Connect with us

Aktuality

Zásady odmeňovania sa budú meniť. Viceprimátor môže zarobiť maximálne 70% platu primátora

Published

on

Reklama

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany vo štvrtok 30. mája je prichystaný materiál Návrh Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, členov komisií mesta Piešťany. Poslanci by ním mali dať do súladu rok platné zásady s aktuálnym zákonným stavom platným od februára. Novinkou je strop odmeny viceprimátora, ktorý bude môcť dostávať maximálne 70 percent platu primátora.

V zásadách z vlaňajška bolo určenie platu viceprimátora plne v kompetencii primátora, bez obmedzenia výšky. Podľa aktuálne platnej zákonnej úpravy, ktorou sa menil zákon o obecnom zriadení „poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70% mesačného platu starostu “.

Reklama

Plat piešťanského primátora určený zastupiteľstvom vlani v decembri je 3676 eur. Poslanci ho Petrovi Jančovičovi na návrh viceprimátora Michala Bezáka zvýšili o 20 percent oproti základnému platu, ktorý je určený zákonom ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta.

Po zmene zákona a zásad môže zástupca primátora dostávať maximálnu mesačnú odmenu 2573 eur. Súčasný viceprimátor Michal Bezák dostal v decembri 2018 pri nástupe do funkcie odmenu určenú primátorom vo výške 2070 eur.

Reklama

Zmeny sa dotknú aj poslancov – budú môcť dostať viac o sobáše

Kým v minulom roku poslanci za všetky odmeňované aktivity počas celého roka mohli dostať v súčte  maximálne jeden ročný plat primátora, teda rádovo 3000 eur za rok a v priemere 250 eur mesačne  v hrubom, podľa novej právnej úpravy si budú môcť finančne polepšiť. Strop jeden mesačný plat primátora stále zostáva, ale nebude sa doň započítavať odmena za sobáše. Podľa nového návrhu zásad odmeňovania prislúcha poslancovi za jeden sobáš 15 eur a za každý ďalší v daný deň 5 eur. 

Poslanci od apríla 2019 na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2018 a koeficientu 0,006  dostávajú mesačne 60,78 eur za plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie poslanca. Ďalších 151,95 eur v hrubom im prislúcha za účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Člen mestskej rady dostáva za účasť na rokovaní rady 50,65 eur. Mesačná odmena poslanca mestského zastupiteľstva sa tak hýbe podľa situácie v danom mesiaci ak nie je žiadne rokovanie MsZ od 60,78 eur v hrubom, po 263,38 eur ak je jedno rokovanie MsZ a zároveň aj mestská rada a poslanec je jej členom.

Poslanci majú podľa predloženého návrhu naďalej právo na „koncoročné odmeny“. Sumu, ktorá zostane na rozpočtovej položke odmien poslancov po vyplatení odmien členom komisií, prerozdelí zástupca primátora  tak, že zostatok nerozdelených odmien za príslušný rok rozdelí medzi poslancov v pomere ako sa zúčastňovali na rokovaniach mestského zastupiteľstva a rokovaniach mestskej rady. Celková odmena však stále nesmie za obdobie   kalendárneho roka prekročiť sumu mesačného platu primátora mesta Piešťany bez navýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Pre piešťanských mestských poslancov to znamená, že nemôžu v žiadnom prípade dostať v celoročnom priemere mesačne viac ako 255,25 eur.

Vlani poslanci „koncoročné odmeny“ nedostali

Hoci poslanci mestského zastupiteľstva, ktoré skončilo svoju činnosť v decembri 2018, mali v zmysle zásad nárok na prerozdelenie zostatku položky rozpočtu, „koncoročné odmeny“ nedostali.

Prečo sa tak udialo a prečo vyplatenie predošlé vedenie radnice nezabezpečilo, súčasné vedenie mesta nevedelo zodpovedať. Podľa záverečného účtu zostalo na položke takmer 23-tisíc eur. 

-th-

 

Populárne články