že sa kvôli tomuto zdôvodneniu nestala členkou komisie pre financie a podnikanie, ktorou bola už počas svojich predošlých mandátov. O zaradenie do komisie pre kultúru a názvoslovie požiadal aj poslanec Martin Valo, ktorý zároveň vedie Kultúrno-spoločenské centrum Fontána.

MsZ 11.12.14. 015

Iveta Babičová mala k materiálu o členstve v komisiách najviac pripomienok

REKLAMA

Plesen_banner w

Postup za poslancov iniciatívy Spoločne pre Piešťany, ktorí boli iniciátomi návrhu väčšieho zapojenia verejnosti do členstva v komisiách vysvetlil Tomáš Hudcovič (NEKA). Okrem iného uviedol, že všetci poslanci boli oslovení a dostali možnosť zapojiť sa do tvorby a procesu kreovania komisií a zúčastniť sa predbežných rokovaní, čo väčšina využila. Zároveň uviedol, že predsedovia komisie budú na svoje rokovania prizývať všetkých odborníkov z metských organizácií. Rokovania komisií sa môžu zúčastňovať aj všetci poslanci, ktorí o to majú záujem, takže nie je pravda, že by sa poslancom upieralo právo na informácie a prácu, resp. činnosť v komisiách.  Právo hlasovať však majú len členovia komisií, ktorých úlohu je dať odborné odporúčania zastupiteľstvu.

Vzhľadom na predlžujúcu sa diskusiu prišiel poslanec Martin Cifra (NEKA) s návrhom, aby prvé zastupiteľstvo schválilo iba názvy, činnosť a predsedov jednotlivých komisií. Ďalší návrh na hlasovanie o stiahnutí tohto materiálu z rokovania predniesol viceprimátor Michal Hynek. Ani jeden však v následnom hlasovaní v poslaneckom zbore neprešiel. O zložení komisií preto hlasovali poslanci ako celok a odsúhlasili pôvodný návrh.

„Jadrom problému bol podľa všetkého náš návrh, aby v komisiách neboli zamestnanci mesta a ním zriadených organizácií. Za týmto si stojím, pretože v minulosti sa opakovane vyskytli problémy, keď si takýto ľudia presadzovali v komisiách svoje záujmy. Rovnako si myslím, že zamestnanci mesta a mestských organizácií by nemali byť vôbec poslancami, ako to zo zákona platí pre vedúcich zamestnancov, kde ide o nezlučiteľnosť funkcií. Pravdou je, že sme si neuvedomili, že pedagógovia, ktorí sú v komisiách školstva a športu sú v podstate tiež „zamestnancami“ mesta. Na tento problém upozornila prednostka a pani Babičová až dodatočne,“ vysvetľuje Tomáš Hudcovič. Podľa neho bude teraz nasledovať tvorba nového štatútu komisií, kde by všetky pravidlá mali byť podchytené a následne je možné zosúladiť obsadenie komisií so štatútom.  „Situáciu komplikovalo aj to, že podľa mňa je logickým postupom, aby najskôr vznikol štatút komisií, až potom samotné komisie, avšak z metodického postupu ministerstva vyplýva, že najskôr musíme zriadiť komisie, aby mohol proces tvorby štatútu prebehnúť. Keďže staré komisie zanikli ustanovujúcim zastupiteľstvom, museli sme zriadiť nové,“ povedal T. Hudcovič.

Ďalší program schôdze už nič nenarušilo a po skoro troch hodinách prvé zastupiteľstvo skončilo pokojne.

Prečítajte si aj:

Budúci poslanci navrhli zmeny v rade aj komisiách

Chcete pomôcť Piešťanom? Hľadajú sa odborníci do komisií zastupiteľstva

(ad, foto: J. Rais)

Populárne články